Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie de WTO: Grenzen aan de vrijhandel?

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Programma WTO-conferentie

Conferentie:

Conferentie: de WTO: grenzen aan de vrijhandel, of vrijhandel zonder grenzen
Plaats: West Indisch Huis, Heerengracht 99, Amsterdam Datum: donderdag 11 november, 13.00 - 17.00 uur Organisatie: PvdA-delegatie in het Europarlement: Dorrete Corbey, Max van den Berg, Ieke van den Burg
Dagvoorzitter: Dorette Corbey

Achtergrond

De wereldhandelsorganisatie (WTO) is een van de belangrijkste internationale organisaties met steeds meer invloed op het dagelijks leven in en buiten Nederland. Sinds haar oprichting beweegt zij zich vaker op terreinen als voedselveiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en gezondheid. Ook worden er geschillen beslecht, die deze beleidsterreinen fundamenteel beïnvloeden. Bijvoorbeeld over rundvlees dat met hormonen is behandeld of genetisch gemanipuleerde gewassen. Ondanks deze toenemende invloed is de is de WTO weinig toegankelijk en openbaar. Daarmee druist de WTO tegen de principes van de sociaaldemocratie in.

Van 29 november tot 3 december stellen de aangesloten landen van de WTO in het Amerikaanse Seattle de agenda vast voor een nieuwe onderhandelingsronde voor verdergaande liberalisering, de zogenoemde Millenniumronde. De onderhandelingen gaan naar verwachting zo'n drie jaar duren. Het Europese bedrijfsleven is enthousiast over de plannen van de Europese Commissie, die namens de Unie onderhandelt. Zij zijn, net als de Commissie, voorstander van een handelsronde die alle onderwerpen tegelijk behandelt en willen ook nieuwe onderwerpen op de agenda krijgen, zoals overheids aanbestedingen en -investeringen. Ook zijn zij zeer geïnteresseerd in een gemakkelijkere toegang tot nieuwe markten, zoals bijvoorbeeld die van India en China.

Protesten zijn er ook. Bijna 1200 organisaties uit 87 landen hebben een verklaring ondertekend tegen nieuwe liberalisering en tegen het opnemen van nieuwe onderwerpen op de agenda. In plaats daarvan willen zij eerst een onderzoek naar de sociale- en milieugevolgen van bestaande handelsafspraken. Ook veel derde wereld landen hebben hun bedenkingen, met name op het gebied van octrooi-afspraken.

De PvdA en de WTO

De PvdA-fracties in het Europarlement en de Tweede Kamer zien de maatschappelijke tegenstellingen in het WTO-vraagstuk. Daarom organiseert de Eurofractie van de PvdA een serie debatten over dit onderwerp. De aftrap vindt plaats een paar weken voor 'Seattle', in de vorm van een startconferentie in Amsterdam. In de maanden januari tot maart volgend jaar vinden nog bijeenkomsten over de onderwerpen economie, milieu, werknemersrechten en Derde Wereld plaats.

De startconferentie:

Geïnteresseerden en belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen aan workshops over verschillende aspecten van de WTO. Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inleiding door Max van den Berg, leider van de Eurodelegatie 13.10 uur De Millenniumronde: een kans voor het bedrijfsleven, Bram van Overbeke, Ministerie van Economische Zaken
13.25 uur De WTO: een bedreiging voor mens en milieu door Sander van Bennekom, Tools for Transition
13.40-13.55 uur koffie en theepauze
13.55-15.45 uur Workshops

A. De WTO: een bedreiging voor het milieu?
Voorzitter: Dorette Corbey
Milieu-organisaties zetten vraagtekens bij de duurzaamheid van de huidige en voorgestelde liberaliseringsmaatregelen. De panels die de geschillen binnen de WTO beslechten, leggen namelijk veel milieumaatregelen uit als een vorm van handelsbelemmering. De WTO staat in een aantal gevallen bovendien boven nationale en internationale regelgeving, waarin strenge milieu-eisen wél zijn vastgelegd.
Bijvoorbeeld hormoonvlees. De EU moet dat vlees toelaten, omdat niet wetenschappelijk is bewezen of er schadelijke effecten voor de volksgezondheid optreden. Een sterke toepassing van het voorzorgsprinicipe, namelijk dat eerst vast moet staan dat er geen effecten voor de volksgezondheid kunnen optreden, zou de consument meer bescherming bieden.
De onduidelijkheid over de relatie tussen milieumaatregelen en handel leidt soms tot handelsoorlogen, zoals in bovengenoemd voorbeeld. Het belanghebbende bedrijfsleven ziet veel milieumaatregelen als handelsverstorend, terwijl overheden en de EU hun mogelijkheid een goed milieubeleid te voeren niet willen verliezen.
Stelling: de huidige WTO-regels en de voorstellen ondermijnen een goed milieubeleid van (supra)nationale overheden. B. Ontwikkelingslanden en WTO
Voorzitter: Max van den Berg
De term ontwikkelingslanden komt vaak voor in de voorbereidende stukken voor de conferentie in Seattle. Veel Europese en Amerikaanse bedrijven willen graag hun activiteiten uitbreiden in de richting van deze nieuwe markten. De WTO-regels kunnen die marktuitbreiding faciliteren. Het is echter de vraag of de toegang tot elkaars markt wederzijds is, en in wiens voordeel dat is. Er zijn voorbeelden te over waaruit blijkt dat ontwikkelingslanden in deze het onderspit delven.
Er komen dan ook vele sceptische geluiden vanuit de ontwikkelingslanden Zij hebben weinig capaciteit om het besluitvormingsproces van de WTO te volgen en de besluiten te implementeren. Een ingewikkeld probleem bijvoorbeeld is de regelgeving over de octrooirechten van bedrijven. Een aantal Afrikaanse landen wil onder leiding van Kenia een studie naar de effecten van de bestaande regelgeving (TRIPs). Deze geeft in hun ogen bedrijven recht op octrooien van levende, inheemse organismen. Daarmee verliezen ontwikkelingslanden het recht op landbouwgewassen die zij al eeuwen gebruiken. Ook is voedselzekerheid voor hen een probleem. Veel boeren kunnen om diverse redenen, bijvoorbeeld door dumping onder de marktprijs, de concurrentie met de Europese en Amerikaanse markten niet aan en verliezen hun baan en inkomen. Hiermee wordt de zelfstandigheid van de voedselvoorziening bedreigd.
Stelling: de WTO is schadelijk voor de economieën van ontwikkelingslanden
C. De positie van werknemers en de nieuwe handelsronde Voorzitter: Ieke van den Burg, lid PvdA delegatie Europarlement Meer handel is goed voor de economie. Maar biedt de nieuwe handelsronde voldoende steun voor de positie van werknemers? Die vraag wordt verschillend beantwoord. Organisaties die opkomen voor de belangen van werknemers (vakbonden, fair trade organisaties e.d.). willen een commissie binnen de WTO die de relatie tussen handelsmaatregelen en de positie van werknemers bekijkt. De Nederlandse regering heeft zich in een vooroverleg als enige Europese land tegen dit voorstel uitgesproken. Reden genoeg voor discussie.
Stelling: de globalisering van de economie maakt een stelsel van werldomvattende minimumafspraken op het gebied van werknemensrechten noodzakelijk. De WTO is hiervoor een geschikt forum.
D. Openheid en democratie
Voorzitter: Bert Koenders, PvdA lid Tweede Kamer De rol van nationale parlementen en van het Europees Parlement bij de totstandkoming van WTO-regels is zeer beperkt. Eerdere handelsafspraken, van voor de oprichting van de WTO in 1994, waren vooral technisch van aard en werden gesloten door ambtenaren uit de aangesloten landen. De laatste jaren treedt de WTO echter steeds vaker op maatschappelijke terreinen, waarover al nationale wetgeving bestaat. Dit komt met name tot uitdrukking in de geschillenbeslechtings. Arbeids- of milieunormen worden door zogenaamde geschillenpanels voornamelijk als handelsbelemmeringen gezien, en zijn volgens de WTO daarom onwettig. Hiermee dreigt de staat haar soevereiniteit te verliezen. Rapporten binnen de WTO en de geschillenpanels zijn niet openbaar en niet-gouvernementele organisaties hebben geen toegang. Bovendien is daarbij de relatie tussen de WTO en de VN onduidelijk.
Stelling: de regels en de geschillenbeslechting van de WTO moeten transparanter en democratischer worden om te voorkomen dat de WTO democraticch genomen besluiten ondermijnt.

15.45 uur een korte impressie van de discussie in de werkgroepen 16.15 uur de PvdA en de WTO: hoe verder?
Europarlentariër Dorette Corbey evalueert de dag en bekijkt hoe de PvdA verder kan gaan met de resultaten van deze dag in de volgende jaren.
16.30 uur borrel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie