Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord Joods Overleg en Verzekeraars over oorlogspolissen

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Centraal Joods Overleg en Verbond van Verzekeraars sluiten akkoord over oorlogspolissen

Het Centraal Joods Overleg (CJO) en het Verbond van Verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten over de afhandeling van levensverzekeringen van in de Tweede Wereldoorlog vervolgde Joden. De verzekeraars stellen voor dit doel 45 miljoen gulden ter beschikking. Van dit bedrag is 20 miljoen bestemd voor individuele uitkeringen aan rechthebbenden op de polissen en 25 miljoen voor doelen te bepalen door de Joodse gemeenschap. Daarnaast zal het Verbond met een bedrag van 5 miljoen gulden het project Monument Joodse Gemeenschap financieren. De overeenkomst is een finale regeling, waarmee partijen beogen recht te doen aan en helderheid te scheppen voor de slachtoffers van de Sjoa en hun nabestaanden.

Sinds het voorjaar van 1997 hebben het CJO en het Verbond intensief overleg gevoerd over de oorlogsverzekeringen. Dit leidde al in een vroegtijdig stadium tot goede en billijke procedures voor de afhandeling van claims van Joodse slachtoffers en hun erfgenamen. Tot op heden zijn 1.300 verzoeken om informatie behandeld. Daarvan zijn 44 claims voor een bedrag van circa 750.000 gulden gehonoreerd. Voorts werd gesproken over het tot stand brengen van een definitieve regeling voor polissen, die nog niet zijn opgeëist en wellicht niet meer zullen worden opgeëist omdat rechthebbenden ontbreken of onvindbaar blijven. Op grond van eigen onderzoek en met raadpleging van de nog beschikbare archieven hebben partijen een schatting van de waarde van de nooit opgeëiste oorlogspolissen gemaakt.* Uitgangspunt daarbij zijn de indertijd verzekerde bedragen, opgehoogd met een rentevergoedingsfactor voor de gederfde rente sedert 1943. Richtsnoer daarvoor was een factor 22.

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa Op basis van de ervaring die de afgelopen twee jaar is opgedaan met de afhandeling van claims valt te verwachten dat nog maar een klein deel van de verzekeringen kan worden uitbetaald aan nabestaan-den van de in de oorlog verzekerde Joden. Voor dit doel hebben het Verbond en het CJO de onafhankelijke Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa opgericht. De stichting krijgt met 20 miljoen gulden ruim voldoende middelen om individuele claims af te handelen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door mr. E.J. Numann, mr. J. de Ruiter en mr. M.R. Wijnholt.

Degenen die menen aanspraak te hebben op uitkering van een levensverzekering, die voor of in de oorlog is afgesloten, kunnen zich nog tien jaar lang tot deze stichting wenden. De stichting zal in de media informatie verstrekken over de mogelijkheden claims in te dienen. Nog niet afgehandelde claims, die bij verzekeraars en het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims liggen, zullen door de stichting worden overgenomen. Nederlandse Joden en hun nabestaanden, ook als ze thans in het buitenland wonen, kunnen, zo goed mogelijk onderbouwd, een verzoek tot uitkering indienen. De stichting vergoedt rente volgens een model dat door beide organisaties is ontwikkeld. Voor de periode 1943 - 2000 betekent dit een vermenigvuldigingsfactor van 22. Voor verzoeken die later worden ingediend en toegewezen, zal de rentevergoeding worden aangepast. De stichting hanteert dezelfde souplesse jegens de bewijslast als de afgelopen twee jaar is toegepast door de individuele verzekeraars. Claims die vanaf het voorjaar van 1997 zijn afgehandeld, worden niet opnieuw in behandeling genomen. De verzekeraars zullen de stichting voorzien van de nodige gegevens en nemen de uitvoeringskosten van de stichting voor hun rekening. De na tien jaar nog aanwezige middelen van de stichting zullen voor 2/3 aan de Joodse gemeenschap ter beschikking worden gesteld.

Bestemming bedrag Stichting Joodse Oorlogstegoeden Gezien het precedentloze karakter van de Sjoa, menen beide partijen dat de Joodse gemeenschap de morele rechthebbende is op uitkeringen van levensverzekeringen die niet meer zullen worden opgeëist. Daarom heeft het Verbond namens zijn betrokken leden besloten een bedrag van 25 miljoen gulden ter beschikking te stellen aan de Joodse gemeenschap. Het CJO richt de Stichting Joodse Oorlogstegoeden op waarin naast de vertegenwoordigers van de bij het CJO aangesloten organisaties in elk geval vertegenwoordigers van specifieke slachtofferorganisaties zitting hebben. Over de bestemming van de middelen door de Stichting wordt een referendum georganiseerd onder de Joodse oorlogsslachtoffers. De gelden kunnen naar individuele oorlogsslachtoffers dan wel naar andere Joodse doelen gaan, zelf te bepalen door de oorlogsslachtoffers middels dit referendum. Het gedeelte van het overschot van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa dat na tien jaar zal worden overgedragen aan de Stichting Joodse Oorlogstegoeden zal op overeenkomstige wijze worden besteed. Het Verbond is geen partij bij de verdeling van de gelden van de Stichting Joodse Oorlogsslachtoffers en ondersteunt de visie dat de Joodse gemeenschap zelf moet zorgdragen voor de verdeling van de oorlogsgelden. Het is het voornemen van het CJO om ook het opgerente restant van de afkoopwaarden van polissen van Joodse vervolgden, die door verzekeraars aan de Staat zijn overgedragen, bij de regering op te vragen. Dit bedrag en andere toekomstige uitkeringen zouden dan eveneens naar de stichting gaan.

Monument Joodse Gemeenschap
Het Verbond van Verzekeraars stelt 5 miljoen gulden beschikbaar voor het onderzoeksproject Monument Joodse Gemeenschap. Dit educatieve project heeft tot doel het levend houden van de herinnering aan de Nederlands-Joodse gemeenschap die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Door het gebruikmaken van de vele gegevens uit archieven die in de afgelopen jaren zijn onderzocht, wordt getracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van de Joodse gemeenschap van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De huidige generaties krijgen door gebruik te maken van Internet de mogelijkheid gegevens over familie, vrienden, bekenden aan te vullen met informatie waarover zij zelf nog beschikken. Met dit project willen de Nederlandse verzekeraars eer betonen aan alle slachtoffers van de Sjoa.


* Toelichting nooit opgeëiste levensverzekeringen In het naoorlogse rechtsherstel is het overgrote deel van de verzekeringen, die door de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co waren geconfisqueerd, hersteld. In veel gevallen betekende dit dat het verzekerd bedrag werd uitgekeerd aan nabestaanden van de Joodse verzekerden. Een deel van de verzekeringen kon echter niet worden uitgekeerd omdat zich hiervoor geen rechthebbenden hebben gemeld. De afkoopwaarden van deze verzekeringen zijn rond 1955 aan de Staat overgedragen als 'onbeheerde nalatenschappen'. Uiteindelijk is hiervan ca. 450.000 gulden bij de Staat gebleven. Vastgesteld is dat de verzekerde waarde van deze verzekeringen circa viermaal de afkoopwaarde bedraagt. De verzekeraars betalen thans deze verzekerde waarde, minus de afkoopwaarde die nog bij de Staat ligt. Daarnaast is een beperkt aantal niet-opgeëiste verzekeringen buiten het rechtsherstel gebleven en niet bij de afkoop aan de Staat betrokken geweest. Ook deze zijn in de overeenkomst opgenomen. Vanwege het ontbreken van polisarchieven was het niet mogelijk het nooit uitgekeerde tegoed via individuele polissen vast te stellen. Gegevens over polissen zijn in het algemeen niet meer aanwezig na een wettelijke bewaartermijn van tien jaar nadat de verzekeraar aan zijn verplichtingen had voldaan. Daarom is gekozen voor een berekening op macro-niveau van de verzekerde waarde van de verschillende categorieën verzekeringen. In het totaal komen partijen dan uit op een bedrag van 45 miljoen gulden.

Den Haag, 9 november 1999
Persinformatie

Centraal Joods Overleg
drs. R. Naftaniel
tel. 070 - 364 68 62 Verbond van Verzekeraars
drs. W. Terwisscha
tel. 070 - 333 86 75

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...