Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Telewerkproject in provincie Utrecht gestart

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
09 november 1999

Gemikt wordt op deelname aan project door tien Utrechtse bedrijven TELEWERKPROJECT IN PROVINCIE UTRECHT GESTART

Begin september is met een financiële bijdrage van de Europese Commissie in de provincie Utrecht een project van start gegaan, dat erop is gericht de invoering van telewerken op een vijftal bedrijventerreinen en kantoorlocaties actief te stimuleren. Samenwerkende partijen zijn de provincie Utrecht, Kamer van Koophandel Utrecht, KPN-Telecom, het Regionaal Vervoercentrum Midden Nederland en het Bestuur Regio Utrecht. Het Utrechtse initiatief maakt onderdeel uit van een Europees samenwerkingsverband "Coordinated Telework Pilots in Europe" dat met regio's in Engeland, Ierland en Duitsland is afgesloten.

Pluspunten telewerken
Het Utrechtse project zal zich vooral richten op een vijftal werklocaties met een groot aantal bedrijven en arbeidsplaatsen, die allen kampen met bereikbaarheidsproblemen. Een eerste verkenning geeft aan dat het daarbij gaat om ondernemingen in de Utrechtse wijken Rijnsweerd/De Uithof en Kanaleneiland, het Amersfoortse bedrijventerrein De Hoef, Middelland te Woerden en locaties in Bunnik, Veenendaal, De Meern en Nieuwegein. Meer aandacht voor telewerken kan voor een aantal van de bedrijven die daar gevestigd zijn, uitkomst bieden. Niet alleen biedt de invoering van telewerken mogelijkheden om de bereikbaarheid van het bedrijf te verbeteren. Er zijn ook voordelen op het vlak van arbeidsproductiviteit, flexibiliteit en huisvestingskosten. Verder liggen er pluspunten voor de samenleving in het verschiet, zoals een afname van de belasting van het milieu en de automobiliteit. Tenslotte biedt telewerken kansen op de arbeidsmarkt voor specifieke groepen als herintredende vrouwen en gehandicapten.

Projectaanpak
Het Utrechtse telewerkproject wil - na een inventarisatie van de stand van zaken op deze locaties en een selectie van kansrijke bedrijven - inzicht bieden bij ondernemers en beleidsmakers hoe telewerken op een succesvolle manier kan worden geïntroduceerd en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering. De nadruk ligt daarbij niet zozeer op de noodzakelijke technische voorzieningen, maar veel meer op de gevolgen voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf. Vragen die daarbij o.a. aan bod komen, zijn: voor welke functies is telewerken bij uw bedrijf geschikt? En wat betekent introductie van telewerken voor de stijl van leidinggeven? Op maat gesneden voorlichtingsactiviteiten in de provincie Utrecht onder het bedrijfsleven moeten ertoe leiden dat uiteindelijk 15 ondernemingen willen meedoen aan een in company workshop. Tijdens een eerste ronde zal contact worden gezocht met circa 150 bedrijven, die tijdens groepsbijeenkomsten zullen worden benaderd. Het werkplan , waarover de deelnemende partijen het inmiddels eens zijn geworden, gaat ervan uit dat tenslotte circa 10 Utrechtse bedrijven tot invoering van telewerken overgaan. Daarbij zal vooral worden gekeken naar bedrijven in de zakelijke dienstverlening die open staan voor de voordelen van telewerken en voldoende geschikte functies herbergen. Overigens geldt daarbij als ondergrens dat minimaal 20 procent van de werktijd buiten het kantoor wordt gewerkt. Als steun in de rug zullen de deelnemende bedrijven kunnen terugvallen op een ondersteuningsnetwerk. Het project zal worden afgesloten met een evaluatie die gegevens oplevert over de meest succesvolle methoden voor de introductie van telewerken en de gevolgen van deze acties voor zaken als mobiliteit en het ruimtegebruik. Deze informatie zal tussen de vier Europese regio's worden uitgewisseld en gepresenteerd tijdens een internationale conferentie. Bij deze gelegenheid zal ook een Europese Gids beschikbaar worden gesteld, waarin de beste werkwijzen voor de invoering van telewerken staan beschreven. Het eindrapport levert bovendien bouwstenen op voor een nieuw Europees telewerkmodel dat relaties legt met het ruimtelijk ordeningsbeleid van de komende jaren.

Rolverdeling
In de provincie Utrecht werkt KPN-Telecom mee aan dit project, door zorg te dragen voor een CD-ROM met praktische adviezen over telewerken en een Telewerkhandboek. Het Nationaal Telewerk Forum levert als adviseur een bijdrage door de verspreiding van de resultaten van het Utrechtse project op zich te nemen. De Kamer van Koophandel vervult vooral de rol van toegangskanaal naar het bedrijfsleven. De Kamer wil bijdragen aan de acceptatie van telewerken door bedrijven en ziet telewerken als een van de instrumenten om in een breder verband de bereikbaarheid te verbeteren. De provincie Utrecht tenslotte, verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening in het gebied, zal zich ertoe inzetten de resultaten van het telewerkproject door te laten werken in de plannen voor de ruimtelijke ordening en mobiliteit. De keuze voor de bedrijven die ondersteund zullen worden tijdens de pilots zal worden gemaakt door een projectgroep, waarin de deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd.

Financiering en planning
Voor de uitvoering van het Utrechtse project telewerken is momenteel 500.000 gulden beschikbaar. De helft daarvan bestaat uit een bijdrage van de Europese Commissie. De andere helft wordt betaald door de samenwerkende partijen in de provincie Utrecht. Deze middelen zullen o.a. worden ingezet voor het uitvoeren van achtergrondstudies, een inventarisatie naar geschikte locaties en bedrijven en een voorlichtingscampagne onder de bedrijven. Het telewerkproject wordt naar verwachting eind 2001 afgesloten. (Voor informatie: Ron van Dopperen, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 96)
Of de Kamer van Koophandel: Adriaan Loeve (beleidsadviseur), tel. 030 - 2363256.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie