Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belastingdienst moet burger wijzen op pensioentekort

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Aanvullingen PvdA-fractie op belastingplan 21e eeuw

10 november 1999 PvdA-voorlichting

BELASTINGDIENST MOET BURGER WIJZEN OP PENSIOENTEKORT

VERSCHIL AOW-INBOUW IN COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE PENSIOENREGELINGEN MOET VERDWIJNEN

De belastingdienst zal in de toekomst aan belastingplichtigen informatie moeten geven over hun pensioensituatie en hen erop dienen te wijzen dat eventuele tekorten met behulp van fiscale faciliteiten kunnen worden aangevuld. Ook zal het onderscheid moeten verdwijnen tussen de wijze waarop de AOW in collectieve pensioenregelingen dan wel in individuele arrangementen is ingebouwd. Dat zijn de aanvullingen die de Partij van de Arbeid wil inbrengen in het Kamerdebat over het belastingplan voor de 21e eeuw. Fractiewoordvoerders Jan van Zijl (oudedagsvoorzieningen) en Wouter Bos ( belastingen) hebben de aanvullende ideeën op 10 november toegelicht.

Het door het kabinet geïntroduceerde idee van de pensioenparaplu komt erop neer dat iedere belastingplichtige met hulp van de fiscus een maatschappelijk aanvaardbare oudedagsvoorziening moet kunnen bereiken. Meestal voorzien de collectieve pensioenvoorzieningen hierin, maar niet in alle gevallen. De PvdA vindt dat ook de mensen die niet van een collectieve regeling gebruik maken geen pensioentekort mogen ondervinden.
De pensioenparaplu moet daar in voorzien, maar in de PvdA-fractie zijn twijfels gerezen over de praktische uitvoering zoals die in het belastingplan is opgenomen. Vooral het uitgangspunt dat de belastingplichtige zelf het eigen pensioentekort moet aantonen zal in de praktijk vaak problematisch zijn, zo vreest de PvdA-fractie. Zoals bekend zal pas tot de aanschaf van een fiscaal gefaciliteerde extra pensioenvoorziening mogen worden overgegaan als zo'n tekort eerst is aangetoond.

De PvdA-fractie vindt de belastingdienst de instantie bij uitstek die de burgers kan informeren over de stand van zaken van diens pensioensituatie. Pensioenuitvoerders kunnen de relevante gegevens aan de belastingdienst geven, waarna deze voor iedere individuele burger kan vaststellen of er sprake is van een pensioentekort. Als dat het geval is dan kan eveneens aan de belastingplichtige worden meegedeeld welk bedrag hij of zij van het belastbare inkomen kan aftrekken voor de aankoop van een lijfrenteproduct.

Als dit voorstel door het kabinet als onhaalbaar wordt beschouwd, zal de PvdA niet langer het idee van de pensioenparaplu kunnen ondersteunen zoals het nu wordt voorgesteld. In dat geval zal een bescheiden ongetoetste aftrekmogelijkheid overeind moeten blijven.

De PvdA-fractie vindt het niet aanvaardbaar dat de wijze waarop de AOW is ingebouwd in collectieve pensioenregelingen tot een veel beter pensioenresultaat kan leiden dan het geval is bij individuele arrangementen. Dat betekent dat voor ongeveer een miljoen belastingplichtigen de mogelijkheden om een goed pensioen op te bouwen worden beperkt. De PvdA-fractie vindt dat dit onderscheid moet verdwijnen. Ook in de individuele regelingen zal moeten worden uitgegaan van een moderne en dus op de persoon berekende inbouw van de AOW.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie