Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Demonstratie voor verlenging wapenembargo Indonesie

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bericht afkomstig van: Campagne tegen Wapenhandel

P E R S B E R I C H T

Een embargo van vier maanden is een farce; verleng het wapenembargo

Indonesie de op twee na grootste afnemer van Nederlandse wapens in eerste helft 1999

Op 9 november 15.00 uur protesteren Nederlanders, Molukkers, Papua's en Indonesiers, voor het Nederlandse Parlement (het Plein) om een signaal naar de politiek uit te laten gaan dat het embargo naar Indonesie moet worden verlengd.
Dinsdag 9 november zal de Nederlandse Regering zijn wapenexportbeleid in de Tweede Kamer verdedigen tegenover de commissies Buitenlandse- en Economische zaken. Wapenhandel met Indonesie is een van de drie punten die op de agenda staat. Daarvoor is dan ook alle reden:

De Regering verleende in april dit jaar een wapenexportvergunning aan Hollandse Signaal Apparaten (HSA) voor een leverantie aan Indonesie ter waarde van 81,5 miljoen gulden. Indonesie is hierdoor, na de Verenigde Staten en Duitsland, in financiele omvang het derde land op het overzicht 'Afgegeven uitvoervergunningen militaire goederen in het eerste halfjaar van 1999.'

Nederland pleitte in september samen met Frankrijk tegen een EU- wapenembargo naar Indonesie.

Het embargo kwam er ondanks deze Nederlands/Franse tegenstand wel, maar slechts voor vier maanden en loopt af op 17 januari. Allereerst heeft een embargo van vier maanden nauwelijks effect op de doorgaans langlopende wapenleveranties, maar bovendien biedt het HSA de mogelijkheid nog net op tijd zijn wapensystemen naar Indonesie te verschepen. Met Indonesie is namelijk afgesproken dat deze voor 1 februari 2000 geleverd moeten zijn.
Schijnbaar hebben mensenrechten het hier af moeten leggen tegen bedrijfsbelang. Hoewel er positieve signalen komen uit Indonesie is ook veel te vroeg om nu al weer steun te gaan verlenen aan het Indonesische leger. Er zijn nog vele redenen waarom het embargo verlengd zou moeten worden (zie aangehechte bijlage voor argumenten)

EISEN:
Wij dringen er dan ook op aan dat Nederland zich er binnen de Europese Unie voor inspant dat het wapenembargo tegen Indonesie nog voor het kerstreces wordt verlengd. Op zijn minst moet Nederland zelf het embargo unilateraal - met zoveel mogelijk andere lidstaten (de gedragscode wapenexporten van de Europese Unie biedt de mogelijkheid dat lidstaten unilateraal een strenger beleid hanteren) - verlengen totdat duidelijk is dat:


- onderzoek wordt gedaan naar de misdaden die door het leger zijn begaan, zowel in Oost-Timor als elders in de archipel, en de verantwoordelijken voor deze misdaden worden gestraft waarmee op zijn minst de slachtoffers van dit geweld serieus worden genomen;


- dwi-fungsi is afgeschaft en het leger dus geen controlerende rol meer speelt op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied en bij de binnenlandse repressie; en


- militaire uitgaven niet meer ten koste gaan van de bevolking waarvan nu een groot deel in armoede leeft.


Tijd en plaats: 15.00 uur, Het Plein, Den Haag.

Noten voor de pers:

Voor meer informatie:


- Campagne tegen Wapenhandel (M. Broek, 020-6164684) TAPOL: The Indonesia Human Rights Campaign (S.L. Liem 020-6204464)

Namens o.a.: Campagne tegen Wapenhandel, St Grenzeloze Solidariteit, Infohd (Indonesian Forum for Human Dignity), Komitee Indonesie, Steungroep Oost-Timor, XminY.

Voor de pers zullen persmapjes te verkrijgen zijn met achtergrond- informatie over de aspecten die in deze persverklaring aan de orde komen (zie verder www.antenna.nl/amokmar).

Nog steeds bevinden 200.000 Oosttimorese vluchtelingen zich buiten Oost-Timor; de status van de Oosttimorese vluchtelingen op West Timor is nog steeds niet duidelijk;

Indonesie weigert nog steeds mee te werken aan het tribunaal dat de misdaden die zijn begaan op Oost-Timor moet onderzoeken;

De milities zijn nog niet ontwapend en vormen een obstakel voor veilige terugkeer van Oosttimorese vluchtelingen (zie: Kamervragen Bert Koenders 5 november 1999);

Het leger speelt ook een gewelddadige rol op de Molukken, Irian Jaya/ West Papua, Kalimantan, Atjeh en is betrokken bij het bestrijden van de Indonesische oppositie;

De Indonesische krijgsmacht speelt nog steeds een dominante rol in de Indonesische politiek: in de Indonesische Regering zitten 6 hoge (ex) militairen; in het parlement zitten nu tussen de 50 en 70 hoge militairen (alleen al de PDI heeft 14 hoge militairen in haar fractie); de dwi-fungsi doctrine van het leger - waarbij het leger naast een militaire ook een sociale functie vervuld - is nog steeds van kracht; en de commandostructuren van het leger - gericht op interne repressie - zijn nog ongewijzigd;

Bovendien leeft 40-50% van de Indonesische bevolking onder de armoede-grens en uitgaven voor dure wapensystemen lijken dan ook niet op zijn plaats.

Campagne tegen Wapenhandel
Pesthuislaan 39
1054 RH Amsterdam
tel/fax 00 31 (0)20 6164684
email: (amokmar@antenna.nl)
www.antenna.nl/amokmar see also: /enaat

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie