Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Centrale overheid blijft niet strafrechtelijk aansprakelijk

Datum nieuwsfeit: 12-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


MINISTERIE JUS

www.justitie.nl

MINJUST: Centrale overheid niet strafrechtelijk aansprakelijk

Wiebe Alkema
070 370 7225

3867

12.11.99

CENTRALE OVERHEID NIET STRAFRECHTELIJK AANSPRAKELIJK

Er komt geen wijziging in de strafrechtelijke immuniteit van de centrale overheid. Het kabinet komt tot dit oordeel na advies van de Raad van State. De kwestie van de strafrechtelijke immuniteit van de Staat kwam aan de orde na het Pikmeer II-arrest van de Hoge Raad van januari 1998. Het arrest vergrootte het verschil tussen de Staat en andere overheden. De Staat -centrale overheid- heeft strafrechtelijke immuniteit, waar deze voor andere overheden is beperkt. Dit standpunt was voor het kabinet aanleiding om advies aan de Raad van State te vragen. Het kabinet wilde weten of het verschil tussen Staat en andere overheden terecht was. Door de strafrechtelijke immuniteit van de Staat niet te wijzigen houdt het kabinet vast aan een al eerder ingenomen standpunt. Dit blijkt uit een brief die minister A. Korthals vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Naar het oordeel van het kabinet brengt de specifieke positie van de Staat de wenselijkheid van algehele immuniteit van strafvervolging met zich mee. Hiervoor pleit vooral het aspect van de eenheid van de regering. Strafvervolging impliceert de betrokkenheid van de minister van Justitie. De erkenning van de mogelijkheid van vervolging van de Staat zou de positie van de minister van Justitie als lid van de regering aanmerkelijk compliceren. Enerzijds ligt het niet voor de hand de ministerraad bij beslissingen inzake vervolging van de Staat te betrekken, anderzijds schept een autonome verantwoordelijkheid van de minister van Justitie bijzondere staatsrechtelijke problemen.

Eventueel aan de Staat op te leggen boetes zouden worden betaald uit en ten goede komen aan de Rijksbegroting. Een daadwerkelijke vermogensoverdracht aan een andere rechtspersoon is er in zo.n geval niet. Dat geeft volgens het kabinet deze sanctie een onwerkelijk karakter waardoor afbreuk wordt gedaan aan haar geschiktheid als middel om maatschappelijke afkeuring tot uitdrukking te brengen.

Het kabinet vindt dat de effecten van strafrechtelijke immuniteit van de Staat zoveel mogelijk moeten worden ondervangen. In het geval van een mogelijk strafbaar feit zal een adequate reactie moeten volgen. Die reactie kan betekenen dat een disciplinaire maatregel tegen betrokken ambtenaren kan worden ingesteld. In elk geval moet alles erop gericht zijn herhaling te voorkomen.

-----------

12 nov 99 15:33

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie