Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De algemene beschouwingen Oud-Beijerlandse

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Toevoeging op 11 november:

Doe wat je zegt en laat zien wat je doet. D66-motto van de Algemene Beschouwingen (klik en lees)

Begroting problemloos door algemene beschouwingen. Hoofdpunten van beleid ondervinden geen oppositie. Drie nieuwe gezichtspunten te signaleren.

De algemene beschouwingen in de Oud-Beijerlandse gemeenteraad verliepen dit jaar heel wat zakelijker dan in 1998. De scherpe kanten van de verkiezingsuitslag zijn er door het vertrek van een aantal raadsleden af. Er is een nieuwe periode aangebroken. Op een enkel onderwerp na heeft het college BINT-SGP-CDA en D66 de begroting zonder kleerscheuren binnengehaald.

D66 heeft verklaard bereid te zijn een gemeentelijke herindeling te willen bespreken om de Hoeksche Waard kracht te geven en haar eigen positie veilig te stellen. In de tweede ronde volgden PvdA en GroenLinks met een ondersteunende verklaring voor ons pleidooi. D66 Oud-Bijerland gaat deze maand met de Hoeksche Waardse afdelingen in overleg om een campagne voor gemeentelijke herindeling te starten. De bijdrage van John Stuurman (klik en lees) maakte ook melding van het feit dat D66 hier tegen de titel nationaal landschap is.Stuurman pleitte voor een economisch sterke waard en meldde dat er nog al wat lelijke plekken bijgeschaafd dienen te worden. Alhoewel burgemeester Van der Hart terecht vaststelde dat het college nog steeds vasthoudt aan de uitvoering van de nuloptie is de discussie op die keuze opnieuw aangewakkerd door de verklaring van de PvdA. Douwe Jansma verklaarde destijds een verkeerde keuze gemaakt te hebben en sprak zich nu voor een gedoogpunt uit. Onze fractievoorzitter pleitte in dit kader voor een goede voorlichting over drugs(juist ook aan volwassenen) omdat hij veel misvattingen over softdrugs verneemt. Daarna gaf hij aan dat een landelijke legalisering van de achterdeurconstructie (levering aan coffeshops)ruimte zou bieden aan een gerichtere en hardere aanpak van de harddrugs, waaronder de zo risicovolle pillen.

Verder werd door onze fractievoorzitter gesproken over:

Leefbaarheid. Jongerenbeleid. Regionale samenwerking. Inrichting Hoeksche Waard. Ontsluiting Oud-Beijerland. Bestuursvorm van het openbaar onderwijs Het referendum De tariefsdifferentiatie bij de afvalverwerking. OZB-verhoging Subsidie tbv het recreatieoord Binnenmaas. Communicatie met de inwoners

Wilt u de bijdrage van onze fractie lezen of binnenhalen klik dan hier: Algemene beschouwingen.

en eerder al op deze website:

Wat? Nationaal Landschap? De Kamer heeft gesproken, kabinet en provincie hebben het nakijken. De ogenschijnlijke koelte waarmee diverse politieke partijen de Hoeksche Waard benaderden in het afgelopen jaar is op het laatste moment veranderd in een (soms ontroerende) hartverwarmende belangstelling voor ons eiland. Naast de partijen die al eerder de Hoeksche Waard op de kaart hadden staan (D66, GroenLinks, SGP) waren het nu vooral de PvdA en het CDA die zich op de valreep in de strijd mengden. Deze late starters veroorzaakten tevens de doorschieter waarom de Hoeksche Waard niet gevraagd heeft, maar die wel brede steun in de Kamer kreeg: een aanwijzing als Nationaal Landschap. Wat het betekent weten we nog niet ( de indieners mscchien ook nog niet), maar wij willen als voorvechters van een Groene Waard in optima forma wel aangeven dat de Hoeksche Waard geen museum moet worden. Wij zullen in de komende drie maanden met de leden een visie ontwikkelen over de mogelijke verdere ontwikkeling van dit eiland. Leidraad kan daarbij zijn de serie uitkomsten van onze werkconferentie over de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard moet op tal van plaatsen opgeknapt worden, toegankelijk gemaakt worden en woonplaats biedenaan tenminste haar kinderen. Blijf kijken, want dit gaat voort.

Ledenvergadering 14 december. Op dinsdag 14 december organiseert de afdeling weer een Algemene Ledenvergadering. Reserveer deze avond alvast. Meer info volgt.

Hoorzittingen op 13 en 14 december in Oud-Beijerland. De provincie Zuid-Holland peinst er niet over het streekplan te laten varen. Uit de antwoorden op schriftelijke vragenvan de D66-fractie blijkt het voltallige (wat dat tegenwoordig ook moge betekenen)college van gedeputeerde staten pal achter de uitvoering van het streekplan Zuid-Holland-Zuid blijft staan. Als gevolg daarvan gaat ook de gehele procedure rondom het plan dus gewoon door. Dat betekent dat de hoorzittingen ook gewoon zullen plaatsvinden en wel op 13 en 14 december in het gemeentehuis te Oud-Beijerland. De werkgroep De Groene Waard gaat de hoorzittingen voor de bezwaarschriften uit de actie coordineren. Er komt een speciale begeleidingsavond.

Han Weber weer voor D66 terug in Staten. Meine Henk Klijnsma stopt om priveredenen als statenlid. De lege plaats zal ingenomen worden door Han Weber, die daarmee kort na de teleurstellende verkiezingsuitslag weer terug is in het politieke spectrum. Linze Schaap wordt de nieuwe fractievoorzitter.

Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes)

En daarvoor in het nieuws:

Jongerenactiviteitensentrum JAS start in november de poorten. JAS, het jongerenactiviteitensentrum in Oud-Beijerland, zal in november voor het eerst toegankelijk zijn voor jongeren van 11-16 jaar. JAS is te vinden in het voorhuis van de boerderij aan de Spuidijk, hoek Zinkweg, Beneden Molendijk. Vooralsnog start JAS op woensdagmiddag en vrijdagavond. * Regiocongres in Oud-Beijerland met uitstraling. Het regiocongres van 18 september in het gemeentehuis van Oud-Beijerland is inhoudelijk een succes geworden. De discussie over de glastuinbouw met Gedeputeerde Heijkoop (CDA), PS-lid Waterman (VVD) en PS fractievoorzitter Meine Henk Klijnsma (D66) trok veel belangstelling van de media. Onder leiding van John Stuurman werd eerst gesproken over de situatie in de Hoeksche Waard tot het kabinetsbesluit. Daarna werd uitgebreid ingegaan op de nu gerezen situatie. Opvallend waren de genuanceerde uitlatingen van Heijkoop, die inmiddels heel voorzichtig was geworden. Bij hem was niets te merken van de krijgshaftige taal van het eerder bekend geworden collegestandpunt, dat aangaf het kabinetsbesluit met alle middelen aan te vechten. Klijnsma gaf nog eens met verve aan dat D66 blijft insteken op een groene Hoeksche Waard. Zijn opponent Waterman vond dat glastuinbouw in Hoeksche Waard goed ingepast zou kunnen worden als de A4 zou worden aangelegd (de link naar de veiling in het Westland.) Aansluitend kwam Laurens Jan Brinkhorst aan bod (zie hieronder). Lees de artikelen in de pers en het verslag van het regiosecretariaat. * Positieve sfeer en een beetje vuur tijdens Sleutelcongres. Partijsleutelaar Stuurman start discussie over de presentatie van de inhoud. Tijdens het sleutelcongres in Leiden op 19 september zette John Stuurman de kaders voor de discussie over de presentatie van de inhoud. Zijn met powerpoint ondersteunde inleiding betitelde hij als de korste geschiedenisles en betekende de start van een soms emotionele discussie. Lees de artikelen uit het Algemeen Dagblad en Trouw.

D66 afdelingen in de Hoeksche Waard stonden aan de basis van het kamerbesluit.

Tijdens de laatste ledenvergadering van D66 in Oud-Beijerland ontstond het initiatief om gericht en massaal het verzet tegen grootschalige ontwikkelingen in de Hoeksche Waard op te zetten. De Groene Waard ontstond. Daarbinnen, maar ook er buiten speelde D66 een eminente rol. We nodigden ministers en staatssecretarissen uit en reden er mee rond. We voerden discussie op het ministerie. Daar waar de Hoeksche Waard te verdedigen viel waren we erbij. Ja en dan komt er een kabinetsbesluit.. Blij ? Ja en nee. Het is geweldig om te merken dat de verticale communicatie binnen onze partij werkt. Dat werkt echter overigens alleen als je er flink wat tijd in stopt. Het had tot gevolg dat we gemeentelijk, provinciaal en nationaal met een eensluidend standpunt kwamen. Geen enkele partij heeft ons dat na willen of kunnen doen. Het is een overwinning dat de glastuinbouw geen voet aan de grond krijgt. Het is een erkenning van het dragen van verantwoordelijkheid om een kleiner bedrijventerrein, naast de eigen behoefte voor de Hoeksche Waard, te aanvaarden. Het kabinet dient nog wel aan te geven wie voor de kosten van de noodzakelijke infrastructuur zal opdraaien. Het rijk of het project zelf. Zorgelijk is de houding van de provincie. De gedeputeerden gaan alles in het werk stellen het streekplan toch uitgevoerd te krijgen. Het kabinetsbesluit is een aanwijzing en daar gaat de provincie met alle juridische middelen tegenaan. Ook al zeggen de gedeputeerden van GroenLinks en de SGP dat ze het daar niet mee eens zijn: vast staat dat ze het gedogen. Daarmee is ook duidelijk wat een groene Hoeksche Waard deze partijen waard is. En dat is dus niet veel.

Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes) * Provinciale D66-fractie lanceert email krant met nieuws uit de fractie. Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes) * Eerder nieuws uit de Hoeksche Waard: * Reacties uit de pers over Tweede Kamer uitspraken. * Tweede Kamer wil Groene Hoeksche Waard: Tijdens een algemeen overleg van de vaste kamercommissie VROM op donderdagmiddag 9 september zijn de commissie en minister Pronk het niet eens geworden over de Hoeksche Waard. Het verslag van dit overleg zal nu op de agenda van de 2e Kamer geplaatst worden en leiden tot een plenair debat met de drie betrokken bewindslieden. Voor een verslag van het debat klik hier * 6035 bezwaarschriften geven provincie een berg werk. Leden van de werkgroep "De Groene Waard" trokken vrijdag 25 juni eensgezind richting provinciebestuur. Zij hadden 6035 bezwaarschriften, een lindeboom, een grote reproductie van het logo, twee kunstenaars en een kunstwerk in wording bij zich. Klik en lees het verslag.

Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes)

Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes)

Voor het programma en vergaderschema van 1999 klik op

Agenda 1999

November 1999. <======= 08-- Raadsvergadering. Behandeling begroting aanvang 13.30 uur. 10-- Informatie-avond nieuwe bewoners. 20.00 uur 11-- Hoeksche Waards Initiatief: Toekomstvisie Hoeksche Waard met de bedrijven centraal. Vanaf 19.45 uur in het Waterschapshuis te Klaaswaal. 15-- Commissie Ruimtelijke Zaken-20.00 uur. Wethouder G. de Man (CDA) 17-- Commissie Algemene Zaken-20.00 uur. Burgemeester B. van der Hart. 18-- Commissie Financiën. 20.00 uur Wethouder A. van Hemert (BINT) 24-- Wijkbezoek college buitengebieden. 25-- Bijeenkomst Werkgroep De Groene Waard. 2000 uur Klein Profijt. 27-- Opening Tennispark TVO - vanaf 12.00 uur. 29-- Raadsvergadering. 20.00 uur. 30-- Commissie Openbare Werken 20.00 uur. Wethouder A. Admiraal (SGP) 30-- D66 Hoeksche Waard vergadert in 's Gravendeel. Voor de maand december en verder klik op Agenda 1999

Voor vragen of opmerkingen E-mail ons raadslid en wethouder: (jostu@gironet.nl)

Homepage van D66 NL al bezocht ? Groenzwarte_lijn7315.gif (1558 bytes)

U bent bezoeker: 1157

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie