Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Van Middelkoop (GPV) aan debat gasboringen Wadden

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GPV

Brief gasboringen Waddenzee
Bijdrage van E. van Middelkoop (GPV), mede namens RPF-fractie 11 november 1999

MdV! Het kabinet heeft zich jl. vrijdag gebogen over een zaak, waarover het regeerakkoord geen uitsluitsel geeft en die zich slecht leent voor een geloofwaardig inhoudelijk compromis. Dat was dus even slikken.

Het resultaat is ernaar. Het kabinet heeft ervoor gekozen níet te kiezen. Het is onze taak dit non-besluit te beoordelen. Nu heeft het kabinet ons in zoverre geholpen dat het een brief heeft geschreven die de twijfel maximaal voedt.

De brief begint met de verheugende zin De nieuwe PKB Waddenzee zal geen proefboringen in de Waddenzee bevatten. Dat was en is de wens van onze fracties. Leest men verder, dan komt men tot tweemaal toe het voornemen tegen wél tot proefboringen over te gaan en tot tweemaal het voornemen een winningsvergunning af te geven. Wat het kabinet nu echt wil, moet in dit debat maar eens uitgelegd worden.

Voor de fracties van GPV en RPF is de maatschappelijke noodzaak van nieuwe gasboringen in de Waddenzee níet aangetoond. Natuurlijk is de Waddenzee een aantrekkelijk gebied om te winnen, maar de nóódzaak om daar te winnen staat niet vast. Wij verkeren in de situatie een vrije keuze te kunnen maken; echt afhankelijk zijn we niet van het waddengas. Het gas onder de Waddenzee kan voorlopig bewaard blijven, als strategische voorraad voor het geval de nood aan de man komt.

Wat wél onomstotelijk vaststaat, is de uitgangssituatie: een uniek natuurgebied van internationale waarde. Tegen de achtergrond van internationale afspraken, het voorzorgsprincipe in de nu geldende PKB en eerdere gerechtelijke uitspraken, is het kabinetsbesluit niet uit te leggen. Het kabinet maakt een onmogelijke draai als wordt gesuggereerd dat je in overleg met de NAM en derdedeskundigen tot afspraken kunt komen, die garanderen dat het unieke karakter van het Waddengebied gehandhaafd blijft. Dit is echt een fictie, want de effecten van gasboringen op de natuur zijn nooit volledig te voorspellen. Dat blijkt ook uit onderzoeken in opdracht van de NAM.

Het kabinetsbesluit is dus een non-besluit: de suggestie dat je op basis van nieuw onderzoek, overleg en praktijkervaringen alle risicos kunt uitsluiten is nergens op gebaseerd en zal dus leiden tot een ongewenst experiment met dit natuurgebied. Het komt nu aan op een heldere keuze. Je zet het licht op groen - door de risicos te aanvaarden en vervolgens zo klein mogelijk te houden - óf je zet het licht op rood omdat je met dit natuurgebied geen onnodige risicos wilt lopen. De nu beschikbare informatie is té helder om het licht nog eens op oranje te zetten.

MdV! In de discussie speelt ook een aantal juridische vragen. Aan de ene kant speelt de dreiging van mogelijke schadeclaims. Hoe beoordeelt het kabinet het onderzoek dat enige tijd geleden in opdracht van de Waddenvereniging is uitgevoerd, met een geruststellend resultaat op dit punt?

Aan de andere kant en dat is minstens even belangrijk hebben we te maken met enkele duidelijke uitspraken van de rechter over het al dan niet geoorloofd zijn van nieuwe boringen. Deze uitspraken lijken een beschermingsregiem voor de Waddenzee te hebben geschapen, internationaalrechtelijke verplichtingen nalevend, waarmee boringen zich slecht verdragen. Hoe resistent denkt het kabinet nu dat zijn voornemen is tegen een nieuwe rechterlijke afwijzing?

Wat natuurlijk ook op het spel staat, dat is de geloofwaardigheid van de PvdA-fractie. Ik val niet de commentaren bij die de socialistische ideologie van stal halen om aan te tonen dat de PvdA altijd voor groei en werkgelegenheid kiest en dus ecologisch altijd fout zit. Nog even en de PvdA wordt de verdroging en vervuiling van het Bajkalmeer verweten. Dat neemt niet weg dat de PvdA-fractie staat voor de boeiende keuze: volgen we ons milieugeweten, ons program, ons verhaal van de laatste tijd, of volgen we Kok. De laatste jaren heeft in het bijzonder mevrouw Witteveen van de PvdA ons alert gehouden terzake van de belangen van de Waddenzee. Ik heb altijd gedacht dat als we haar nu maar volgden het wel goed zou komen. Of die gedachte een reële kan blijven moet vandaag blijken.

MdV! Waar het in dit debat uiteindelijk om gaat, is niet op te lossen met nog meer onderzoek en techniek. Het gaat om de moed te kiezen. En dat is een voluit politieke zaak. Onze keuze is duidelijk: laten we de Waddenzee nu eindelijk eens met rust laten!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie