Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage GPV aan debat over startnota ruimtelijke ordening

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GPV

26 391 Notaoverleg over de startnota ruimtelijke ordening Bijdrage E. van Middelkoop mede namens RPF-fractie 15 november 1999

Inleiding

MdV! De voorbereiding van de Vijfde nota kent al een lang traject. Van een prikkelende, maar ook nogal ongerichte discussie over de scenariostudie Nederland 2030 werken we langzaam naar een pkb-tekst toe. Het wordt nu echt tijd om tot keuzen te komen, keuzen die in de Startnota nog ontbreken. Het gaat om planologische keuzen, die het niveau moeten ontstijgen van slechts een discussie-inbreng van RPD-ers en hun minister.

Ik ga in op keuzen die moeten worden gemaakt met betrekking tot het landelijk gebied, het sturingsvraagstuk, de positie van nationale projecten en de discussie over corridors.

Landelijk gebied

MdV! De indeling van het landelijk gebied in parels, verbeteringsgebieden en basiskwaliteitsgebieden is misschien een aardig woordspelletje, maar niet veel meer dan dat. De grote vraag voor mij is wat dit nieuwe begrippenkader toevoegt aan de reeds bestaande beleidsplannen van VROM, LNV en de provincies. Hoe verhoudt deze gebiedsindeling zich tot het beleid van de VINEX en andere plannen? Mijns inziens is het probleem niet zozeer dat we niet goed onder woorden kunnen brengen wat we in algemene zin met gebieden willen, maar veel meer hoe we die beleidstermen in de praktijk brengen. Het zgn. koersenbeleid uit de VINEX heeft wat dat betreft niet zoveel effect gesorteerd. Welke mogelijkheden ziet de minister om de uitvoering van het plattelandsbeleid een krachtige ruimtelijke impuls te geven?

Overigens vind ik de term basiskwaliteitsgebieden niet zonder gevaar; het lijkt een eufemistische term om de groene schatkist van deze gebieden te kunnen verkwanselen, doordat de aandacht uitgaat naar andere gebieden.

Over open ruimte gesproken, hoe staat het met de uitvoering van de motie Stellingwerf c.s. om in de Vijfde nota beleid te formuleren voor het Noordzeegebied?

Nationale projecten / windmolens

MdV! In de Startnota wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende bestuurslagen aan een heroverweging onderworpen. Op hoofdlijnen kunnen we de gedachtegang in de Startnota volgen, maar duidelijk is dat hier nog veel moet worden uitgewerkt. Welk gebied krijgt welke status? En hoe kan worden voorkomen dat in gebieden met directe rijkssturing het lokale belang ondersneeuwt en dat in de rijksvrije gebieden de middelen ontbreken om te zorgen voor bijvoorbeeld de noodzakelijke infrastructuur?

Ons positieve oordeel betreft in ieder geval de aandacht voor het regionale schaalniveau in de ruimtelijke ordening, vaak letterlijk het juiste midden tussen landelijk en lokaal. Regionale afspraken over bijvoorbeeld de nieuwbouw van woningen of de parkeernormen voor bedrijven bieden nieuwe kansen voor een krachtige ruimtelijke ordening, zonder dat deze krampachtig hoeft te zijn.

Voor de uitwerking van de nieuwe verhoudingen tussen overheden, kan niet worden volstaan met beleidsuitspraken in de Vijfde nota, maar moet ook worden gezorgd voor een nieuwe WRO, een adequaat grondbeleid en een passende verdeling van financiële middelen. Hoe staat het met de planning hieromtrent? Slaagt de minister erin om binnen enkele maanden het fundament voor een passend instrumentarium te storten?

In dit kader wil ik nog op één punt nader ingaan, namelijk de plannen voor een rijksprojectenprocedure. Deze procedure is een noodzakelijke aanvulling op eerdere projectwetgeving, vooral ook omdat de suggestie van willekeur kan worden vermeden, die is ontstaan doordat wetten als de Tracéwet en de wet voor de Vijfde baan Schiphol zich eenzijdig richten op infrastructurele investeringen. Het rijksbeleid moet zich richten op álle zaken van nationaal belang. Een voorwaarde voor een goed werkende rijksprojectenprocedure is wel dat deze een goede inbedding krijgt in de Vijfde nota. Wordt in de Vijfde nota duidelijk gemaakt welke beleidsdoelen onder het kopje nationaal project vallen? Ik heb al vaak de suggestie gehoord om delen van de Ecologische Hoofdstructuur als nationaal project aan te wijzen. Wat is de reactie van de minister daarop?

Aan het wensenlijstje wil ik in ieder geval één zaak toevoegen, namelijk de plaatsing van windmolens. We komen later nog wel te spreken over een nieuw plaatsingsconvenant, de medewerking van gemeenten en de noodzaak van aanwijzingen. Wat ik hier wil agenderen is niet de losse windmolens, maar de toenemende roep om de wat grotere windparken. Wat let de minister om daar in de Vijfde nota een concrete taakstelling voor op te nemen, inclusief het kaartbeeld, om daar vervolgens door middel van de rijksprojectenprocedure uitvoering aan te geven? Graag een duidelijke reactie op dit punt.

Corridors

MdV! Over de corridors is al veel gezegd. Ik wil er nog dit over zeggen. Het corridorconcept is een jaar of vijf geleden in zwang geraakt, met als één van de grootste aanjagers het ministerie van EZ. Ruimte voor economische groei, dat was de basisgedachte. De waarde van een integrale kwaliteit werd daarmee weinig recht gedaan. Als ik de inbreng van onder meer de VROM-raad en de WRR lees en de kritiek van maatschappelijke organisaties en politieke partijen en de reactie van de minister hierop verneem, moet ik toegeven dat we er met elkaar langzamerhand redelijk in zijn geslaagd het begrip uit te kleden en te normeren. We zijn erin geslaagd de wolf schaapskleren aan te trekken. De nadruk ligt weer op de kwaliteit van de bestaande stad. Bovendien zijn multi-modale knooppunten voor goederentransport, stedelijke netwerken met een sterk openbaar vervoer en regionaaleconomische impulsen ook zonder de corridorgedachte wel te realiseren, afhankelijk van de situatie in een regio.

Willen we deze ontwikkeling handen en voeten geven, dan moeten er mijns inziens twee dingen gebeuren:


1. Schrap de corridor als richtinggevend principe! De eigen dynamiek die alleen al in het woord corridor is ingebakken is niet goed. De corridor als ontwikkelingsprincipe is een diffuus begrip, voor velerlei uitleg vatbaar, en leidt de aandacht onnodig af van de doelstelling van vitale steden en de mogelijkheden binnen netwerksteden. Het zou de minister sieren als hij zijn ruimtelijke agenda met heldere, eigen termen inkleedt. Graag een reactie.


2. Formuleer vervolgens heldere criteria voor de mogelijkheid om af te wijken van de beleidslijn om bínnen de steden bouwen. Wat zijn bijvoorbeeld het ambitieniveau voor en de grenzen aan compact bouwen in een bepaalde regio en welke procedurele en inhoudelijke criteria gelden er om buiten het stedelijke gebied te mogen bouwen. Kortom, hoe werkt het doel van selectiviteit ook echt door in de bestemmingsplannen? Legt de minister alleen zijn wensen op tafel, of zoekt hij er ook de instrumenten bij? Zonder een heldere, instrumentele uitwerking zal het de Vijfde nota aan sturingskracht ontbreken.

Tot slot: de stichting Natuur en Milieu doet een aantal suggestie voor de herontwikkeling van reeds bestaande corridors. Wat is de reactie van de minister hierop? En wat is zijn reactie op de suggestie voor het creëren van groene mallen rond steden, om op die manier bebouwingscontouren inhoud en kleur te geven?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...