Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handleiding ondernemers lokale lastendruk

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

05-11-1999
Handleiding voor ondernemers over lokale lastendruk Onlangs is een rapport verschenen waarin aandacht wordt geschonken aan de lokale lasten die met name gemeenten opleggen aan ondernemers. Op verzoek van onder andere MKB-Nederland is door het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) de handleiding lokale lastendruk ontwikkeld.

Uit het onderzoek waarop de handleiding is gebaseerd, blijkt bijvoorbeeld voor de sector detailhandel dat zij in 1999 in totaal circa 400 miljoen gulden bijdraagt aan de inkomsten van gemeenten en reinigingsbedrijven en bovendien ook nog eens voor 60 miljoen gulden afdraagt aan de waterschappen.

Gemeentelijke lasten
In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke gemeentelijke lasten. Tot de eerste categorie behoren onroerend zaakbelasting (OZB), rioolrechten en reinigingsrechten. De tweede categorie bestaat uit parkeerbelasting,
precario/reclamebelasting, baatbelasting, marktgelden en bouwleges. Ten aanzien van de waterschapslasten wordt aandacht geschonken aan de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing. Daar lokale overheden op indirecte wijze (nog) betrokken zijn bij de openbare nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water), komen in de handleiding ook de verbruikerskosten hiervan aan de orde. Ondernemers hebben veelal geen inzicht in de wijze waarop de hoogte van de tarieven wordt vastgesteld. Wat als redelijk of onredelijk kan worden beschouwd is vaak onduidelijk. Een feit is evenwel dat de door ondernemers te betalen lasten aanmerkelijk uiteen blijken te lopen in de verschillende gemeenten. Lokale ondernemers en ondernemersverenigingen kunnen aan de hand van de "Handleiding lokale lastendruk 1999" nagaan hoe het zit met de druk van de lokale lasten in hun gemeente. Op basis hiervan zou vervolgens besloten kunnen worden om (gezamenlijk) te trachten het gemeentelijke beleid op dit terrein te beïnvloeden.

Met de hulp van de regionale medewerkers van MKB-Nederland (die de situatie in een gemeente kennen) kan een vergelijking van de lokale lasten tussen de diverse gemeenten worden gemaakt. De regionale medewerkers kunnen tevens lokale ondernemersverenigingen adviseren hoe om te gaan met de problematiek van de lokale lasten in hun gemeenten en ondersteunen in hun onderhandelingen.
De handleiding is op te vragen bij het HBD, tel 070 - 3529800.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie