Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brabantse Dorpendag 1999

Datum nieuwsfeit: 13-11-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht van de Nieuwe Kleine Kernen Krant Noord-Brabant

Zaterdag 13 november op het provinciehuis

Brabantse Dorpendag 1999

De leefbaarheid van de kleine dorpen staat onder druk. Veel dorpen hebben te maken met een afname van het aantal voorzieningen, beperkte woningbouwmogelijkheden, gebrekkig openbaar vervoer, verkeersonveilige situaties.

Maar aan de andere kant wonen en leven de meeste bewoners met heel veel plezier in hun dorp. Ze hebben waardering voor de rust en de ruimte, voor het bloeiende verenigingsleven, voor de saamhorigheid die er nog heerst. En men wil zich graag inzetten voor het eigen dorp.
In een groot aantal dorpen vinden we dan ook dorpsbelangenorganisaties, die zich richten op behoud en verbetering van de leefbaarheid. Noord-Brabant telt inmiddels meer dan honderd van zulke dorpsraden, en dat aantal neemt nog steeds toe. Het aantal mensen dat zich actief inzet, is uiteraard veel groter.
Eens per twee jaar
Voor deze actieve leden van dorpsraden, maar ook van ouderenbonden en jongeren- en vrouwenorganisaties, organiseert het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant de Brabantse Dorpendag 1999. Met deze dag wil de provincie gehoor geven aan het verzoek van de deelnemers aan de geslaagde Dorpendag in 1997 om eens per twee jaar zo"n bijeenkomst te organiseren. Twee onderdelen (tussenkop)
De Brabantse Dorpendag 1999 bestaat uit twee onderdelen: een inhoudelijk en een informatief deel.
Het inhoudelijke deel is samengesteld op grond van de onderwerpen die de Brabantse dorpsraden zelf hebben aangedragen. Veruit de meeste belangstelling gaat uit naar de woningbouwmogelijkheden in dorpen. Vrijwel de gehele ochtend is dan ook ingeruimd voor een discussie onder de prikkelende titel: `Woningbouw in de dorpen: te weinig of te veel?" In de middag worden vier kleinere bijeenkomsten gehouden, rond de thema"s: verkeersveiligheid, openbaar vervoer, voorzieningen en vrijwilligerswerk.
Het informatieve deel bestaat uit een markt, waar een dertigtal dorpen en organisaties inspirerende projecten en activiteiten presenteren. Alle belangstellenden welkom
Hoewel de Brabantse Dorpendag 1999 vooral bedoeld is voor actieve dorpsbewoners en hun organisaties, zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De organisatie rekent op de aanwezigheid van leden van Provinciale Staten, vertegenwoordigers van gemeenten, van lokale en provinciale welzijnsinstellingen en van de media.
Met de Brabantse Dorpendag 1999 wil de provincie actieve dorpsbewoners en hun organisaties helpen bij het vinden van antwoorden op vragen waar zij tegenaan lopen. De Dorpendag geeft informatie over succesvolle aanpakken en projecten, stimuleert de uitwisseling van ervaringen en biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met lokale en provinciale beleidsmakers. Site dorpendag (tussenkop)

Deelname aan de Brabantse Dorpendag 1999 is geheel gratis. In verband met de catering is aanmelding vooraf wel noodzakelijk.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het PON, Jolanda Luijten of Hans de Kuyper, tel. (013) 535 15 35. Of wie op Internet kan, kan op het adres www.kleinekernen.com ,de site van de Nieuwe
Kleine Kernen Krant Noord-Brabant, alle gegevens over de Dorpendag vinden. Ook is het mogelijk om via de site door midden van een E-mail zich aan te melden voor de Dorpendag 1999. Speciaal voor de Dorpendag werd door redactie van de Nieuwe Kleine Krant Noord-Brabant een themanummers uitgegeven met informatie over de dag die via Internet te bestellen is.
 
 
Het programma van de Dorpendag is als volgt:
Datum : zaterdag 13 november 1999 van 10.00 tot 16.00 uur
Plaats : Provinciehuis, Brabantlaan 1, "s-Hertogenbosch

Entree : gratis
10.00 uur Zaal open, ontvangst van de deelnemers
Mogelijkheid tot bezoek van de Informatiemarkt
10.30 uur Opening door de heer mr. F. Houben, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant
10.35 uur Het provinciale sociaal beleid toegelicht door de heer drs. A. van Harten, gedeputeerde voor cultuur, onderwijs en stedelijke vernieuwing
10.50 uur Woningbouw in de dorpen: te weinig of te veel? Vier korte inleidingen door:

- de heer T. Coppens, voorzitter van de Dorpsraad Casteren;
- de heer J. van Dommelen, voorzitter van de commissie Vrachelen van Leefbaarheidswerkgroep Den Hout;

- de heer ir. J. Verkuylen, directeur Bureau ir. Verkuylen bv Ruimtelijke ordening en architectuur;

- de heer drs. P. van Geel, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening. Gevolgd door discussie onder leiding van de heer drs. P. de Kroon, directeur van het PON.
12.15 uur Lunch

Mogelijkheid tot bezoek van de
Informatiemarkt
13.45 uur Vier themabijeenkomsten met discussie:

1 Verkeersveiligheid
Het Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis 2 Openbaar vervoer
Het provinciale project `Personenvervoer van morgen" 3 Voorzieningen
De activiteiten van "t Heft, overlegplatform van gemeenschapshuizen 4 Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk in de dorpen en het vrijwilligersbeleid van de gemeente Veldhoven.
5 Strategisch beleidsplan
Opzetten en uitvoeren leefbaarheidsonderzoek en strategisch beleidsplan 1999
2004 door de Dorpsraad Vierlingsbeek.
15.15 uur Koffie en thee

Mogelijkheid tot bezoek van de
Informatiemarkt
15.30 uur Aanbieding van het boekje Zorg om het dorp door mevrouw A. Kamoschinski, hoofd afdeling wonen en welzijn van het PON, aan de heer drs. L. van Nistelrooij, gedeputeerde voor zorg.

15.40 uur Afronding
Mogelijkheid tot bezoek van de
Informatiemarkt
16.00 uur Sluiting
 
 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie