Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken minister Brinkhorst over het gedoogbeleid

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
KAB. 994790
datum
10-11-1999

onderwerp
Uitspraken van de Minister van LNV over het gedoogbeleid

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de Minister van Justitie, de antwoorden op de vragen gesteld door de leden Schutte en Van Middelkoop (beiden GPV) over de uitspraken van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het gedoogbeleid.

datum
10-11-1999

kenmerk
KAB. 994790

bijlage

1
Ja.

2
Het kabinet heeft zijn standpunt over gedogen neergelegd in een nota aan de Tweede Kamer getiteld 'Grenzen aan gedogen' van 31 oktober 1996 (Tweede Kamer, 1996-1997,
25 085, nrs. 1-2).
De opvattingen over gedogen van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van de Minister van Justitie zijn gelijk aan het in die notitie neergelegde standpunt.

3
De Minister van LNV maakt deel uit van het kabinet, waarbinnen sprake is van collegiaal bestuur. Dit betekent dat besluitvorming plaatsvindt in de Ministerraad. Binnen het kabinet bestaat bovendien de ruimte om collega-bewindslieden aan te spreken op het beleid dat zij als eerstverantwoordelijken op een bepaald terrein voeren.

4
Van de bewindslieden mag worden verwacht dat zij bij het vormgeven en vaststellen van het beleid zo goed mogelijk rekening houden met de handhaafbaarheid ervan en in beginsel toezien op de naleving van wetten en regels.
Het kabinet spant zich er aldus voor in om in de praktijk van het wetgevingsproces en in de uitvoerings- en handhavingspraktijk maatregelen te treffen om de oorzaken van gedoogpraktijken zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals u hebt gemerkt heeft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de gedoogcultuur overigens inmiddels concreet ter discussie gesteld.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie