Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reconstructie N417 door Maartensdijk en Hollandsche Rading

Datum nieuwsfeit: 15-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
5 november 1999

Van 15 november tot en met 13 december 1999
PLANNEN VOOR RECONSTRUCTIE TRAVERSE MAARTENSDIJK EN HOLLANDSCHE RADING (N417) TER INZAGE

In 1996 en 1997 is na overleg met aanwonenden en andere belanghebbenden een plan tot stand gekomen voor de reconstructie van de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg door Maartensdijk en Hollandsche Rading (N417). Daarna is in de definitieve uitwerking van het schetsplan om diverse redenen een aanzienlijke vertraging ontstaan. Medio 1999 hebben wij de definitieve uitwerking van het schetsplan weer voortvarend ter hand genomen.

Het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) van de provincie Utrecht heeft op 29 juni jongstleden het groene licht gegeven voor traverse Maartensdijk en onlangs op 2 november voor traverse Hollandsche Rading. Voor beide projecten wordt nu gelijktijdig een inspraakprocedure gevolgd.

In de periode van maandag 15 november tot en met maandag 13 december 1999 ligt het plan in de gemeente Maartensdijk ter inzage (zie hierna).

Samenvatting plan
De provincie Utrecht wil samen met de gemeente Maartensdijk de verkeersveiligheid op de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg in Maartensdijk en Hollandsche Rading verbeteren.

Het plan van traverse Maartensdijk dat nu ter inzage ligt bevat onder andere de volgende elementen:
bij de zuidelijke komingang komt een (driepoots-)rotonde (aansluiting Dorpsweg) en bij de noordelijke komingang een asverspringing (uitbuiging). Tevens wordt de rijbaan versmald en worden bestaande aansluitingen aangepast, waarbij de fietsoversteken verhoogd worden uitgevoerd. Tenslotte wordt ter plaatse van het gemeentehuis de parallelweg gereconstrueerd.

Het plan van traverse Hollandsche Rading dat eveneens ter inzage ligt bevat onder andere de volgende elementen: een asverspringing (uitbuiging) bij de zuidelijke komingang en handhaving van het met verkeerslichten geregelde kruispunt Vuursche Dreef/Graaf Florisweg als noordelijke komingang. De huidige verkeersregelinstallatie is afgeschreven en wordt vervangen. In verband met een betere doorstroming voor het openbare vervoer wordt wel een VETAG-voorziening aangebracht. Tevens worden de in de traverse gelegen kruispunten/aansluitingen aangepast en worden tussen de beide komingangen twee asverspringingen (uitbuigingen) aangebracht. Tenslotte komen er twee extra oversteekvoorzieningen ("franse drempel" met zebrapad) en wordt (gedeeltelijk) een nieuw voetpad aangelegd.

Plannen ter inzage
Beide plannen met de bijbehorende tekeningen liggen vanaf maandag 15 november tot en met 13 december 1999 ter inzage op de volgende plaatsen:

* gemeentehuis van Maartensdijk, Tolakker 217, Maartensdijk, dagelijks op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur.
* Dorpshuis Hollandsche Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading, tijdens openingstijden.

Gedurende genoemde periode van terinzagelegging kunnen schriftelijke reacties gestuurd worden aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, t.a.v. de heer ing. E.A.M. Milder, kamer J2-12, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Nadere informatie
Met vragen over de plannen en de inspraakprocedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de projectleider, de heer E.A.M. Milder , tel. 030-2583265. (Voor informatie: Ingrid Witjes, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 33 20)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie