Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare PvdA conferentie over Millenniumronde Wereldhandel

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Maatschappelijk debat over WTO noodzakelijk

Door Dorette Corbey (Europarlementariër PvdA) en Irene Bloemink (beleidsmedewerkster Milieu en Industrie bij de PvdA Eurodelegatie)

Steeds vaker is de Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderwerp van debat. De nieuwe ronde van onderhandelingen voor verdere liberalisering van de WTO, de Millenniumronde, gaat naar verwachting eind november van start en kent zowel warme voorstanders als ferme tegenstanders. Het bedrijfsleven is positief en hecht grote waarde aan grotere toegang tot steeds meer markten. Veel regeringen zien eveneens de economische voordelen van liberalisering in. Tussen de VS, Europa en Derde Wereldlanden bestaan echter grote tegenstellingen. De onderhandelingen dreigen moeizaam te worden. Vanuit maatschappelijke organisaties neemt de kritiek op de WTO toe. De milieubeweging, de vakbonden en ontwikkelingsorganisaties maken zich zorgen over de sociale en milieugevolgen van bestaande en toekomstige handelsafspraken.

De kritiek op het wereldhandelssysteem berust voornamelijk op misverstanden, aldus een voorlichtingsbrochure van de WTO. De WTO zou ondemocratisch is en individuen kunnen geen invloed uitoefenen. Niet waar, aldus de brochure, want individuen kunnen via hun regering invloed hebben. Ook zou de WTO werkgelegenheid kosten en de kloof tussen arm en rijk vergroten. Alweer mis, handel schept juist werkgelegenheid en vermindert armoede, zegt de WTO.

De critici zijn echter niet overtuigd. Een groep van zo´n 1200 organisaties uit 87 landen protesteert in een verklaring tegen verdergaande liberaliseringsafspraken en wil eerst onderzoek naar de gevolgen van de bestaande handelsafspraken. De kritiek beslaat ondertussen groot aantal maatschappelijke terreinen. Zo heeft de WTO grote invloed op de kwaliteit van het voedsel. Dat blijkt onder andere uit het huidige conflict over het rundvlees dat behandeld is met hormonen. De Europese Unie moet volgens het WTO-panel dat dit geschil behandelt het Amerikaanse vlees toestaan, ook al staat niet wetenschappelijk vast dat dit vlees niet schadelijk voor de gezondheid kan zijn. De consumenten krijgen daarmee niet de bescherming die ze verdienen. Uiteindelijk is dit in niemands belang. Niet in dat van de industrie die voortdurend in handelsoorlogen verzeild raakt en niet in dat van de consument die zekerheid wil over de veiligheid van het voedsel. Een goede, wereldwijde toepassing van het zogenoemde voorzorgsbeginsel kan heel wat kou uit de lucht nemen. Als landen of de EU te maken krijgen met producten die potentieel ernstige of onomkeerbare schade kunnen hebben, zouden zij de mogelijkheid moeten hebben deze van de markt te weren. Deze uitleg van het voorzorgsbeginsel is al eerder wereldwijd overeengekomen tussen de deelnemende landen aan de VN Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in 1992 in Rio. Het ligt voor de hand dat deze binnen de WTO ook erkend wordt.

Ook de samenstelling en werkwijze van de WTO-panels die voor geschillenbeslechting worden ingesteld, zijn onderwerp van debat. Het zijn deze panels die de macht van de WTO vormen. Ze bestaan uitsluitend uit handelsspecialisten. Aangesloten landen zijn verplicht de paneluitspraken na te leven. De panels hebben tot nu toe alle milieumaatregelen uitgelegd als handelsbelemmeringen. Daarmee staan de uitspraken van de panels regeringen in de weg een effectief milieu- of gezondheidsbeleid te voeren, zoals bij het hormoonvlees. De stukken, het proces en de informatie zijn niet openbaar. Meer openheid en meer toegang voor maatschappelijke organisaties moet er zeker komen.

De WTO kan internationale milieu-afspraken ondermijnen. Landen die milieu-akkoorden sluiten zijn steeds voorzichtiger passende maatregelen te nemen om de akkoorden te handhaven. Ze zijn bang dat de WTO deze als protectionistisch zal interpreteren. De angst voor een WTO-conflict was een van de redenen voor het mislukken van de onderhandelingen over het Verdrag voor Bioveiligheid en Biodiversiteit.

De Millenniumronde moet de ronde van de Derde Wereldlanden worden. De Europese Commissie wil de positie van de ontwikkelingslanden verbeteren. Voor de Europese bedrijven leveren nieuwe afspraken een betere toegang door die markten op en ook een aantal regeringen uit Derde Wereldlanden ziet de voordelen van de wereldhandel wel in. Toch komen ook daarvandaan kanttekeningen. De Derde Wereldlanden willen een grotere toegang tot Europese markten, in ruil voor de toegang die westerse bedrijven tot hun land krijgen. Bij eerdere handelsafspraken is die toegang voor Derde Wereldlanden er niet van gekomen. Een moeilijk punt bij de onderhandelingen.

Ook de vakbeweging kijkt met een kritische blik naar de WTO. Er bestaat een aantal belangrijke internationale afspraken op het terrein van werknemersrechten. De vraag is hoe deze afspraken zich verhouden tot de WTO. Mag bijvoorbeeld kinderarbeid een reden zijn om een product te weren? Ja, zegt de internationale vakbeweging en een groot aantal (westerse) regeringen. Nee, zeggen veel regeringen van ontwikkelingslanden. Zij zien internationale arbeidsnormen als verkapt westers protectionisme.

De WTO heeft onmiskenbaar bijgedragen aan de groei van de wereldeconomie. Juist daarom is het van groot belang dat de kritiek op de WTO serieus genomen wordt. Er moet een breed maatschappelijk debat gevoerd worden zodat oplossingen gevonden worden voor de dilemma´s waar de WTO de samenleving in toenemende mate voor stelt. Het Europees Parlement heeft een beperkte rol, maar wil een constructieve bijdrage leveren aan de Millenniumronde. De PvdA delegatie wil zich daarvoor inzetten en een actieve bijdrage aan de discussie leveren. Wij maken ons hard voor een groter democratisch gehalte en een maximale bescherming van de consument en het milieu. De PvdA-Eurodelegatie organiseert een openbare conferentie op donderdagmiddag 11 november in het West-Indisch huis in Amsterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie