Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PREVENT-dossier helpt bij sociale verkiezingen in Belgie

Datum nieuwsfeit: 07-11-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Onderwerp: Dossier belicht rol comite voor preventie en bescherming op het werk met het oog op de sociale verkiezingen

Auteur: Karen Everaet
E-mail: (editor@prevent.be)
Bedrijf: PREVENT
Adres: Gachrdstraat 88/4
Plaats: 1050 Brussel
Tel.: 02/643 44 44
Fax: 02/643 44 40

De sociale verkiezingen vinden plaats tussen 8 en 21 mei 2000. Dat ligt nog een eindje van ons af maar de administratieve procedure gaat al in december van start. Het komt er in de tussenliggende periode op aan de werknemers duidelijk te maken dat het comite voor preventie en bescherming op het werk (comite PBW) meer is dan een wettelijke verplichting. Het verdedigt hun belangen. Vandaar de noodzaak aan degelijke informatie.

Sociale verkiezingen
In mei 2000 kiezen de werknemers hun vertegenwoordigers in het comite PBW (in ondernemingen met minstens 50 werknemers) en in de ondernemingsraad (in ondernemingen met minstens 100 werknemers). Wat betreft het comite duiden ze de effectieve en
plaatsvervangende leden aan. Het comite PBW bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van werkgever en werknemers. Het is een weg waarlangs de werknemer bepaalde veiligheids- en welzijnsonderwerpen kan aankaarten.

Meer dan wettelijk
Het comite PBW is een wettelijke verplichting, maar daar blijft het niet bij. Een goed uitgebouwd comite kan een preventiebeleid mee uitwerken en uitdragen. Daarvoor is overleg met en betrokkenheid van alle niveaus in de onderneming vereist. Het is EEn van de belangrijkste wegen waarlangs mensen van op het terrein ervaringen aan bod kunnen laten komen en het is een interessant middel om informatie uit te wisselen.

Op de vergaderingen worden verschillende punten behandeld: de lopende zaken (bv. een risicoanalyse bij de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, een analyse van arbeidsongevallen, de aankoop van nieuwe machines), de stand van zaken in het bedrijf op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk, de uitvoering en opvolging van het actieplan, de verslagen van de dienst PBW, de wetgeving, de actualiteit op preventievlak. Het is ook tijdens deze vergaderingen dat de afgevaardigden de opmerkingen, voorstellen, klachten van werknemers naar voren kunnen brengen.

Het comite speelt een grote rol in het preventiebeleid. Vandaar ook het belang van contact en overleg met de werkgever, want het is uiteindelijk hij die verantwoordelijk is voor het preventiebeleid. Enkel een degelijke samenwerking tussen beide (uitwisselen van informatie, verslagen, kennis) kan hiertoe bijdragen.

Een PREVENT-dossier
Deze opdrachten en taken zijn slechts een greep uit het geheel. Om ondernemingen en comites wegwijs te maken in deze materie en met het oog op de sociale verkiezingen, heeft PREVENT, Instituut voor preventie, bescherming en welzijn op het werk, haar dossier 8 in de reeks Wetgeving in de praktijk "Comite PBW: rol in het preventiebeleid" geactualiseerd. Het dossier is aangepast aan de nieuwe wetgeving over het comite die dit jaar verscheen. Het gaat uitgebreid in op de rol van het comite in het preventiebeleid, de werking van het comite (huishoudelijk reglement, vergaderingen, secretariaat) en de samenwerking met andere diensten. In die zin is het dossier een handig hulpmiddel op weg naar de komende sociale verkiezingen en een leidraad voor het nieuwe comite PBW.

Voor meer informatie: Afdeling Publicaties & Communicatie, Karen Everaet, tel./fax: 02/643 44 83/80, e-mail:(editor@prevent.be)


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie