Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lerarenopleidingen basisonderwijs: Meer aandacht voor ict

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
HBO-Raad

Persberichten

15-11-1999
Actieplan lerarenopleidingen basisonderwijs:
Meer aandacht voor ict, meer allochtone studenten

In het basisonderwijs worden maatschappelijke en technologische veranderingen in snel tempo vertaald in nieuwe onderwijsvormen en nieuwe onderwijsinhoud. Dat dit een taak is die velen aanspreekt blijkt uit de toenemende populariteit van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Het vorig cursusjaar steeg de instroom van nieuwe studenten met 25%, maar op de arbeidsmarkt overstijgt de vraag nog steeds het aanbod. Omdat een lerarentekort maatschappelijk onaanvaardbaar is, zullen hogescholen nog meer studenten moeten aantrekken. Meer studenten die een opleiding krijgen die hen toerust voor een vak in verandering, dat is de opdracht van de opleidingen tot leraar basisonderwijs. Zij hebben hiertoe de handen ineengeslagen en het `actieplan lerarenopleidingen basisonderwijs' opgesteld. Dit plan is vandaag ontvangen door minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Een van de speerpunten van het plan is de aandacht voor Informatie- en communicatietechnologie (ICT). De praktijk wijst namelijk uit dat Pedagogische Academies voor Basisonderwijs (pabo´s) en basisscholen problemen ondervinden bij het educatief toepassen van ICT. Om dit te ondervangen, en ICT een centrale plaats te geven in het onderwijs, kunnen de pabo´s een groot inhoudelijk ICT-netwerk inrichten dat de opleidingen en de basisscholen langs vier mogelijke lijnen van dienst kan zijn:

- afzonderlijke instellingsprojecten,


- multimediaprojecten voor de hele sector,


- het aanjagen en stimuleren van nieuwe initiatieven,


- communicatie over projecten en bijeenkomsten.

Bij het realiseren van dit netwerk kunnen de opleidingen aansluiting zoeken bij Kennisnet.

Een tweede essentieel punt uit het actieplan is vergroting van de instroom van allochtone studenten. Daarnaast gaat de aandacht uit naar nieuwe doelgroepen als afgestudeerde mbo´ers, hbo´ers en wo´ers. Het inzetten van hoogwaardige assessment-instrumenten, toegespitst op het beroep van leraar basisonderwijs, kan hun deelname vergroten. Wat betreft het aandeel van allochtone studenten zijn de opleidingen het met de bewindslieden van Onderwijs eens dat er geïnvesteerd moet worden in een aanpak die leidt tot meer allochtonen in de lerarenopleidingen basisonderwijs. De indruk is echter ontstaan dat het stimuleringsbeleid op dit vlak in de praktijk niet goed van de grond komt. Daarentegen hebben initiatieven van enkele hogescholen daadwerkelijk geleid tot meer allochtone studenten. De opleidingen pleiten ervoor deze initiatieven over te nemen in regio´s met veel allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. Regionale promotieteams van allochtone studenten, meer voorlichting en een landelijke wervingscampagne zijn instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet.

Naast de twee genoemde punten gaat het actieplan nader in op zaken als flexibilisering en dualisering, de educatieve infrastructuur, de brede school en postinitiële trajecten. Het is de bedoeling het actieplan uit te voeren tussen 1 januari 2000 en december 2002. De nadruk zal daarbij liggen op samenwerkingsverbanden van hogescholen, het gezamenlijk oplossen van knelpunten en een goede uitwisseling van informatie. Bij de uitvoering zullen ook het Procesmanagement Primair Onderwijs (PMPO) en vertegenwoordigers van de scholen worden betrokken.

EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie