Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gevechtswaardeverbetering Leopard-2

Datum nieuwsfeit: 12-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie

Brieven van de minister/staatssecretaris van Defensie aan de Eerste/Tweede Kamer der Staten-Generaal

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal In afschrift aan: de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ons nummer M99005773 ; Datum: 12 november 1999

Onderwerp: Gevechtswaardeverbetering Leopard-2 fase 1

Inleiding
Om de Leopard-2 gevechtstank in staat te stellen ook in de toekomst zijn operationele taken goed uit te kunnen voeren is gezamenlijk met Duitsland het project "gevechtswaardeverbetering Leopard-2" opgezet. Met de brief van 21 augustus 1991 (Kamerstuk 21 800 X nr. 55) bent u hierover voor het eerst geïnformeerd. Besloten is het verbeteringsprogramma in twee fasen uit te voeren. In nauw overleg met Duitsland is destijds een prioriteitsvolgorde vastgesteld voor het aanbrengen van de voorziene verbeteringen. De aanpassingen van fase 2, de verbetering van de ballistische bescherming, de commandovoering en de uitvoering van het toestandafhankelijk onderhoud bij de 180 Leopard-2 tanks van de parate tankbataljons, hebben daarbij prioriteit gekregen.

Over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van fase 2 van het programma bent u op 24 februari 1994 (Kamerstuk 23 400 X nr. 44) nader geïnformeerd. De aanpassingen worden thans uitgevoerd en zullen waarschijnlijk in 2000 zijn voltooid. Daarna wordt de tank Leopard 2-A5 genoemd. De optie voor de uitvoering van fase 2 van het verbeteringsprogramma voor de resterende 150 tanks die bij reserve-eenheden zijn ingedeeld, is, met de aangekondigde opheffing van de drie reserve tankbataljons, inmiddels niet meer aan de orde.

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de voorstudie- en studiefase voor fase 1 van het project. Het betreft de maatregelen ter verbetering van de vuurkracht van de tanks, die reeds met de brief van 21 augustus 1991 zijn aangekondigd.

De verbetering van de vuurkracht (fase 1) Voor pantserbestrijding op afstanden tussen de 2000 en 3000 meter beschikt de Koninklijke landmacht voornamelijk over de Leopard-2 gevechtstank. Een opvolger is niet vóór 2015 voorzien. De gevechtstank dient gedurende zijn resterende levensduur opgewassen te zijn tegen de huidige generatie en in de nabije toekomst te ontwikkelen gepantserde gevechtsvoertuigen en tanks. Met de huidige munitie is de effectieve schootsafstand van de tank tegenover moderne gevechtsvoertuigen en tanks ontoereikend. Dit is een gevolg van verbeterde bescherming van moderne vijandelijke pantservoertuigen. Potentiële tegenstanders voeren bovendien nieuwe munitie in waarmee zij de Leopard-2 van grotere afstanden kunnen bestoken. Aangezien parate eenheden voor alle inzetopties geschikt moeten zijn en in gebieden optreden waar de schootsvelden aanmerkelijk groter zijn dan in Centraal Europa, is het voor de gevechtstanks van groot belang over de daarbij vereiste vuurkracht en effectieve dracht te beschikken. Dit kan worden bereikt door de combinatie van een langere schietbuis en de vervanging van de operationeel en technisch verouderde munitie door een verbeterde, kinetische-energiemunitie.

Het vereiste penetratievermogen van de nieuwe munitie wordt bereikt door het doel met een hoge snelheid en massa (kinetische energie) te treffen. Een verhoging van de aanvangssnelheid, die een groter doorborend vermogen van de munitie en de schootsafstand mogelijk maakt kan worden bereikt door de granaat te verschieten vanuit een langere schietbuis.

Met de vergroting van de effectieve dracht wordt niet alleen de operationele inzetbaarheid van de tank aanmerkelijk verbeterd, maar wordt ook een betere bescherming van de bemanning bereikt. Het eerder, op grotere afstand doeltreffend kunnen vuren dan de vijand is daarbij essentieel.

Samengevat betreft de totale behoefte voor het nog uit te voeren gevechtswaardeverbeteringsprogramma fase 1 het aanbrengen van een langere schietbuis en daaraan gerelateerde aanpassingen aan alle 180 tanks. In totaal worden 192 nieuwe schietbuizen verworven, waarbij is inbegrepen een kleine voorraad voor opleidingen en als algemene reserve. Tevens worden initieel 16.000 stuks verbeterde kinetische-energiemunitie aangeschaft. Dit aantal berust op Navo-richtlijnen.

Met de brief van 9 oktober 1998 (kamerstuk 26 200 X nr. 004) bent u geïnformeerd over het project "Tactische Indoor Simulatie-kern & Simulator Wapensysteem Leopard-2 & Generieke Simulatoren Pantserinfanterie", Tactis. Daarbij is gemeld dat de belangrijkste onderwijsleermiddelen voor de Leopard-2, vijftien wapensysteemsimulatoren, zullen worden verworven binnen het project TACTIS.

Resultaten beproeving en marktverkenning Sinds 1991 is Nederland betrokken bij de ontwikkeling van verbeterde kinetische munitie en de langere schietbuis in Duitsland. Nederland heeft in totaal 8,5 miljoen aan de ontwikkeling bijgedragen. U bent hierover geïnformeerd met de brief van 21 augustus 1991 (kamerstuk 21 800 X nr. 55). Uit beproevingen blijkt dat met de combinatie van de verbeterde munitie en de langere schietbuis de vereiste doeldoorboring wordt gehaald. De verwachting is dat Duitsland binnenkort zowel de nieuwe munitie als de langere schietbuis formeel zal goedkeuren voor gebruik (typeclassificeren).

Uiteraard zijn ook de ontwikkelingen van verbeterde kinetische munitie in andere landen gevolgd. Zo hebben de Verenigde Staten een nieuwe granaat ontwikkeld. Gezien de milieu- en gezondheidsrisico´s van deze munitie, waarin verarmd uranium is verwerkt, is deze ontwikkeling echter niet verder in beschouwing genomen. Een in Israël ontwikkelde granaat blijkt, in combinatie met de langere schietbuis, niet aan de gestelde doeldoorboringseis te voldoen. De door Zwitserland gekozen hoge-energiemunitie voldoet niet aan de Nederlandse en Duitse eisen en is daarom niet goedgekeurd voor gebruik in beide landen.

Internationale samenwerking Zoals ook het geval is bij fase 2 van het programma, hebben Duitsland en Nederland nauw samengewerkt bij de uitwerking van de maatregelen voor fase 1. In een gezamenlijk traject zijn de nieuwe munitie en de langere schietbuis ontwikkeld. Ook voor de verdere voorzetting van het project is nauwe samenwerking met Duitsland voorzien.

In Duitsland wordt het project thans in het kader van de bijstelling van de plannen bezien. Indien Duitsland geheel of gedeeltelijk van dit project zou afzien, ontstaat voor Nederland een nieuwe situatie, waarover u uiteraard zult worden geïnformeerd.

In Zwitserland is de laatste gevechtstank Leopard-2 in 1993 ingevoerd. Een gevechtwaardeverbeteringsprogramma is daarom niet eerder voorzien dan in 2003. Zweden heeft een eigen configuratie van de Leopard-2 tank. In de overige landen waar de tank is ingevoerd is op korte termijn geen gevechtswaardeverbetering van de ingedeelde gevechtstanks Leopard-2 voorzien.

Inschakeling Nederlandse industrie Voor de verbetering van de vuurkracht zal naar mogelijkheden worden gezocht om de Nederlandse industrie via directe compensatie in te schakelen. Voor zover dit niet mogelijk blijkt, zal naar indirecte compensatie worden gestreefd. Uitgangspunt is dat de totale omvang van directe en indirecte compensatie gelijk is aan de totale waarde van de te plaatsen opdracht.

Bij de vorige fase van het verbeteringsprogramma zijn werkzaamheden opgedragen aan defensiebedrijven. Voor de montage van de langere schietbuis zullen, in het kader van de competitieve dienstverlening, ook de mogelijkheden van uitbesteding worden bezien.

Financiële consequenties In de plannen is voor het gevechtswaardeverbeteringsprogramma fase 1 een bedrag gereserveerd van 230 miljoen (prijspeil 1999). Voor de verwerving van de verbeterde munitie is 121 miljoen en voor de langere schietbuis 109 miljoen gereserveerd. Daarnaast is door Nederland reeds 8,5 miljoen besteed aan de ontwikkeling.

Voortzetting van het project Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, het project voort te zetten met de
verwervingsvoorbereidingsfase van de verbeterde kinetische-energiemunitie en de langere schietbuis voor de 180 parate tanks. De besluitvorming over deze fase is mogelijk zodra de typeclassificatie door Duitsland een feit is en er duidelijkheid is over de Duitse positie.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...