Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw fietspad langs kanaal Brugge - Gent

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Fietspad langs het kanaal Brugge - Gent Brugge, 9/11/1999
Nieuwe fietsroute tussen de Katelijnepoort en de brug van Steenbrugge langs het kanaal Brugge - Gent.

Het verhaal van dit fietspad gaat terug tot 1996. Het begon met een brief van de Stad Brugge die naar aanleiding van het opmaken van een BPA Baron Ruzettelaan Zuid West aan de Provincie vroeg om de mogelijkheid te willen onderzoeken van de realisatie van een verkeersveilige utilitaire fietsroute tussen de Katelijnepoort en de brug van Steenbrugge langs het kanaal Brugge - Gent.

In opdracht van de bestendige deputatie is toen een projectgroep opgericht omdat meerdere instanties hierbij betrokken waren en een grondig overleg noodzakelijk was. Projectmatig werken is overigens bij de Provincie gebruikelijk en draagt veel bij tot het welslagen van ons beleid.

Daaruit bleek inderdaad het nut, de wenselijkheid en de haalbaarheid van een dergelijk fietspad aan de oostzijde van het kanaal temeer daar een dergelijk fietspad méér dan een lokale betekenis zou hebben. Het kon immers de aanzet vormen naar aansluitende fietsverbindingen richting achterland onder andere via de oude spoorwegbedding naar Sijsele toe (de Abdijenroute) of via het bestaand fietspad gelegen op de trekweg zuidelijk vanaf de brug van Steenbrugge.

Aldus heeft dit fietspad naast een utilitair doel (namelijk woon/werk- en schoolverkeer) ook een recreatieve functie.

Daarenboven is er het fenomeen van het druk autoverkeer langs de Vaartdijkstraat gelegen aan de westzijde van het kanaal wat niet bevorderlijk is voor veilig fietsverkeer langs die kant.

Groot probleem bij de aanleg van dit fietspad vormde evenwel de oversteek van het kanaal richting Katelijnepoort. Overleg hierover met de diensten van het Vlaams Gewest die beheerder zijn van het kanaal leidde tot een spitsvondige oplossing via een voetbrug in uitkraging aan het landhoofd en de keermuur van de Katelijnebrug.

Die vlotte samenwerking met het Vlaams Gewest resulteerde tevens in een formele samenwerkingsovereenkomst die in essentie erin bestond dat beide partijen een deel van de kosten zouden dragen, namelijk de Provincie de kosten van het fietspad en het Vlaams Gewest de kosten van de voetbrug. De Provincie diende op te treden als aanbestedende overheid voor het geheel van de werken.

Het ontwerp van dit fietspad werd opgemaakt door ing. Dirk Verlet van de Provinciale Technische Wegendienst en kreeg gunstig advies van de Provinciale Verkeerscommissie.
Het fietspad zelf is geconcipieerd in KWS-verharding op een breedte van 2 meter en een lengte van circa 2 kilometer. Ing. D. Verlet slaagde er tevens in om de enkele knelpunten die zich stelden door het beschikbaar smal tracé op bepaalde punten praktisch op te lossen. Dit ontwerp werd op 15 oktober 1998 goedgekeurd door de Provincieraad.

Een openbare aanbesteding werd uitgeschreven.
Er werden 6 offertes ingediend. Na onderzoek bleek dat de laagste regelmatige offerte deze was van de NV Penninck uit Roeselare met een som van 7.143.356 BEF (BTW inbegrepen) waarvan 5.267.856 BEF lastens de Provincie en 1.875.500 BEF lastens het Vlaams Gewest.

Eind december 1998 werd die offerte door de Bestendige Deputatie goedgekeurd. Begin februari 1999 volgde ook nog het akkoord hierover vanwege het Vlaams Gewest.

Het was dan nog even wachten op de bouwvergunning die probleemloos werd bekomen.

Begin augustus werd met de werken effectief begonnen. De uitvoering ervan geschiedde binnen de voorgeschreven termijn van 40 werkdagen. De uitvoering van het werk kon vrij probleemloos verlopen. Het enig probleempje kwam dan nog uit een onverwachte hoek, namelijk de op de voetbrug neervallende duivenpoep afkomstig van verwilderde duiven die zich nestelden in de bovenliggende brugrand. Dit probleem is intussen opgelost.

Deze realisatie is een goed voorbeeld is van samenwerking tussen verschillende besturen met coördinatie door de Provincie. Coördinatie is overigens een van onze kerntaken als intermediair bestuur.

De doelstelling van dit fietspad is in essentie een toename bewerkstelligen van het woon/werk- en schoolverkeer per fiets. Uit de jongste tellingscijfers blijkt dat één vierde van het woon/werkverkeer en méér dan de helft van het woon/schoolverkeer minder dan vijf kilometer bedraagt. Deze afstand kan gemakkelijk met de fiets afgelegd worden. Om de weggebruiker te motiveren moet een fietsroute echter voldoende aantrekkelijk en vooral veilig zijn. Dit fietspad voldoet zeker aan de vereiste randvoorwaarden voor een dergelijk utilitair gebruik. Het laat toe de zeer drukke en gevaarlijke Baron Ruzettelaan of de Vaartdijkstraat te vermijden. Het is een volledig van het autoverkeer gescheiden route in een mooie groene omgeving langs het kanaal en past overigens perfect in de opdracht waarmee de provincie momenteel bezig is, nl. het ontwerpen van een fietsroutenetwerk voor woon/werk of woon/school omgeving voor gans West-Vlaanderen. Dit staat los van de creatie van het netwerk van recreatieve routes waarvan het meerjarenplan van 25 bewegwijzerde routes afgewerkt is en bijzonder succesvol.

Brugge telt bijzonder veel fietsers en dit draagt er ongetwijfeld toe bij dat het fileprobleem hier nog enigszins beheersbaar is in vergelijking met andere steden in het land. Ik heb evenwel nog een belangrijke vraag en ik richt mij hiervoor tot het stadsbestuur. Hoe mooi dit nieuw fietspad ook is, zodra de duisternis valt verliest het een stuk van zijn aantrekkelijkheid door het ontbreken van openbare verlichting. De Provincie en de Vlaamse overheid hebben hier samen een belangrijke financiele inspanning gedaan die vooral ten goede zal komen aan de bewoners van Brugge.

Dit cadeau dat wij vandaag overhandigen laat ons toe een oproep te doen tot de stad om te willen instaan voor het aanbrengen van de nodige openbare verlichting, wat normaal bij wegenwerken steeds ten laste valt van een gemeente.

De Provincie rekent er verder ook op en is daar trouwens ook zeker van dat Stad Brugge voor een goed onderhoud van dit fietspad zal instaan.

Tenslotte rest er mij niets anders meer dan al diegenen te danken die zich hebben ingezet om dit project te helpen realiseren. Ik dank in het bijzonder de Provincieraad en de Bestendige Deputatie. Daarnaast nog de Directie en de Ingenieurs van het Vlaams Gewest.

Fernand Peuteman
Gedeputeerde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie