Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke aanslagen Den Helder op één biljet

Datum nieuwsfeit: 10-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

ook gemeente voert automatische incasso in

betreft: Gemeentelijke aanslagen op één biljet
week: week 45

Vanaf maart volgend jaar ontvangt u nog maar één aanslagbiljet voor een aantal gemeentelijke belastingen. U vindt hierop de onroerende zaak-belasting, de rioolrechten, een reinigingsheffing (afvalstoffenheffing of reinigingsrecht), de hondenbelasting, (als u bezitter bent van één of meer honden) en de forensenbelasting (voor eigenaren van vakantiewoningen).

Het bedrag van de gecombineerde aanslag is hoger dan u bent gewend. Om te beginnen is hierin ook het bedrag van de afvalstoffenheffing opgenomen. Die kosten betaalt u nu nog via de energienota van de NUON, voorheen Energie Noord West. Daarnaast kan de gemeenteraad in december a.s. besluiten de belastingtarieven te verhogen.

Maar het betekent ook dat uw energierekening vanaf januari 2000 lager wordt, omdat hierin de kosten van de afvalstoffenheffing niet meer worden meegenomen.

hoe te betalen?

De gemeente heeft verder besloten betalingen voortaan via automatische incasso mogelijk te maken. Betalen van gemeentelijke belastingen is voortaan dus op twee manieren mogelijk:


1. door middel van betaling in twee termijnen;


2. door middel van automatische incasso in tien maandelijkse termijnen.

Vóór de eerste automatische incasso laten wij door middel van een aanslag weten hoeveel u moet betalen.

voordelen

U bent vermoedelijk wel bekend met het betalen door middel van automatische incasso. Veel bedrijven en organisaties bieden deze betalingsmogelijkheid al. Wellicht heeft u al één of meer machtigingen voor automatische incasso afgegeven (bijv. voor Energie Noord West, Provinciaal waterleidingbedrijf, de krant of telefoon).

Automatische incasso is voor iedereen gemakkelijk. Als (belasting)betaler geniet u het voordeel van gespreide betaling, de klap komt dan niet zo hard aan.

De gemeente incasseert van uw rekening steeds tegen het einde van de maand. Wij hebben voor dit moment gekozen omdat het gebruikelijk is dat de betaling van lonen, salarissen, uitkeringen en pensioenen aan het eind van de maand plaatsvindt.

Bovendien betaalt u op tijd, u hoeft niet de vervaldagen in de gaten te houden. De kans dat er betalingen niet of te laat plaatsvinden - met alle gevolgen van dien - is niet meer aanwezig.

Voor automatische incasso vult u de groene machtigingskaart in, u ondertekent deze en zendt de kaart aan de gemeente Den Helder. Een postzegel is niet nodig. Als het vermelde bank- of postbanknummer niet is ingevuld of niet juist is, wilt u dit dan invullen of wijzigen?

u blijft de baas!

Na ontvangst van de machtiging schrijft de gemeente het verschuldigde belastingbedrag vanaf april 2000 in tien termijnen van uw bank- of postbankrekening af. Maar u blijft de baas over uw geld. Dit wil zeggen: u kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken. Als u het niet eens bent met een maandelijkse afschrijving dan heeft u een maand de tijd om het bedrag terug te laten storten. Daarvoor hoeft u alleen maar een gele terugboekingskaart naar uw bank- of postbankkantoor te sturen. Dit kan zonder opgaaf van reden gebeuren. Uw geld wordt dan direct teruggeboekt. Uiteraard zult u dan zelf moeten zorgen voor handmatige betaling van de maandtermijn om achterstanden te voorkomen.

Als u de automatische incasso wilt stoppen dan stuurt u de rode beëindingskaart naar de gemeente. We zullen dan de automatische incasso stoppen. U ontvangt dan een acceptgiro voor het nog verschuldigde bedrag over het lopende jaar, met het verzoek dit in één keer te betalen.

hoeveel?

De gemeenteraad besluit jaarlijks tijdens de begrotingsvergadering (in december) over de hoogte van de tarieven van de verschillende belastingsoorten. Op het aanslagbiljet dat u jaarlijks ontvangt, staan alleen die belastingen waarvoor u daadwerkelijk belastingplichtig bent. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe tarieven. De hoogte van de aanslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

wijzigingen

Vindt er in de loop van het jaar een gebeurtenis plaats die de hoogte van de over dat jaar verschuldigde belasting beïnvloedt, geeft u dit dan door aan de gemeente. U kunt hierbij denken aan het aanschaffen of overlijden van een hond, een verhuizing, de wijziging van een meerpersoonshuishouden naar éénpersoonshuishouden. De gemeente beoordeelt de gevolgen en past indien nodig het incassobedrag aan. U krijgt schriftelijk bericht over de hoogte van uw nieuwe maandtermijn.

Als u binnen de gemeente verhuist dan blijven gedurende het jaar waarin u verhuist de maandbedragen gelijk. Met ingang van het daarop volgende jaar kunnen de bedragen wijzigen, bijvoorbeeld omdat u eigenaar bent geworden van een woning met een andere getaxeerde waarde dan uw oude woning.

Verhuist u naar een andere gemeente dan vervallen vanaf de verhuisdatum de bedragen voor afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. U betaalt deze heffingen in uw nieuwe woonplaats.

Wel blijft u het bedrag voor onroerende-zaak belasting verschuldigd. Voor deze belasting is namelijk de situatie op 1 januari van het jaar bepalend.

uitzonderingen

Gecombineerde aanslagen die lager dan fl. 200,-- of hoger dan fl. 15.000,-- zijn, kunt u niet door middel van automatische incasso betalen. Deze aanslagen moet u als vanouds in twee termijnen betalen.

Wanneer u de aanslag liever in twee termijnen betaalt, dan kunt u gebruik maken van de acceptgiro die aan de aanslag gehecht is. U moet dan het gehele bedrag voor de laatste vervaldag betaald hebben. Als u op de eerste vervaldag een gedeelte van de aanslag heeft betaald, dan ontvangt u opnieuw een acceptgiro voor het resterende bedrag.

kwijtschelding

Als u in 1999 voor kwijtschelding in aanmerking bent gekomen en uw financiële situatie is ongewijzigd, dan is het niet nodig nu de machtiging in te vullen. Heeft u niet eerder kwijtschelding gekregen en denkt u in het jaar 2000 hiervoor wel in aanmerking te komen, vraag dan binnen zes weken na ontvangst van de aanslag (in maart 2000) kwijtschelding aan bij het hoofd van de afdeling Financiën, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Voor nadere informatie over kwijtschelding verwijzen wij naar de toelichting bij de aanslag.

verrekening afvalstoffenheffing

Tot en met december 1999 lift de afvalstoffenheffing mee als onderdeel van de voorschotnota van het ENW. U ontvangt van het ENW in de loop van het jaar een jaarafrekening. De periode waarop deze jaarafrekening betrekking heeft, is niet gelijk met het kalenderjaar. Op de jaarafrekening in 2000 staat alleen het bedrag van de afvalstoffenheffing die u in 1999 heeft betaald. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het moment waarop u de jaarafrekening ontvangt.

_________________________________________________________________

laaste verandering: november 10, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie