Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer baby's met oudere moeder

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Meer baby's met oudere moeder

In 1999 worden naar verwachting 198 duizend kinderen geboren. Het aantal moeders van dertig jaar of ouder stijgt. Het CBS verwacht dat dit jaar 125 duizend vrouwen van dertig jaar of ouder een kind krijgen, vijfduizend meer dan in 1998. Van de hoogopgeleiden is op 31-jarige leeftijd meer dan de helft nog kinderloos. Ook het aantal veertig-plusmoeders en het aantal tienermoeders stijgt in 1999. Dit jaar neemt de geboorte van eerste kinderen niet verder toe, maar er is wel een toename van het aantal vrouwen dat een tweede kind krijgt.

Meer jonge moeders van boven de dertig

Twee op de drie pasgeboren kinderen heeft een moeder van dertig jaar of ouder. Het aantal vrouwen van boven de dertig dat een kind krijgt is in de jaren negentig sterk toegenomen, van 92 duizend in 1990 naar 125 duizend in 1999. Het aantal pasgeboren baby's met een moeder van jonger dan dertig is daarentegen gedaald, van 106 duizend in 1990 tot ruim 73 duizend in 1999. Een deel van de groeiende groep dertig-plusmoeders kan worden toegeschreven aan de hoge geboorteaantallen in de jaren zestig: de Nederlandse bevolkingsopbouw kent daardoor nu meer vrouwen van in de dertig. Het grootste deel van de stijging komt echter doordat vrouwen steeds langer wachten met het krijgen van kinderen. De meeste pasgeboren baby's met een moeder van dertig of ouder zijn het tweede of volgende kind van die moeder. In een toenemend aantal gevallen gaat het echter om eerste kinderen. In 1990 kreeg een derde van de vrouwen pas op dertigjarige leeftijd of later voor het eerst een kind; in 1998 was dit aandeel toegenomen tot 44 procent.

Redenen voor uitstel

Vooral hoogopgeleide vrouwen wachten lang met het krijgen van kinderen. Een kwart van hen wacht omdat ze twijfelen over het wel of niet willen van kinderen. Eveneens een kwart wil eerst hun opleiding afronden. Twintig procent geeft als reden voor uitstel dat werk en kinderen moeilijk te combineren zijn. Een kwart noemt het ontbreken van een partner als reden voor het uitstellen van het moederschap. Vrouwen met een lage opleiding voeren dit iets vaker als oorzaak aan. Financiële onzekerheid wordt door tien procent genoemd. Van de hoogopgeleiden is op 31-jarige leeftijd meer dan de helft nog kinderloos. Van de laagopgeleide vrouwen is de helft al op 26-jarige leeftijd moeder.

Meer tweede kinderen

De afgelopen twee jaar is de geboorte van eerste kinderen sterk toegenomen. Die stijging kan in verband worden gebracht met de gunstige economische ontwikkeling. Vrouwen die nog wachtten met het krijgen van kinderen, besloten mede onder invloed van het gestegen vertrouwen in de economie, toen moeder te worden. Dit jaar neemt de geboorte van eerste kinderen niet verder toe, maar er is wel een toename van het aantal vrouwen dat een tweede kind krijgt. De stijging van de geboorte van het aantal tweede kinderen is niet onverwacht. De meeste vrouwen willen namelijk meer dan één kind. Van vrouwen die in de eerste helft van de jaren zeventig zijn geboren, verwachten er twee op de drie meer dan één kind te krijgen. Slechts vijftien procent van de jonge vrouwen wil maar één kind.

Meer veertig-plus moeders

Een toenemend aantal vrouwen krijgt nog een kind als ze de veertig zijn gepasseerd. Dit jaar krijgen meer dan vijfduizend vrouwen van veertig jaar of ouder een kind. Dit is het hoogste aantal sinds 1971. In de helft van de gevallen gaat het om een derde of volgend kind. In een toenemend aantal gevallen echter betreft het een eerste kind. Een kwart van de pasgeboren baby's met een moeder van veertig of ouder is het eerste kind van die moeder.

Stijging aantal tienermoeders

Tot 1996 is het aantal tienermoeders in Nederland sterk gedaald, van ruim negen duizend in 1971 naar een kleine tweeduizend in 1996. Internationaal gezien is het aantal tienermoeders in Nederland zeer laag. Slechts drie op de duizend meisjes van 15-19 jaar krijgt een kind. In 1997 kwam aan de daling van het aantal tienermoeders een eind. Sindsdien is het aantal licht toegenomen. Dit jaar krijgen 2 100 meisjes onder de twintig een kind, honderd tienermoeders meer dan vorig jaar.

Technische toelichting

De cijfers over 1999 zijn door het CBS geraamd op basis van maandcijfers tot en met september 1999. De cijfers over redenen om te wachten met het krijgen van kinderen en over opleidingsniveau zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming van het CBS.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie