Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Wapenexportbeleid 1998

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Wapenexportbeleid 1998 (101199)

Wapenexportbeleid 1998 (101199)

Den Haag, 10 november 1999


1. Kleine wapens
CDA-fractie verheugd dat Nederland voortouw heeft in tegengaan proliferatie van kleine wapens, relatie met kindsoldaten is evident. CDA-fractie dringt er bij regering met klem op aan alles te doen om optioneel protocol tegen rekrutering van kindsoldaten zo spoedig mogelijk te tekenen. 300.000 zijn er 300.000 teveel. De Nederlandse regering zet zich terecht in tegen de verspreiding van kleine wapens, dan moet ook de samenhang met het gebruik van kleine wapens worden ingezien. Kleine soldaten, kindsoldaten kunnen kleine wapens dragen. Dat is nu de praktijk en daar moeten we vanaf. Dit betekent dat de Nederlandse regering de recrutering van jongeren onder de 18 voor eigen leger stopt, kan dan het optioneel protocol tekenen en zal vervolgens andere landen moeten overtuigen Nederland hierin te volgen. Hoe eerder het protocol kan ingaan hoe beter. Gaarne reactie Minister.
Wat is eigenlijk verder ondernomen sinds discussie in Veiligheidsraad over kleine wapens? Initiatieven zoals in West-Afrika om moratorium op handel en productie van kleine wapens verdienen ook Nederlandse steun. Essentieel om wapenstromen naar en in Grote Merengebied te stoppen. Dat geldt ook voor landen zoals Burkina-Faso, Sierra Leone, Soedan en Somalië. Welke mogelijke maatregelen ziet de Nederlandse regering als effectief?
CDA-fractie is het eens met de regering dat demilitarisering en ontwapening onderdeel van vredesoperaties zou moeten zijn. Is de Minister van mening dat dit element ook in het Toetsingskader opgenomen zou moeten worden en zo ja, hoe dan?


2. Dank voor de toegezonden openbare informatie. De CDA-fractie betreurt nog immer gebrek aan openheid bij wapenexportbeleid, blijkbare noodzaak om de Kamer vertrouwelijk te informeren, terwijl wapenleveranties transparant moeten zijn, zoals in ieder geval in een democratisch land als Nederland verwacht mag worden.
De CDA-fractie verzoekt daarom de bewindslieden volgende rapportage tijdig, dus in mei te voorzien van nadere informatie over welke leveranties aan welk land zijn gedaan, evenals informatie zoals grote afwijkingen in de jaarlijkse trend. Waarom wijkt bijvoorbeeld de totale omvang van de wapenexport in 1998 ten opzichte van 1997 met 1487 miljoen af (=62%) en waarom wijkt 1e helft 1999 ten opzichte van 1e helft 1998 af met 50 miljoen (27%)?
Hoeveel vergunningen zijn in 1e helft 1999 geweigerd aan welke landen? Hoeveel vergunningen zijn in 1998 aangehouden en zijn nog steeds aangehouden? Kan dergelijke informatie in de volgende rapportage worden opgenomen?


3. Voortgang EU-wapenexport blijft van belang. Gemeenschappelijke lijst van militaire goederen en dual-use goederen is blijkbaar nog steeds niet goedgekeurd. Het is ook onduidelijk of onderlinge uitwisseling of notificatie door alle EU-lidstaten wordt nageleefd. Hoe wordt de wapenexport-code dan toegepast?
Welke activiteiten heeft Nederland ondernomen opdat landen zoals de VS, de Russische federatie en China een dergelijk wapenexportbeleid eveneens ontwikkelen en om een internationale code voor wapenexport te ontwikkelen?
Heeft de Nederlandse regering in de Raad al voorgesteld om activiteiten van Europese wapenhandelaren Europees te controleren? Wat gebeurt er in het kader van het Europees Wapenexportbeleid indien delen van wapens in verschillende EU-lidstaten worden geproduceerd? Is de regering bereid om voor het wapenembargo tegen China met wapenproducerende EU-lidstaten een coalition of the willing te sluiten, nu dit Europees-breed nog niet mogelijk is?


4. CDA-fractie hecht aan nakomen van toezeggingen van de Minister. Dit betreft allereerst de wetswijziging om controle op doorvoer van militaire goederen te regelen; die zou vóór de zomer in de Tweede Kamer liggen.
Ten tweede de melding aan het VN-Wapenregister als criterium voor wapenleveranties. De Minister van Buitenlandse Zaken zei eerder dat indien vóór september met EU-lidstaten geen overeenstemming zou zijn, Nederland dit criterium als eerste zelf zou toevoegen aan de 8 criteria. De CDA-fractie verzoekt de bewindslieden dit te doen. Dit kan ook, daar in de EU-gedragscode is vermeld dat restrictiever wapenexportbeleid door individuele lidstaten is tegestaan. Gaarne reactie Minister. Verder is nog steeds onduidelijk hoe het staat met de doorvoer van wapens via Nederland naar Eritrea. Is rapport hierover gereed?


5. Uit de rapportage over 1998 en 1e helft 1999 blijkt voorts dat regering inzake het wapenexportbeleid geen consistente koers lijkt te volgen? Criteria blijken niet altijd op dezelfde wijze te worden toegepast, dat is politiek gezien vreemd, inconsistent en dat is naar het Nederlands bedrijfsleven weinig betrouwbaar. Ik geef een paar voorbeelden:

leverantie aan Tunesië wordt in 1998 geweigerd vanwege mensenrechtencriterium, in 1999 wordt weer wel wapenexport toegestaan. Hoe staat het voor wat betreft het mensenrechtencriterium met de toegestane wapenexporten naar Marokko, Qatar, Saoedi-Arabië en Oman?

leverantie aan Turkije op 12 november niet toegestaan, eerder wel. Daarna in 1999 ook, wat is daarvan de ratio? Weigering wapenexporten aan Turije november en december op verschillende gronden wekt bevreemding, opstelling van Turkije ten opzichte van internationale gemeenschap, houding ten opzichte van terrorisme, zijn bondgenoten en respect voor internationaal recht zouden in december redenen zijn om wapenexport te weigeren en in november niet. Graag verklaring. Een inconsistente koers kan niet.


6. CDA-fractie vraagt zich af of Colombia thans voldoende stabiel is om wapens te leveren die niet in verkeerde handen komen, dan wel tegen burgerbevolking wordt ingezet. Hoe wordt overigens het eindgebruik van geleverde wapens gecontroleerd? Welke garanties? Dat geldt ook voor Kenia.
Saoedi-Arabië voldoet niet aan mensenrechtencriterium, moet in de gaten gehouden worden.
Verbazingwekkend vindt de CDA-fractie de leveranties aan Eritrea, hiermee kan de CDA-fractie ook niet instemmen, vanwege spanningshaarden.


7. Twee afzonderlijke wapenembargos van respectievelijk veiligheidsraad en de EU werkt ook niet bepaald effectief. Waarom Grote Merengebied niet op EU-embargolijst, waarom Soedan, Burundi en Democratische Republiek Congo niet op embargolijst van de Veiligheidsraad? Wat doet de Nederlandse regering hieraan om te bereiken dat er eensluidende embargolijsten komen? Hoe staat het met de stop op leveranties aan India en Pakistan? Wordt gewerkt aan een eenduidige interpretatie van de Gedragscode zodat geen verschil in naleving van de Code tussen lidstaten meer optreedt zoals ten behoeve van India, Pakistan en China?


8. Leverantie Indonesië verdient geen schoonheidsprijs. Knipperlichtbeleid, is niet geloofwaardig. Moest Habibie er zelf aan te pas komen voordat vergunning verleend werd? Nu nieuwe situatie in Indonesië, wat CDA-fractie betreft in dat licht beoordelen.

p.m:

1. Ballast Nedam legt grote marinehaven in India aan, gaat van Bombay naar Kawar, komen ook nucleaire onderzeeërs te liggen. Geen export strategische goederen dus geen exportvergunning noodzakelijk. Hoe kijkt de Minister hier tegenaan? Zou op dit punt de wet gewijzigd moeten worden?

Kamerlid: A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie