Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage project NH-90.

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer M99005641

Datum 9 november 1999

Onderwerp Voortgangsrapportage project NH-90.

Inleiding

Met brief M99005131 van 18 oktober jongstleden heb ik U geïnformeerd over het helikopterproject NH-90. Thans informeer ik u over de meest recente ontwikkelingen binnen dit Europese samenwerkingsproject, in het bijzonder de Duitse positie en de stand van zaken met betrekking tot het versturen van de "Request for Information".

Duitse positie

Onlangs heb ik van mijn Duitse collega een brief ontvangen waarin de Duitse positie in het NH-90 project als volgt wordt omschreven:
* Duitsland geeft prioriteit aan het verbeteren van haar luchttransportcapaciteit. Daarom heeft Duitsland besloten in het "Memorandum of Understanding" voor de productie-investering en de productie van de NH-90 (PI&P MOU) slechts een verplichting aan te gaan voor 134 tactische transport-helikopters (TTH). Deze verplichting zal in het contract met de industrie worden gesplitst in een vaste order voor 65 TTH's en een optie voor de verwerving van de resterende 69 toestellen. Deze verdeling kan nog marginaal worden gewijzigd. Deze leveringsomvang, waarmee invulling wordt gegeven aan de gestelde prioriteit, komt overeen met de ramingen in de begroting 1999 en de ontwerpbegroting 2000, die thans bij het Duitse parlement in behandeling is.

* Om te kunnen voorzien in de behoefte aan maritieme helikopters houdt Duitsland vast aan haar eerdere voornemen voor de verwerving van 38 maritieme NH-90's (NFH). Duitsland zal hiervoor echter noch in het PI&P MOU noch in het productiecontract een verplichting aangaan. Dit zal eerst worden gedaan als de technische risico's bij de NFH tot een vergelijkbaar niveau zijn teruggebracht als thans bij de TTH.

* Duitsland gaat ervan uit dat bovengenoemde aanpak zal leiden tot een snelle afronding van de onderhandelingen over MOU en contract, waarbij tevens de industrie wordt gestimuleerd de resterende ontwikkeling van de NFH zo snel mogelijk af te ronden.
* Het NH-90 project wordt door Duitsland nog steeds gezien als een hoeksteen van de defensiematerieelplanning. Daarom blijft Duitsland de ontwikkeling van de NH-90 ook in de toekomst steunen. Duitsland is bereid om de verdere behoefte aan NH-90 helikopters vast te leggen in een verklaring over haar verwervingsplannen in het PI&P MOU.

Hoewel parlementaire behandeling van de Duitse voornemens nog niet is afgerond, kan uit het bovenstaande geconcludeerd worden dat Duitsland verbonden blijft aan het NH-90 project, inclusief de verdere ontwikkeling van de NFH, maar dat het besluit over de verwerving van de maritieme variant voorlopig is opgeschort. Om budgettaire redenen en vanwege een dringende behoefte aan luchttransportcapaciteit geeft Duitsland prioriteit aan de verwerving van de TTH.

Met betrekking tot de risico's van de maritieme versie lijkt Duitsland nu een ander standpunt in te nemen dan de overige landen in het NH-90 project. Nederland, Frankrijk en Italië zijn van mening dat, zoals aangegeven in de brief van 6 mei 1999, de voor de NFH resterende technische risico's contractueel kunnen worden afgedekt. De gevolgen van de door Duitsland gekozen aanpak zullen verder door het Steering Committee moeten worden uitgewerkt, waarbij voor Nederland de mogelijke invloed op de prijs speciale aandacht vergt.

Request for Information

In mijn brief van 18 oktober heb ik u medegedeeld dat, parallel aan de onderhandelingen over de NH-90, een "Request for Information" (RFI) werd uitgewerkt voor het onderzoeken van mogelijke alternatieven. Deze RFI is op 26 oktober jongstleden verstuurd naar de firma's Sikorsky Aircraft Corporation, GKN Westland Helicopters en Kaman Aerospace Corporation. Deze bedrijven zijn uitgenodigd binnen drie maanden de gevraagde informatie te verstrekken.

Tot slot

Op 16 december 1999 zal het Steering Committee opnieuw bijeenkomen om de balans op te maken. Ik zal u over het verdere verloop van dit project op de hoogte houden.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie