Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over de Nederlandse gedoogcultuur

Datum nieuwsfeit: 11-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
KAB. 994791
datum
10-11-1999

onderwerp
De Nederlandse gedoogcultuur doorkiesnummer

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoord op de vragen gesteld door het lid Rouvoet (RPF) over de Nederlandse gedoogcultuur.

1 t/m 5 In het interview waaraan in de vragen wordt gerefereerd, heb ik mijn gedachten laten gaan over de betekenis van moraliteit in de politiek, toegespitst op de koerswijzigingen die naar mijn oordeel noodzakelijk zijn om op langere termijn een ecologisch duurzame samenleving te realiseren. Daarbij heb ik aangegeven dat het van belang is dat een ieder - burgers, maar ook de overheid - zijn verantwoordelijkheid neemt. Soms zijn pijnlijke ingrepen nodig, juist dan ook echter mag de overheid niet weglopen voor de consequenties (in de uitvoering) van democratisch genomen besluiten. Het is mijn indruk dat de politieke cultuur in ons land op het punt van het 'gedogen' soms afwijkt van die in de rest van Europa. De bespiegelingen die ik hieromtrent in het genoemde interview heb gegeven, waren niet bedoeld om de dijken rond het poldermodel te slechten, maar wel om daar eens overheen te kijken.

Mijn opvattingen over gedogen sluiten overigens nauw aan bij de beleidslijn die dienaangaande door het vorige kabinet in de nota 'Grenzen aan gedogen' (Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 085, nrs. 1-2) is neergelegd: gedogen is slechts aanvaardbaar
* in uitzonderingsgevallen,

* mits tevens beperkt in omvang en/of in tijd,
* slechts expliciet en na zorgvuldige kenbare belangenafweging en
* indien het aan controle is onderworpen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie