Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies 12e zitting Europese Economische Ruimte

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EEA : 12th Meeting of the EEA Council / Conclusions Press Release: Brussels (15-11-1999) - Press: 356 - Nr: 1609/99

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

- De EER-Raad -

Brussel, 15 november 1999

EEE 1609/99 (Presse 356)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

CONCLUSIES VAN DE 12e ZITTING

VAN DE EER-RAAD

OP 15 NOVEMBER 1999


1. De 12e zitting van de EER-Raad vond op 15 november 1999 te Brussel plaats onder voorzitterschap van mevrouw Andrea WILLI, minister van Buitenlandse Zaken van het Vorstendom Liechtenstein. De zitting werd bijgewoond door de leden van de Raad van de Europese Unie, het bevoegde Commissielid en leden van de regeringen van de EVA-staten die partij zijn bij de EER-overeenkomst. 2. De EER-Raad nam nota van het voortgangsverslag dat de voorzitter van het Gemengd Comité van de EER voorlegde. 3. De EER-Raad evalueerde de algemene werking en de ontwikkeling van de EER-overeenkomst tot op heden en:
- sprak zijn voldoening uit over het goede functioneren van de overeenkomst;


- nam er nota van dat er sedert de vorige zitting van de EER-Raad door het Gemengd Comité van de EER 93 besluiten zijn aangenomen waarbij communautaire wetgeving betreffende o.a. veterinaire aangelegenheden, technische voorschriften en normen, oorsprongregels, energie, vervoer, telecommunicatie en audiovisuele diensten, statistieken, sociale zekerheid, gezondheid en veiligheid op het werk, mededinging, overheidssteun, financiële diensten, arbeidswetgeving, consumentenbescherming en milieu in de EER-overeenkomst wordt opgenomen; ook sprak de EER-Raad zijn voldoening uit over de voortzetting van de samenwerking inzake de programma's van de EU;
- toonde zich ingenomen met het opgevoerde tempo van besluitvorming, nam nota van de vooruitzichten op een aanzienlijke verkleining van de huidige achterstand en moedigde het Gemengd Comité aan zich te blijven inspannen voor de verbetering en de handhaving van de homogeniteit;
- nam met voldoening nota van het ruime aandeel van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER in de besluitvorming op het actieterrein van de Commissie en sprak de hoop uit dat zulks wordt gehandhaafd en nog geïntensiveerd;
- nam nota van de blijvende inspanningen om te zorgen voor een adequate deelname van de EVA-staten aan de comités die bepalend zijn voor het goede functioneren van de overeenkomst; - hoopt dat snel de laatste hand kan worden gelegd aan Protocol nr. 3 inzake verwerkte landbouwproducten van de EER-overeenkomst; - nam er nota van dat met het oog op de verduidelijking van bepaalde kwesties in verband met Protocol nr. 9 over de handel in vis en andere producten van de zee technische besprekingen zijn gehouden. De bespreking van dit punt zal worden voortgezet; - nam er met voldoening nota van dat een besluit wordt overwogen betreffende overgangsmaatregelen voor Liechtenstein op het gebied van het vrij verkeer van personen en sprak de hoop uit dat een overeengekomen oplossing spoedig geïmplementeerd zal worden; - sprak er zijn voldoening over uit dat de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, actief hebben deelgenomen aan de voorbereidingen voor de nieuwe en vervolgprogramma's, met name aan de programma's Culture 2000, Socrates II, Leonardo da Vinci II en Jeugd, herinnerde aan het belang van een tijdige vaststelling van de rechtsgrondslag voor de deelname aan deze programma's, en stelde tevens vast dat, zo nodig, pragmatische oplossingen moeten worden gevonden om de continuïteit bij de deelname te waarborgen.

4. De EER-Raad nam er nota van dat de Gemeenschap overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning (MRAs) betreffende de conformiteitsbeoordeling heeft gesloten met de VS en Canada en vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de sluiting van dergelijke overeenkomsten met Japan, Tsjechië en Hongarije. De EER-Raad memoreerde dat de Gemeenschap er bij de onderhandelingen over de MRAs van zal uitgaan dat de betrokken derde landen parallelle overeenkomsten zullen sluiten met de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, en hij verzocht de Commissie deze bepalingen in de besprekingen met de betrokken derde landen aan de orde te stellen overeenkomstig Protocol 12. Voorts sprak de EER-Raad er zijn voldoening over uit dat de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, en Nieuw-Zeeland en Australië overeenkomsten voor wederzijdse erkenning betreffende de conformiteitsbeoordeling hebben gesloten en dat een soortgelijke overeenkomst met Canada in oktober is geparafeerd.

5. De EER-Raad herinnerde eraan dat de uitbreiding van de Europese Economische Ruimte onder artikel 128 van de EER-overeenkomst valt en dat tijdig gezocht moet worden naar middelen om juridische leemten te vermijden.

6. De EER-Raad herinnerde aan zijn vorige conclusies waarin staat dat de EVA-staten die deel uitmaken van de EER volledig en regelmatig op de hoogte dienen te worden gehouden van het uitbreidingsproces, zulks met het oog op een gezamenlijke evaluatie en indien nodig een aanpak van de eventuele gevolgen voor de EER-overeenkomst. De EER-Raad stelde met voldoening vast dat de regelmatige briefings zijn uitgebreid tot de subcomités van het Gemengd Comité van de EER en kwam overeen dat de briefings met de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, moeten worden gecontinueerd. De Raad memoreerde dat het EU-voorzitterschap heeft toegezegd de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, regelmatig passende informatie te verstrekken over de intergouvernementele conferenties in verband met het uitbreidingsproces.

De EER-Raad herinnerde eraan vastbesloten te zijn de mogelijke consequenties van het Verdrag van Amsterdam voor de EER gezamenlijk te onderzoeken.

7. De EER-Raad nam er met voldoening nota van dat er op 1 november 1999 een informele bijeenkomst is gehouden van de ministers van Milieu van de EU en van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, en kwam overeen ook op andere gebieden contacten te zullen overwegen.

8. De EER-Raad nam nota van de lopende onderhandelingen over het tot stand brengen van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, waarmee de interne markt voor het luchtvervoer zou worden uitgebreid tot 27 landen en hij vertrouwde erop dat spoedig een oplossing zal worden gevonden voor de institutionele voorwaarden voor de deelname van IJsland en Noorwegen.

9. De EER-Raad benadrukte het belang van de aanstaande derde zitting van de ministeriële conferentie van de WTO in Seattle en bevestigde opnieuw de overtuiging van de EU en van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, dat een krachtig en op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel alle landen tot voordeel strekt. Hij nam er nota van dat de EU en de EVA-staten die deel uitmaken van de EER als gemeenschappelijke prioriteit hebben een veelomvattende ronde van multilaterale handelsbesprekingen te lanceren op grond van het beginsel van één verbintenis.

10. De EER-Raad herinnerde aan de overeenstemming over een nieuwe financiële regeling voor een aanvullende bijdrage van de EVA-staten die deel uitmaken van de EER, aan het verder terugdringen van de sociale en economische ongelijkheid in Europa. De EER-Raad constateerde dat de besprekingen over de financiële regeling goed zijn opgeschoten en verzocht daarom het Gemengd Comité de voorwaarden voor deze regeling vast te stellen en alle benodigde teksten op te stellen opdat deze zo spoedig mogelijk door het Gemengd Comité kunnen worden aangenomen.

11. De EER-Raad nam er nota van dat de ministers van Buitenlandse Zaken in het kader van de politieke dialoog aangelegenheden van buitenlands en veiligheidsbeleid van gemeenschappelijk belang hebben besproken, o.a. het veiligheidshandvest, de noordelijke dimensie en Rusland, en de stabilisatie van de Balkan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...