Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rekenkamer: vertrouwelijkheid belastingdienst onvoldoende

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht Algemene Rekenkamer

Omgaan met vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst
11 november 1999

De Belastingdienst beheerst de risico's rondom het omgaan met vertrouwelijke belastinggegevens nog onvoldoende. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Omgaan met vertrouwelijke gegevens bij de Belastingdienst dat vandaag verschijnt. Naar aanleiding van een incident in de zomer van 1999 heeft de Rekenkamer, op verzoek van de staatssecretaris van Financiën, onderzoek gedaan naar het beleid voor informatiebeveiliging en integriteit bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de informatiebeveiliging te verbeteren en de ambtelijke integriteit te versterken, maar die maatregelen hebben op de werkvloer niet tot het gewenste resultaat geleid. De aandacht voor informatiebeveiliging en integriteit heeft geen gelijke tred gehouden met de prioriteit binnen de Belastingdienst voor klantgerichtheid en versnelling van processen. Op centraal niveau bestaat bovendien geen integraal inzicht in de risico's en tekortkomingen op deze terreinen. De Rekenkamer concludeert dan ook dat de risicobeheersing rondom het omgaan met vertrouwelijke gegevens onvoldoende is. Zij doet concrete aanbevelingen om de problemen op te lossen. De staatssecretaris heeft maatregelen aangekondigd om de informatiebeveiliging en de integriteit te verbeteren.

Informatiebeveiliging

De Rekenkamer deed onderzoek bij vier eenheden van de Belastingdienst. Ondanks recente maatregelen van de Belastingdienst contateerde de Rekenkamer tekortkomingen in de organisatie van de informatiebeveiliging, zoals een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en achterstanden bij interne controle. Om praktische redenen wordt het autorisatieregime vaak omzeild en hebben bijna alle medewerkers toegang tot vertrouwelijke gegevens van veel meer belastingplichtigen dan zij nodig hebben voor hun werk. Hierdoor wordt het risico vergroot dat vertrouwelijke gegevens onbevoegd kunnen worden geraadpleegd. Uit eigen onderzoek van de Belastingdienst blijkt bovendien dat er overtredingen van de beveiligingsregels plaatsvonden en dat bij medewerkers en het management weinig aandacht bestond voor beveiligingsaspecten. Ook de incidentenregistratie was incompleet.

Integriteit

De Belastingdienst heeft sinds 1995 een integraal integriteitsbeleid, waarin aandacht wordt besteed aan regelgeving en communicatie. Uit de praktijk (vier onderzochte eenheden) blijkt echter dat de medewerkers onvoldoende bekend zijn met (delen van) dit beleid en met de vetrouwenspersoon integriteit. Daarnaast is nog onvoldoende voortgang gemaakt met de uitvoering van het integriteitsprogramma. Uit het onderzoek is bovendien naar voren gekomen dat binnen grote delen van de dienst een cultuur heerst waarin medewerkers elkaar niet aanspreken op gedrag, en verantwoordelijkheid daarvoor uit de weg gaan. Incidenten worden niet altijd gemeld bij de leidinggevende.

De staatssecretaris van Financiën gaf in zijn reactie aan dat hij de eindconclusie van de Rekenkamer onderschrijft en zich kan vinden in de aanbevelingen. Deze bieden naar zijn oordeel een goede basis om het ingezette beleid binnen de Belastingdienst voor informatiebeveiliging en integriteit verder uit te bouwen en te verbeteren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie