Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP: Robin Hood woont niet in 't Torentje

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Den Haag, 15 november 1999

De SP is erg ontevreden over het nieuwe belastingplan van het kabinet Kok. De inkomensverschillen worden niet verkleind en de overheid krijgt niet meer geld voor investeringen in sectoren als zorg en onderwijs.

De SP schrijft in haar schriftelijk inbreng op het wetsvoorstel inkomstenbelasting 2001 dat met het boxenstelsel (het anders belasten van verschillende soorten inkomen) het draagkrachtbeginsel wordt verlaten. Fractievoorzitter Jan Marijnissen: "In plaats van de rijken die nu aan belastingheffing ontsnappen aan te pakken capituleert het kabinet voor mensen die wel van alle voorzieningen in ons land profiteren maar daar niet evenredig aan mee willen betalen. Dit belastingstelsel is een nieuwe stap richting particuliere rijkdom en collectieve armoede voor de overheid".

Het kabinet had er beter voor kunnen kiezen om de bestaande lekken in de inkomstenbelasting aan te pakken in plaats van het draagkrachtbeginsel te verlaten. Ook twijfelt de SP aan het maatschappelijk draagvlak van de plannen omdat er al jaren een ruime meerderheid onder de bevolking bestaat voor verkleining van de inkomensverschillen.

In september van dit jaar presenteerde de SP een vijftal alternatieven voor een rechtvaardiger belastingstelsel. Deze plannen bestonden uit het aanpakken van de onbeperkte hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens en dure huizen, het invoeren van een vermogenswinstbelasting, het aanpakken van de armoedeval met een "terugtaks", en een ecotaks voor grootverbruikers.

In haar reactie op het wetsvoorstel van het kabinet bepleit de SP verder onder meer ook voor het toekennen van de arbeidskorting onder de 50% van het minimumloon. Gevreesd wordt dat de voorgestelde arbeidskorting zal leiden tot problemen bij de kinderopvang en de alphahulp.

De SP is tegenstander van de nieuwe regels voor de bijtelling van het privégebruik van de zakenauto omdat het te bureaucratisch is. Omdat de afschaffing van de aftrek voor inwonende kinderen boven de 27 jaar tot groot verlies van inkomen leidt wil de SP deze aftrekpost behouden. Tot slot is de fractie voorstander van de in de memorie van toelichting genoemde optie voor een zorgkostenforfait voor ouders met een minimuminkomen omdat de inkomenspositie van deze groep ouders dringend aan verbetering toe is. In september startte de Socialistische Partij hiervoor de "Alles Kids" campagne. Zie verder: www.sp.nl/nieuws/belastingplan/

Inlichtingen:
Jan Marijnissen: (070) 318 28 01 of 06 51 21 23 39 Ewout Irrgang: (070) 318 38 12 of (020) 670 31 77

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie