Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GigaPort: aan de slag met Next Generation Internet

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

GigaPort: aan de slag met Next Generation Internet!

De functionaliteit en de prestatie van het Internet verbeteren snel. Binnenkort zullen mensen via mobiele telefoons al toegang zoeken tot het Internet. De bandbreedte op de vaste en mobiele netten blijft groeien zodat distributie van beeldmateriaal mogelijk wordt. Interactieve toepassingen als telefonie en videovergaderen komen binnen handbereik. Bekende problemen als gebrekkige betrouwbaarheid, beperkte capaciteit en toegang via gebruikersonvriendelijke Pc's zullen naar de achtergrond verdwijnen. Het belang van het Internet zal daarom verder toenemen, niet alleen voor burgers maar ook voor bedrijven.

De overheid wil met het GigaPort-project Nederland klaarstomen voor het Next Generation Internet. Niet afwachten tot het er is, luidt het devies, maar nu al beginnen je voor te bereiden.

Next Generation Internet.

Internationale onderzoeksgroepen zijn druk doende het huidige Internet flink te verbeteren. Het Internet zal bijvoorbeeld veel meer capaciteit krijgen en via mobiele terminals toegankelijk worden. Door de toename in de capaciteit wordt het mogelijk op grote schaal video-informatie te transporteren. Door de mobiele toegang zullen gebruikersvriendelijke terminals hun entree maken. Het Internet zal gebruikers ook meer zekerheden bieden dat informatie zonder noemenswaardige vertraging zijn bestemming bereikt, en veiligheid in de zin dat deze informatie niet door derden wordt gelezen.

Deze ontwikkelingen zullen vele aarzelingen om Internet te gebruiken wegnemen. Het toekomstige Internet, we spreken gemakshalve van Next Generation Internet, zal meer en meer gebruikt worden in een zakelijke context. Denk aan het elektronisch zakendoen, het elektronisch samenwerken, en de verwerking van grote hoeveel heden (multimediale) gegevens. Het zakendoen wordt gestimuleerd door de betere beschikbaarheid en veiligheid en door de grotere penetratie van het Internet. Het samenwerken en verwerking van grote hoeveel-heden gegevens door de toename in bandbreedte.

Elektronische transacties.

Elektronisch zakendoen betekent voor vele bedrijven nu nog niet meer dan het plaatsen van advertenties op een web site. Door de Internet-ontwikkelingen zullen ze in toenemen-de mate ook hun transacties via het Internet afwikkelen: bestellen, betalen, annuleren, reserveren, vergunning aanvragen, etc. De elektronische afwikkeling van transacties zijn vaak goedkoper en sneller dan de traditionele afwikkeling. Lagere transactie-kosten leiden weer tot een heroverweging wat bedrijven intern zullen doen en wat ze zullen uitbesteden. Zo zullen nieuwe soorten bedrijven ontstaan die nieuwe diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan intermediairs die elektronisch rekeningen verzamelen en de incasso elektronisch verzorgen.

Elektronisch samenwerken.

Elektronisch samenwerken komt nu vooral neer op het uitwisselen van e-mails. Echt gelukkig zijn we er niet mee: het echte samenwerken behelst zo veel meer dan een mailtje. Tijdens ons werk wisselen we direct vis-à-vis contact met anderen af met contact via brieven, memo's etc. Dan weer werken we heel creatief, dan weer volgens voorgeschreven procedures. De Internet-ontwikkelingen zullen aanleiding geven tot systemen die onze samenwerking, in al haar rijkheid en diversiteit, ondersteunen. Met deze systemen kunnen we naadloos overstappen van direct contact naar indirect contact, van creatief naar procedureel werk. Bankemployees kunnen een expert raadplegen, ingenieurs ondanks hun geografische afstand gezamenlijk aan projecten werken, en artsen patiëntendossiers vergelijken en vis-à-vis bespreken.

Grote hoeveelheden gegevens.

Met het toekomstige Internet krijgen we ook toegang tot grote hoeveel heden (multimediale) gegevens, als bijvoorbeeld digitaal videomateriaal. We krijgen faciliteiten om deze gegevens te zoeken, te manipuleren, te transporteren en op grote schaal te distribueren. Zo zullen bedrijven bijvoorbeeld op één locatie hun video- en foto-materiaal voor reclamedoeleinden beheren en dit via het Internet toegankelijk maken voor hun buitenlandse vestigingen.

Investeren in kennis.

Het ligt voor de hand: deze ontwikkelingen zullen onze manier van zakendoen en van gezondheidszorg en onderwijs niet onberoerd laten. Hoe precies, en wanneer precies? Dat is moeilijk te zeggen. Maar het zou verstandig zijn ons nu al voor te bereiden op de veranderingen die komen gaan. Liever nu leergeld betalen dan straks voor onaangename verrassingen komen te staan.

GigaPort.

De overheid heeft daarom begin 1999 het GigaPort-project geïnitieerd. Dit project biedt bedrijven en instellingen de kans om vroegtijdig te experimenteren met de nieuwe generatie Internet. Experimenten om nieuwe vormen van dienstverlening te testen, nieuwe vormen van elektronisch samenwerken te proberen, nieuwe producten te testen, etc. De overheid doet dit door twee investeringsimpulsen: de bouw van een uiterst modern netwerk en de opbouw van kennis om met de volgende generatie netwerken nieuwe toepassingen, nieuwe diensten te ontwikkelen.

Het netwerk wordt gebouwd door GigaSURF b.v. in samenwerking met leveranciers van netwerkequipment en telecommunicatiemaatschappijen. De kern is een nationaal research-netwerk, dat ruwweg 100 maal sneller wordt dan de bestaande backbone, en in 2002 een capaciteit van 80 Gigabit/s zal halen. Deze backbone is verbonden met research-netwerken in Europa, de VS en Azië. Bovendien zullen vaste en mobiele toegangsnetwerken worden aangelegd, bijvoorbeeld op basis van xSDL en GPRS. De maximale aansluitcapaciteit van klantaansluitingen groeit van 155 Megabit/s begin 1999 naar 20 Gigabit/s eind 2002.

Op het GigaPort-Netwerk worden niet alleen onderzoeksinstituten, universiteiten, hoge-scholen en soortgelijke instituten aangesloten. Ook bedrijven kunnen het netwerk gebruiken voor ontwikkel- en testdoeleinden.

Proeftuin.

Dit netwerk wordt zo de basis van de "proeftuin". Het is een proeftuin voor de producenten van netwerkequipment die gedurende de looptijd van het project het netwerk naar steeds hogere performance zullen brengen. Het is daarnaast een proeftuin voor bedrijven die, bijvoorbeeld, video on demand diensten willen leveren. Of voor universiteiten die met nieuwe vormen van onderwijs willen experimenteren.

De ambities van GigaPort gaan verder dan het netwerk. Een netwerk transporteert bitrijen van A naar B. Eindgebruikers willen echter op een hoger niveau communiceren. Zij willen communiceren in termen als "betalen", "video conferentie starten" of "toon dossier van patiënt Jansen".

Pas als applicaties beschikbaar zijn waarmee we op zo'n manier, in onze "eigen" termen, kunnen communiceren is er sprake van een geavanceerde infrastructuur. De onderliggende technologie en de bitrijen verdwijnen uit het zicht van de eindgebruiker.

Toepassingen.

GigaPort werkt daarom aan zulke toepassingen. Binnen het projectdeel "GigaPort-Applicaties" werken kennisinstellingen en bedrijven samen om deze toepassingen te ontwikkelen. Dit gebeurt door kennisopbouw, proefprojecten en kennisdisseminatie.

Kennisopbouw.

De kennisopbouw levert kennis om producten te maken, waarmee men op de volgende generatie Internet zaken kan doen, samenwerken of content manipuleren. Deze kennisopbouw, zie www.gigaport.nl, staat onder de regie van het Telematica Instituut.

In het bijzonder wordt kennis opgebouwd om:

* het implementeren van elektronische transacties te vergemakkelijken. Dit komt neer op de ontwikkelingen van methodieken om het traject van bedrijfsstrategie tot en met de realisatie van elektronische transacties te structureren, te versnellen en te vereenvoudigen. Bedrijven kunnen deze kennis inzetten om te bepalen hoe ze elektronisch willen handelen: via mobiele transacties, via een elektronische veiling, via een virtual private network? Vervolgens kan deze kennis worden toegepast om snel de ICT-componenten te configureren die de gewenste handelsvorm elektronisch ondersteunt.

* de grote diversiteit aan samenwerkingsvormen te ondersteunen. Zo wordt de relatie tussen taken, organisatievormen en groupware onderzocht. Tevens wordt gewerkt aan technieken om de vele, bestaande groupwareproducten te integreren en aan veranderende gebruikerswensen aan te passen. Bedrijven kunnen deze kennis inzetten om groupware voor hun specifieke doeleinden te configureren of om ontbrekende groupware componenten te ontwikkelen.

* het totale traject van vastleggen van multimediale data, opslag, zoeken, distributie en leveren te ondersteunen. Dit betreft zaken als caching- en replicatietechnieken, meta data raamwerken, het gebruik van user- en terminalprofielen voor gepersonifieerde levering van informatie, en accounting en billing technieken.

* snel nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen en deze diensten te kunnen beheren op de nieuwe generatie Internet.

De onderwerpen van studie zijn bepaald in uitgebreide consultatie met de Nederlandse industrie. De kennisopbouw is aan de ene kant sterk gericht op de mogelijkheden van het next generation Internet. Aan de andere kant wordt rekening gehouden met het feit dat gebruikers altijd zullen moeten migreren van het huidige naar het toekomstige Internet.

Proefprojecten.

De opgebouwde kennis is toegankelijk voor bedrijven voor het uitvoeren van experimenten, de zogenaamde proefprojecten. Een voorbeeld van zo'n proefproject is het project "Video-over-IP". Een consortium van IBM, NOB, GigaSURF, TNO en het Tele-ma-tica Instituut werken daar aan een demonstrator waarbij video, met MPEG-2 kwaliteit, op grote schaal via Internet gedistribueerd wordt. Een toepassing is de distributie van educatief videomateriaal naar een kleine groep leerlingen.

Kennisdisseminatie.

Ten slotte zullen vanaf voorjaar 2000 kennis seminars worden gehouden. Dit zijn work-shops om de kennis rond next generation Internet en het gebruik van het Internet te verspreiden.

Bedrijven zien GigaPort als een kans. Vrijwel wekelijks informeren ze naar mogelijkheden om gebruik te maken van het netwerk of de kennis.

Het GigaPort-project is zo opgezet dat snel vaart gemaakt kan worden. Het wordt uitgevoerd door twee bestaande organisaties, GigaSURF en het Telematica Instituut. Het wordt geleid door mevrouw Jacqueline Tammenoms Bakker en een stuurgroep met de heer Pieter Winsemius als voorzitter. Eén van de belangrijkste aandachtspunten is de actieve betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven en van Nederlandse zorg- en onderwijsinstellingen.

Het succes van het GigaPort-project zal namelijk worden gemeten aan de proefprojecten: gaat het Nederlandse bedrijfsleven inderdaad pro-actief om met Internet? Pak die kans!

Voor meer informatie

dr. Frank Biemans, directeur GigaPort-Applicaties , telefoon 053-4850442

(biemans@telin.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie