Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fietspaden in Breda worden verbeterd

Datum nieuwsfeit: 05-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

FIETSPADEN IN BREDA WORDEN VERBETERD

Het gemeentelijk beleid geeft hoge prioriteit aan langzaam verkeer, met name de fiets. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor de wegenstructuur voor deze weggebruikers: de fietspaden. De komende jaren is de aanpak van de hoofdfietspaden vooral gericht op het verbeteren van het comfort, de bereikbaarheid, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Dit staat in het gebiedsplan Hoofdfietspadenstructuur. Het college stelt aan de raad voor dit plan vast te stellen.

De gemeente Breda heeft een uitgebreid net aan fietspaden en -routes (circa 250 kilometer). Ruim 160 kilometer hiervan wordt tot de hoofdfietspadenstructuur gerekend. Als verantwoordelijk wegbeheerder dient de gemeente te zorgen voor kwalitatief aantrekkelijke fietsroutes. Voor het beheer van deze hoofdfietspadenstructuur is een gebiedsplan opgesteld. In het plan valt op dat het beheer van fietspaden niet langer alleen bestaat uit het onderhouden van verhardingen. Ook beplanting, verlichting en bewegwijzering zijn van belang voor het goed functioneren van deze voorziening.

Op basis van de technische veiligheid, de sociale veiligheid, comfort en de functie van het fietspad wordt een kwaliteitsoordeel aan het fietspad toegekend. De totaalscores tezamen geven een prioriteitsvolgorde. De technische en sociale veiligheid wegen hierbij zwaarder dan de andere twee aspecten. Op grond van de prioriteitsvolgorde is het mogelijk om groot onderhoud en reconstructies te programmeren. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met andere grootschalige projecten. Jaarlijks is voor het beheer van de hoofdfietspaden een budget van 500.000 gulden vrijgemaakt. In combinatie met de gelden die in de Kadernota zijn gereserveerd voor de verbeteringen van de hoofdfietspaden zal het totale hoofdfietspadennet in 2009 kwalitatief op orde zijn.

Bij het opstellen van het conceptplan is overleg gevoerd met de ENFB afdeling Breda en comité BOFKONT. De ENFB heeft voorgesteld om het traject van verbeteringen te versnellen zodat in 2003 het hoofdfietspadennet voldoet aan de eisen. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven omdat er dan jaarlijks 28 kilometer fietspad aangepakt zou moeten worden. Dit zou een enorme belasting voor de doorstroom betekenen. Bovendien heeft dit een aanzienlijke budgetverhoging tot gevolg.

Het college heeft ingestemd met het gebiedsplan en stelt de raad voor het plan vast te stellen en tot programmering over te gaan. De einddatum van 2009 kan naar voren schuiven door het meeliften met andere projecten (HSL/A-16, reconstructies) en het verkrijgen van subsidies van andere overheden.

Breda, 5 november 1999.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie