Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer wil openbaar vervoer toegankelijk voor gehandicapten

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Toegankelijkheid openbaar vervoer voor mensen met een handicap (091199)

Toegankelijkheid openbaar vervoer voor mensen met een handicap (091199)

Informatie vooraf
In het Regeerakkoord is neergelegd, dat in deze kabinetsperiode de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV) voor mensen met een handicap daadwerkelijk verbeterd moet worden en dat alle betrokkenen daarop te dienen worden aangesproken. Consumenten- en gehandicaptenorganisaties dienen bij de vormgeving van de afspraken en regels te worden betrokken.
Met de motie Van den Berg van 19 november 1998 verzocht de Kamer de regering tot het in kaart brengen van de knelpunten en oplossingsrichtingen en de Kamer hierover te informeren. De Minister van V&W heeft n.a.v. deze motie een notitie opgesteld, waarin nader wordt ingegaan op de uitgangspunten, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Bij de totstandkoming van de notitie zijn de organisaties van gehandicapten en ouderen en het Landelijk Overleg Consumentenbelangen OV i.o. betrokken.

Den Haag, 9 november 1999

Concept-inbreng
Aan het verbeteren van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten ligt al een lange periode van onderzoek en discussie ten grondslag. Mijn fractie juicht het toe dat het kabinet actie wil ondernemen met als inzet het streven naar een kwalitatief hoogwaardig vervoer om de integratie en participatie van ouderen en gehandicapten te verbeteren. Mensen met een functiebeperking ondervinden op dit moment naar onze mening te veel belemmeringen om deel te kunnen nemen aan het OV. De brieven die wij hierover krijgen bevestigen dat steeds opnieuw.

De ervaring leert dat er extra inspanningen nodig zijn, omdat gewenste ontwikkelingen uit blijven. Het is niet zozeer de techniek die ons in de steek laat om verbeteringen door te voeren. Uit de notitie blijkt dat het mis gaat op een aantal cruciale punten die juist zo van belang zijn om verbeteringen en veranderingen door te voeren.

het ontbreken van een heldere normstelling door de overheden

het ontbreken van deskundigheid en motivatie bij de relevante partijen om nog maar niet te spreken van diegenen die vinden dat je van rolstoelgebruikers meer last dan lust hebt. Dit zijn best hele ernstige tekortkomingen!

De minister constateert in de notitie dat deze knelpunten er zijn, maar gaat ons inziens te veel en te snel voorbij aan de hardnekkigheid ervan en de stagnerende werking die op kan treden bij het behalen van beoogde doelen. Anders gezegd, de minister wijdt mooie woorden aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de notitie bij de brief van 16 juli, maar houdt er onvoldoende rekening mee dat de door haar gesignaleerde knelpunten wel degelijk roet in het eten kunnen en waarschijnlijk ook zullen blijven gooien.
De introductie van marktwerking in het openbaar vervoer en de decentralisatie van openbaar vervoer naar provincies en gemeenten laat niet alleen zien dat er veel spelers in het veld zijn, maar ook dat er verschillende belangen zijn. De Minister geeft zelf in de notitie aan dat de vervoerders zich nog onvoldoende realiseren dat bij beslissingen ter verbetering van de toegankelijkheid ook voordeel te behalen is. Er is dus nog een lange weg te gaan.

De minister kent zichzelf in beginsel een terughoudende rol toe daar waar het gaat om wettelijke verplichtingen of er moet aangetoond zijn dat doelen zonder wettelijk kader absoluut niet gehaald worden. Met deze visie op de rol van de overheid is de CDA-fractie het in beginsel eens. De vervoerders hebben naar onze mening namelijk zelf ook een grote verantwoordelijkheid om met oplossingen voor de knelpunten van toegankelijkheid te komen. Dat laat echter onverlet dat mijn fractie kiest voor duidelijkheid en daarin te weinig houvast vindt in de plannen om de ambitie voor daadwerkelijke verbetering voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer te verwezenlijken. Naar onze mening moet de overheid garanties en normen geven voor de basiskwaliteit voor de toegankelijkheid van het OV, zodat mensen met een functiebeperkingen mee kunnen blijven doen aan het maatschappelijk verkeer. Welke echte garanties biedt de minister nu echt met dit voorstel? Wie acht de minister nu eigenlijk verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de kwaliteitsslag, die nodig is als het gaat om toegankelijkheid van OV? Dat blijft onduidelijk.

Het oprichten van een Platform Toegankelijkheid, met als doel commitment te verkrijgen over toegankelijkheidseisen, heeft onze instemming. Het CDA wil dat reizigers in zijn algemeenheid en deze doelgroep in het bijzonder invloed krijgt op de eisen die er ter verbetering gesteld worden. Dit Platform dient in onze ogen tijdelijk te zijn en dient er toe tot heldere afspraken te komen. De vragen welke taak het Platform heeft, tot welke bindende afspraken het Platform zou moeten komen en op welke termijn, moeten naar onze mening allereerst beantwoord worden. Dit vinden wij stap één vóór het verrichten van een haalbaarheidsstudie. Wij zitten namelijk niet te wachten op weer een overlegplatform dat langdurig overlegt zonder enig resultaat en met een resultaat dat niet beoogd was. Ook wordt niet duidelijk over welke termijnen de minister praat en welke rol de Kamer in het geheel zal krijgen. Ook de Gehandicaptenraad pleit voor een tijdelijk Platform en voor het mogelijk verbindend verklaren van specificaties. Het terugvallen op duidelijke richtlijnen is een belangrijk middel om de beoogde kwaliteit te claimen. Het geeft helderheid naar de vervoerder hoe zij haar diensten moet aanbieden en de reiziger weet wat hij of zij van de desbetreffende organisatie kan verwachten. Mijn fractie vindt het wenselijk dat de diverse regios straks op dezelfde wijze invulling gaan geven aan het begrip toegankelijkheid.

Enkel een verwijzing naar wat er staat in de Wenkenbladen is voor mijn fractie niet voldoende, omdat wij deze beschouwen als een vrijblijvende opsomming waar geen provincie of vervoerder aan gehouden is. Ik wil dan ook aansluiten bij mijn collega Leers die bij de begrotingsbehandeling gepleit heeft te komen tot een Reizigershandvest, alvorens het prestatie-contract van de NS wordt opgemaakt. De minister heeft dit reeds toegezegd. Nu de Minister van mening is dat er een brede bestuurlijke coalitie moet komen voor verbetering van de toegankelijkheid van mensen met een functiebeperking, breng ik het Reizigershandvest ook in dit debat nog eens in. Geef het Platform de opdracht met een Reizigershandvest te komen. Dit handvest moet dienst doen bij het afsluiten van convenanten en garandeert uniformiteit in de toegankelijkheid.

Ik doe een beroep op de minister om het openbaar vervoer nu en in de toekomst als keten te benaderen, als het om toegankelijkheid gaat. Zo zijn het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, het bovenregionaal vervoer en het reguliere OV voor de hier bedoelde doelgroep communicerende vaten. En als streekvervoer toegankelijk is, maar de bus die hierop aansluit niet, dan is er alsnog een probleem. Mijn fractie hoopt dat Traxx zeer binnenkort helemaal op orde is, en mensen met een handicap optimaal vervoerd worden. Kan de minister toelichten hoe het zit met de assistentieverlening door Traxx op stations, wanneer wordt deze uitgebreid of acht de minister de NS hier voor verantwoordelijk? En wij hopen en vertrouwen er op dat gemeenten hun zorgplicht in het kader van Wvg-vervoersvoorzieningen niet zullen uithollen, omdàt Traxx er is. De aansluiting van het gemeentelijk Wvg-vervoer op Traxx is vanuit de ketengedachte- natuurlijk onontbeerlijk.

Tenslotte verneem ik graag van de minister hoe het staat met de tijdelijke oplossing van liften, die geïnstalleerd zouden kunnen worden op het materieel van de NS.

Kamerlid: Klaasje Eisses-Timmerman

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...