Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concessiewet op aantal punten aangepast

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-11-1999

Persbericht
Nummer: 151

Concessiewet op een aantal punten aangepast

Regionale en lokale omroepen kunnen financiële ondersteuning uit de omroepmiddelen krijgen ten behoeve van minderhedenprogrammering. Het Stimuleringsfonds voor culturele omroepproducties zal worden opgesteld voor regionale publieke omroep. De publieke taakopdracht van de raad van toezicht krijgt een sterker wettelijk accent. De samenstelling van de netredacties zal nader worden ingevuld door de NOS.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de nota van wijziging van de Concessiewet, die staatssecretaris dr. F. van der Ploeg naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De wijzigingen vloeien voort uit een nadere beschouwing van het wetsvoorstel, mede naar aanleiding van wat de verschillende fracties in de Tweede Kamer in het verslag hebben opgemerkt en de commentaren van de NOS, het Commissariaat voor de Media, De Stichting regionale omroep overleg en samenwerking (ROOS) en de Organisatie van lokale omroepen in Nederland (OLON).

Na overleg met de NOS is een andere regeling in der wet opgenomen voor de samenstelling van de netredacties voor de televisienetten. De aanvankelijk voorgestelde regeling zou er namelijk toe hebben geleid dat omroepinstellingen die maar een zeer beperkt aantal uren of slechts tijdelijk op een net zijn ingedeeld, direct tot de netredactie toetreden. In het wetsvoorstel wordt dat nu vermeden. Naast omroepverenigingen die op het thuisnet zijn ingedeeld, kunnen ook de instellingen die "voor een belangrijk deel van de zendtijd" tussen 16.00 en 24.00 uur op het programmanet zijn ingedeeld, één lid in de netredactie benoemen. Wat "een belangrijk deel van de zendtijd" is wordt nader ingevuld in het coördinatiereglement. Dit reglement wordt vastgesteld door de raad van bestuur van de NOS en door de raad van toezicht goedgekeurd.

Ook legt het wetsvoorstel vast dat de raad van toezicht haar taken vervult vanuit het gemeenschappelijk belang van de hele landelijke omroep. Vanuit deze instelling kan de raad slagvaardiger besluiten nemen, zonder dat zij verwordt tot een orgaan waarin de individuele deelnemers uit zijn op louter behartiging van eigen belangen.

Op aandringen van een aantal kamerfractie gaat het minimumpercentage voor onafhankelijke televisieproducties per televisienet omhoog van 10 naar 17,5 procent. Zo wordt een evenwichtige invulling gegarandeerd over de drie netten van het wettelijk minimum van 25 procent voor de omroeporganisaties gezamenlijk.

Naar aanleiding van bezwaren tegen de verplichting om continu te vermelden of een programma gesponsord is, komt deze bepaling te vervallen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie