Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-wedstrijd: sleutelen aan nieuw Gent

Datum nieuwsfeit: 06-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

W E D S T R I J D : S L E U T E L E N A A N N I E U W G E N T

Oproep tot deelname

Op 29 oktober startte een internationale wedstrijd om een ontwerper aan te duiden voor het opmaken van een concept voor een maaiveldontwerp voor de omgevingsaanleg in Nieuw Gent.

De wedstrijd vraagt een uitwerking voor volgende programmapunten:

Groen en Recreatie

De wijk beschikt over veel groen, maar deze groenvoorziening heeft een relatief lage gebruikswaarde; een betere kwaliteit en inrichting van de groenvoorzieningen dringen zich op.

Ook wat het recreatiegebruik betreft is er een grotere diversificatie nodig, zowel voor jongeren als voor ouderen.

De grens tussen de openbare en private delen is vaak moeilijk aan te voelen, wat het zich toe-eigenen, het personaliseren van de ruimte verhindert.

Bij de conceptie werd onvoldoende rekening gehouden met de inpassing van multifunctionele zones die als tolerantie- en overgangsgebied kunnen functioneren. Nochtans vormt dit juist de essentiële stimulans voor de ontwikkeling van een publiek en sociaal leven.

Ecologie

In het ontwerp dient men uit te gaan van ecologisch gestoelde principes, om te streven naar biodiversiteit aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden, en om de basis te leggen voor een later natuurvriendelijk onderhoud. Vooral de vrijwaring van de Leebeek en haar omgevingsaanleg verdient bijzondere aandacht, zodat inheemse planten- en dierengemeenschappen hier opnieuw voldoende kansen krijgen. Zij vormt de ecologische hoofdstructuur van het wedstrijdterrein.

Sociale Veiligheid

Onderzoek door Prof. Hebberecht van de RUG heeft uitgewezen dat er bij de inwoners van Nieuw Gent nogal wat onveiligheidsgevoelens leven. Inwerken op deze gevoelens veronderstelt een breed gamma aan leefbaarheidsmaatregelen met een groot preventiebereik. Het grootste preventiebereik gaat uit van vormen die niet de preventie van criminaliteit tot doel hebben, maar ruimere doelen zoals maatregelen op mensenmaat.

Fysische ingrepen zoals een herinrichting van het openbaar domein zodat iedereen er zich thuisvoelt én verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelt voor zijn/haar woonomgeving, vormen een belangrijke deeloplossing om deze subjectieve gevoelens weg te werken, en bevorderen de positieve verhoudingen tussen de mensen en hun omgeving (interactie).

Verkeersveiligheid

De centrale as Kikvorsstraat- Edelsteenstraat is te breed aangelegd en nodigt uit tot snel rijden.

De aansluiting van de straten en pijpenkoppen op de Edelsteenstraat zijn niet in een T-vorm volgens de nerven van een blad ingeplant, maar volgens vierarmskruispunten volgens het ruggengraatmotief, wat in combinatie met onaangepast rijgedrag regelmatig aanleiding heeft tot kleine auto-ongelukken.

De ontwerper moet dus voor het wedstrijdterrein een suggestie doen voor een algemene verkeersorganisatie. Voor zover dit realiteitswaarde heeft, mag van de bestaande verkeerscirculatie worden afgeweken.

Financiering

Er wordt van de ontwerper gevraagd dat hij/zij eveneens een kostenraming maakt voor de uitvoering van het project én een kostenraming van het beheer na uitvoering van het project. Dit dient niet alleen om de betalende overheid inzicht te geven in de omvang van de financiering, maar ook om haar de mogelijkheid te geven de verschillende (subsidiërende) partners het te vergemakkelijken bij het plannen en vastleggen van de nodige kredieten voor aanleg en beheer.

Bovendien wil de Stad hiermee de bewoners een duidelijk signaal geven dat de overheid ook in deze buurt voldoende wil investeren om de leefkwaliteit ernstig en structureel te verbeteren, waardoor een verhoogd participatie-en verantwoordelijkheidsgevoel bij de bewoners wordt ontwikkeld.

Ook bij deze wedstrijd zullen de bewoners inspraak krijgen in de plannen die hun toekomst mee vorm zullen geven. Zo zal er een bewonersadviesgroep worden samengesteld en zullen de ontwerpen in het voorjaar van 2000 minstens een maand lang aan het publiek worden tentoongesteld. De wedstrijdjury bestaat uit stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, een mobiliteitsdeskundige, een professor in de criminologie, wordt bijgestaan door adviseurs en waarnemers.

Het prijzengeld voor deze wedstrijd bedraagt 2.500.000 frank.

Deelnemingsvoorwaarden

Alle landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die kunnen bewijzen dat ze in een Europese lidstaat het beroep van landschapsarchitect en/of stedenbouwkundige mogen uitoefenen, kunnen deelnemen. Iedereen kan vanaf 5 november de wedstrijdbundel voor de wedstrijd "Sleutelen aan Nieuw Gent" inkijken in het Informatiecentrum van de Dienst Voorlichting in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. (09)266 52 22, fax (09)266 52 29, e-mail (voorlichting@gent.be), of het tegen 3000 frank aankopen bij gerechtsdeurwaarder de heer Gilbert De Wilde, Hoogstraat 25, 9000 Gent, tel. (09)269 14 50, fax (09)225 61 20, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Dit bedrag kan ook worden overgeschreven op het rekeningnummer 290-0210-641-75 met de mededeling: Wedstrijd "Sleutelen aan Nieuw Gent " Aanvraag wedstrijdbundel. Op de overschrijving moet de aanvrager duidelijk zijn coördinaten vermelden. Na overschrijving op bovenvermeld rekeningnummer zal de gerechtsdeurwaarder de bundel toesturen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie