Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving milieuvergunning Nopprt beton BV Sumar

Datum nieuwsfeit: 08-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving Nopprt beton BV Sumar

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben aan Noppert Beton BV te Sumar een Wet milieubeheervergunning verleend. De vergunning heeft betrekking op het veranderen en in werking hebben van een betonfabriek of het veranderen van de werking daarvan. De fabriek is gevestigd aan de Damsingel 15 te Sumar. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te beschermen. De vergunning is ten opzichte van de ontwerp-vergunning gewijzigd.

U kunt de stukken inzien
De aanvraag, de beschikking en de overige stukken die van belang zijn liggen vanaf 8 november tot en met 20 december 1999 ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28);

- in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, bij de afd. Milieu & Beheer, sectie Milieu (kamer 82). Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (tel. 0511 46 09 70) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum.

Wie kunnen er beroep instellen?
Tegen het besluit kan vanaf 9 november tot en met 20 december 1999 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikking;

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn aangebracht.
Het beroepschrift dient te worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Gedurende de beroepstermijn kan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift moet hierbij een afschrift (kopie) van het beroepschrift meesturen.
Het beroepschrift en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet ondertekend worden en moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de datum;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de gronden van het beroep.
De beschikking treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Wanneer gedurende die termijn een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw P. Talsma, afdeling Milieuvergunningen, tel. 058 292 54 80.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie