Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internationale conferentie over Vrouwen en Dakloosheid

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Van: (PRCOM@fdopvang.nl)

Verzonden: donderdag 4 november 1999 12:45

Onderwerp: Eerste Internationale conferentie over Vrouwen en Dakloosheid

persbericht

Utrecht, 4 november 1999

Eerste Internationale Conferentie Vrouwen en Dakloosheid

'women without homes: access to equal rights and housing'

Op donderdag 18 november 1999 zal in De Meervaart in Amsterdam Osdorp van 9.30 uur tot 17.00 uur de conferentie 'Women without Homes: Access to Equal Rights and Housing' plaatsvinden, georganiseerd door FEANTSA en de Federatie Opvang. Het is de eerste keer dat een conferentie het thema thuisloosheid van vrouwen in alle facetten tot onderwerp heeft.

Het congres besteedt in internationaal perspectief aandacht aan de positie van vrouwen die geen huis hebben of genoodzaakt zijn door relatie- of geweldsproblemen en vaak sociaal-economische problemen hun huis te verlaten. FEANTSA en Federatie Opvang willen op nationaal en Europees niveau aandacht vragen voor de positie van dakloze vrouwen en een bijdrage leveren aan de beleidsvorming over preventie van dakloosheid. Juist omdat dakloosheid bij vrouwen een vrijwel onzichtbaar probleem is, bestaat van overheidswege minder motivatie om aan deze kwetsbare groep en hun kinderen voldoende hulp te bieden. Voor op straat zwervende mensen is die aandacht er wel, ook uit overlast en veiligheidsmotieven. Het feit dat dakloosheid van vrouwen en hun kinderen minder zichtbaar is heeft te maken met andere 'survival' strategieën. In dit congres willen de Federatie Opvang en Feantsa de problematiek van deze vrouwen aan de orde stellen. Sprekers uit meerdere landen zullen aan het congres een bijdrage leveren. Een groot deel van het congres zal bestaan uit werkgroepen zodat er veel gelegenheid is voor de uitwisseling van ervaring en kennis. Aan het congres nemen behalve deelnemers uit Nederland en de EG ook vertegenwoordigers uit Oost-Europese landen (Hongarije, Tsjechië, Rusland en Polen) deel.

In 'Women without Homes: Access to Equal Rights and Housing' staat het thema preventie centraal. Initiatieven die moeten leiden tot preventie van geweld, en daarmee tegelijkertijd tot preventie van dakloosheid, zullen worden gepresenteerd. Ook zal worden besproken welke beleidsmogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van wetgeving, er over preventie zijn ontwikkeld in diverse Europese landen. Naast het aan de orde stellen van de problematiek zullen methodieken en modelprojecten worden gepresenteerd. De relatie met volkshuisvesting, cruciaal bij het bevorderen van doorstroming uit opvanginstellingen, komt eveneens aan bod.

Het congres zal worden afgesloten met een debat waar de vraag centraal staat welke maatregelen en beleidsinitiatieven wenselijk zijn -op landelijk en Europees niveau- om de positie van vrouwen die hun toevlucht moeten zoeken in opvanghuizen te verbeteren. Het afsluitend debat vindt plaats van 16.00-17.00 uur en zal worden geleid door mevrouw Joke Molendijk, internet-journaliste gespecialiseerd in vrouwenthema's en VVD-gemeenteraadslid in Hilversum. Aan deze paneldiscussie wordt o.a. deelgenomen door vertegenwoordigers van DGV - Europese Commissie, de European Women Lobby, European Observatory for the Homeless, het Ministerie van VWS, FEANTSA/Federatie Opvang, de Tweede Kamer.

Voor meer informatie of voor het (gedeeltelijk) bijwonen van de conferentie 'Women without Homes: Access to Equal Rights and Housing' kunt u contact opnemen met: Federatie Opvang Yvonne Philippa Telefoon: +30 2316403 of 06 55 33 51 74 E-mail (prcom@fdopvang.nl) / (philippa@euronet.nl)

WITH THE SUPPORT OF THE EUROPEAN UNION


Yvonne Philippa Federatie Opvang PR & Communicatie Kromme Nieuwegracht 7 3512 HC Utrecht tel. +30 231 64 03 fax +30 231 45 61 prcom@fdopvang - http:/www.fdopvang.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie