Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting OC&W 2000 deze week in Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 08-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

08-11-1999
Begroting OC&W 2000 deze week in Tweede Kamer Deze week (9, 10 en 11 november) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de Tweede Kamer behandeld. In een brief aan de Tweede Kamerleden heeft MKB-Nederland haar visie hierop gegeven.

Als algemene opmerking stelt zij dat onderwijsinstellingen zich moeten ontwikkelen tot autonome instituten, gericht op de buitenwereld, die onderwijs verzorgen dat is toegesneden op de behoeften van het bedrijfsleven. In die context is volgens MKB-Nederland een stevigere rol voor de Inspectie van het onderwijs noodzakelijk om vast te stellen of de kwaliteit van het onderwijs voldoende gewaarborgd blijft. Daarnaast plaatst de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) ook enkele specifieke opmerkingen bij de verschillende onderwijsvelden.

Voortgezet onderwijs
MKB-Nederland ondersteunt de door de regering ingezette lijn voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) om leerlingstromen van algemeen vormend onderwijs om te buigen naar beroepsonderwijs. Als aanvulling stelt zij voor een innovatiefonds in te stellen dat research en development voor vmbo-scholen moet bundelen. Ook wil MKB-Nederland de betrokkenheid van landelijke organen bij de examinering in het vmbo versterken. Tot slot doet zij voorstellen om voortijdige schooluitval te voorkomen, zoals het aanstellen van loopbaanadviseurs en experimenten met leerlinggebonden financiering voor uitvallers en werkenden zonder startkwalificatie.

Beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve)
MKB-Nederland heeft zorgen over de stijgende beheerslast bij regionale opleidingscentra (roc´s) en vreest dat de schaalvergroting in het middelbaar beroepsonderwijs op sommige plaatsen ter ver doorslaat. De vorming van roc´s mag geen doel op zich worden. Het is bovendien noodzakelijk dat de roc´s een goede verhouding weten te realiseren in de besteding van middelen voor overhead en voor het primaire proces. Er zijn geluiden hoorbaar die er op wijzen dat deze verhouding op sommige roc-instellingen behoorlijk scheef loopt. Een ander punt van zorg betreft de kwaliteit van de examinering in het mbo. De eerste resultaten wijzen uit dat roc´s moeite hebben met de praktijkexaminering in het dagonderwijs. Het systeem van marktwerking rond examinering leidt niet tot een kwaliteitsimpuls, maar slechts tot het zoeken naar de laagste prijs. MKB-Nederland vraagt het ministerie van OC&W hier met voorrang aandacht aan te schenken.

Hoger beroepsonderwijs
Positief is dat er meer geld wordt uitgetrokken voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Volgens MKB-Nederland is het echter niet voldoende. De uitgaven voor het hbo blijven te laag om het beschikbare budget per student op peil te houden. Een bijkomend probleem is dat het ministerie de aanwas van nieuwe studenten in het hbo voortdurend te laag inschat. Het beschikbare budget per student wordt daardoor nog lager waardoor het hbo haar primaire taken niet goed kan uitvoeren. De inzet van beleid om te komen tot autonomere instellingen met meer mogelijkheden om in te spelen op snelle veranderingen en de daaraan gekoppelde (onderwijs)vragen uit de maatschappij, spreekt MKB-Nederland aan. Zij maakt zich tegelijkertijd echter zorgen over de flexibiliteit en bedrijfsgerichtheid van docenten in het hbo. Hierop moet beleid worden gezet om docenten mee te nemen´ en goed in te kunnen zetten bij alle veranderingen en vernieuwingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie