Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verdere winstgroei Arcadis

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

Arnhem, 9 oktober 1999

VERDERE WINSTGROEI ARCADIS

Het internationale ingenieursbureau ARCADIS heeft in het derde kwartaal van 1999 een gunstige winstontwikkeling laten zien. Vanuit bijna alle landen waar de onderneming actief is werden hogere bijdragen genoteerd. De grootste verbeteringen deden zich voor in de Verenigde Staten, België en Nederland. Het uitvoeringsbedrijf in Nederland boekte een zeer goed derde kwartaalresultaat ten opzichte van het moeilijke derde kwartaal in 1998. Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen is ook toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt door de resultaten die worden gegenereerd in zogenoemde Publiek-Private samenwerkingsverbanden (PPS). In deze groeiende markt voor PPS-verbanden, die onder andere voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwlokaties of bedrijventerreinen worden opgericht, participeert ARCADIS veelal in joint venture constructies met andere marktpartijen zoals gemeenten en aannemers.

Gedurende het kwartaal werden de acquisities van het Braziliaanse ingenieursbureau Logos en het Amerikaanse Giffels afgerond. De acquisitie van Logos betekent een belangrijke geografische uitbreiding in Latijns-Amerika, terwijl de overname van Giffels met name de activiteiten in het segment industrial engineering helpt verbreden. Beide acquisities zullen vanaf het vierde kwartaal bijdragen in de winst van ARCADIS.

Financieel

Derde kwartaal

Nettowinst: EUR 4,1 miljoen, 11% meer dan de EUR 3,7 miljoen in 1998

Omzet: 5,4% stijging naar EUR 160,2 miljoen tegenover EUR 152,0 miljoen

Nettowinst per aandeel: EUR 0,20 tegenover EUR 0,19 in 1998

Eerste negen maanden

Nettowinst: EUR 11,4 miljoen, 11% meer dan de EUR 10,2 miljoen in 1998

Omzet: 7,8% stijging naar EUR 460,0 miljoen tegenover EUR 426,6 miljoen in 1998

Nettowinst per aandeel voor de eerste negen maanden 1999: EUR 0,58 tegenover EUR 0,53 in 1998

Projecten

In het derde kwartaal werd onder andere gewerkt aan de volgende projecten:

Bouwmanagement voor het nieuwe hoofdkantoor van de Spaanse telefoonmaatschappij Telefonica

Ontwerp en aanleg van communicatie- en beveiligingsvoorzieningen bij een 1000 woningen tellend complex in Spanje

Ontwerp, uitvoeringsbegeleiding en directievoering in het kader van het programma automatische treinbeïnvloeding en detectie in Nederland. Dit programma bevordert de spoorveiligheid door computergestuurde veiligheidssystemen die automatisch in gang worden gezet als een treinmachinist een sein negeert

Advisering voor privatisering van watervoorziening en afvalwaterzuivering voor twee Bulgaarse gemeenten

Geotechnische en bouwtechnische ondersteuning voor de tweede terminal en satellietgebouwen van de luchthaven München in Duitsland

Onderzoek naar en planning van watersystemen, milieu-aspecten (bodem, lucht) en geotechnische zaken rondom de luchthaven Schönefeld bij Berlijn in Duitsland

Aanleg van infrastructurele voorzieningen - wegen, water, telecommunicatie - voor de trainingsfaciliteiten van de voetbalclub FC Köln in Duitsland

Milieu- en daaraan gerelateerde ingenieurswerkzaamheden voor de United States Coast Guard in de Verenigde Staten en daarbuiten

Milieuadvisering rondom het opruimen van grond- en grondwatervervuiling op de Brookhaven National Laboratory lokatie van het Amerikaanse ministerie van defensie in Brookhaven, New York, Verenigde Staten

Studie naar veranderingen van het sociale beleid in Rusland naar aanleiding van de herstructurering en privatisering van Russische staatsbedrijven

Assistentie bij de bestuurlijke modernisering van Libanon

Vooruitzichten

Verwacht wordt dat er in het vierde kwartaal weinig verschuiving zal optreden in marktomstandigheden. De werkvoorraad is op een goed niveau en groter dan vorig jaar.

Gezien het bovenstaande verwachten wij voor 1999 een groei van 10% in netto resultaat voor buitengewone baten en lasten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu en bouw. Verbetering van de woon- en werkomgeving is daarbij uitgangspunt. ARCADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan 100 landen. Ruim 90% van de omzet wordt gerealiseerd in Euro's of Dollars. ARCADIS behoort met bijna 8000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.

Voor meer informatie:

J. Slooten, ARCADIS, 026-3778604

- Financiële overzichten: -

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

tot en met

3e kwartaal

3e kwartaal

x EUR 1 miljoen

1999

1998

1999

1998

Bedrijfsopbrengsten

160,2

152,0

460,0

426,6

Materialen en diensten van derden

51,0

46,4

132,2

121,3

Bruto toegevoegde waarde

109,2

105,6

327,8

305,3

Operationele kosten

103,3

99,6

308,8

286,7

Bedrijfsresultaat

5,9

6,0

19,0

18,6

Financiële baten en lasten

(0,6)

(0,9)

(1,8)

(2,2)

Resultaat voor belastingen

5,3

5,1

17,2

16,4

Belastingen

(1,9)

(1,7)

(6,3)

(5,2)

Resultaat na belastingen

3,4

3,4

10,9

11,2

Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen

1,0

0,7

1,0

(0,2)

Groepsresultaat na belastingen

4,4

4,1

11,9

11,0

Belang derden

(0,3)

(0,4)

(0,5)

(0,8)

Netto resultaat

4,1

3,7

11,4

10,2

Resultaat per aandeel (in euros) 1)

0,20

0,19

0,58

0,53

Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)

19.765

19.252

19.765

19.252

1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS

Ultimo

Ultimo

3e kwartaal

x EUR 1 miljoen

1999

1998

ACTIVA

Vaste activa

59,9

57,1

Vlottende activa

219,9

196,0

TOTAAL

279,8

253,1

PASSIVA

Groepsvermogen

101,5

87,2

Voorzieningen

14,6

16,9

Langlopende schulden

6,1

6,4

Kortlopende schulden

157,6

142,6

TOTAAL

279,8

253,1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie