Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over DEA drugsbestrijding in Nederland

Datum nieuwsfeit: 09-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Westelijk Halfrond

Adviseur Koninkrijksaangelegenheden

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 9 november 1999
Kenmerk DWH/AK-156/99
Bijlage(n) 1
Betreft Antwoord op de vragen van het lid Marijnissen

over drugsbestrijding door de DEA vanaf Nederlands grondgebied

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 17 september 1999, nr. 2989918510, waarbij gevoegd waren de door het lid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik, mede namens mijn ambtgenoten van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-aangelegenheden, de eer U hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken


2989918510

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over drugsbestrijding door de DEA vanaf Nederlands grondgebied.

(Ingezonden 16 september 1999)

Vraag 1:

Kent u het bericht "Air Aruba smokkelt nepdrugs"?

Vraag 2:

Heeft de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA Air-Aruba gevraagd een lading nepdrugs naar Miami te vervoeren om bewijs te verzamelen tegen medewerkers van de luchthaven in Miami? Heeft Air-Aruba dit verzoek ingewilligd?

Vraag 3:

Is het waar dat de DEA daarvoor geen medewerking heeft gevraagd aan de procureur-generaal noch aan het openbaar ministerie? Zo ja, wat vindt u daarvan?

Vraag 4:

Is het eerder voorgekomen dat de DEA dergelijk optreden heeft ondernomen op Aruba of de Antillen en is daar dan wel toestemming voor gevraagd en verkregen?

Vraag 5:

Hebt u de DEA en/of de Amerikaanse overheid - bijvoorbeeld via de Amerikaanse ambassadeur in Nederland - laten weten wat u vindt van dit eigenhandig politieoptreden op Nederlands grondgebied? Zo ja, wat was daarop de reactie? Zo neen, ben u van plan dat alsnog te doen?

Vraag 6:

Hoe beoordeelt u dit unilaterale en illegale optreden van Amerikaanse drugsbestrijders op Aruba in het licht van de onderhandelingen over de FOL-bases op Aruba en Curaçao? Bent u van plan dit optreden aan de orde te stellen bij deze onderhandeling?

Vraag 7:

Wat betekent dit optreden van de DEA volgens u voor het vertrouwen tussen Nederland, de Antillen, Aruba en de Verenigde Staten bij de samenwerking op het gebied van drugsbestrijding vanaf Nederlands grondgebied?

Antwoord

Van Arubaanse zijde werd vernomen dat het Openbaar Ministerie van Aruba heeft meegewerkt aan een operatie die heeft geleid tot de aanhouding van een aantal personen in de VS. De medewerking werd verleend in het kader van de goede samenwerking met de VS op het terrein van de drugsbestrijding en was gebaseerd op verdragsrechtelijke relaties. In de onderhavige kwestie is geen sprake geweest van "eigenhandig politieoptreden op Nederlands grondgebied" door DEA-functionarissen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie