Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 16 november 1999

nr.37/1999

1. GS hebben besloten een bedrag van maximaal ƒ 30.000,- per jaar te reserveren voor verruiming van de mogelijkheden voor natuurbraak in de provincie Groningen, gedurende de jaren 2000 t/m
2003.

2. GS hebben in principe besloten een bijdrage van ƒ 23.000,- te verlenen aan de Stichting Welzijn Westerkwartier voor de realisering van het project "Rustpunten langs toeristische routes Westerkwartier". Aan de statencommissie Economische zaken wordt gevraagd een oordeel te geven over dit principebesluit. GS hebben vanuit het plattelandsbeleid reeds een bijdrage van ƒ
30.000,- verleend aan dit project.

3. In een brief aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen informeren GS hen over de maatregelen die worden genomen om de kans van wateroverlast vanuit de boezemwateren in de toekomst te verkleinen. Voor meer informatie, zie
persbericht nr.235, d.d. 16-11-99.

4. GS hebben het herinrichtingsplan Midden-Groningen en de uitvoeringsmodule Midden-Groningen definitief vastgesteld. Daarnaast hebben GS het besluit tot herinrichting Midden-Groningen genomen.

5. GS hebben besloten een deel van het provinciaal terrein in Garnwerd te verkopen aan Deelman BV, die deze grond momenteel exploiteert, omdat een aantal recreatievoorzieningen die Deelman heeft gekocht van de gemeente Winsum zich op dit terrein bevinden. Daarnaast worden de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen verleend aan Deelman BV voor de exploitatie van het recreatiegebied.

6. GS hebben het eindrapport evaluatieonderzoek vaartoerisme provincie Groningen in ontvangst genomen en gebruiken de resultaten van het onderzoek als bouwstenen voor de nieuwe nota Recreatie en Toerisme. Voor meer informatie, zie persbericht nr.236, d.d. 16-10-99.

7. In een brief aan de statencommissie Economische Zaken bieden GS de pleitnota scheepsbouw (in relatie met het belastingplan 21e eeuw) aan.

8. GS hebben de concept-nota integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Voor meer informatie, zie
persbericht nr. 237, d.d. 16-11-99.

9. GS hebben besloten de, door B en W van de gemeente Eemsmond, gevraagde verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een pluimveestal aan de Wadwerderweg in Usquert niet te verlenen. De verklaring van geen bezwaar wordt niet verleend omdat GS goedkeuring hebben onthouden aan het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Eemsmond, voor zover dat de gewenste bouw mogelijk maakt.

10. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 3.525,- te verlenen aan de katholieke Jenaplanschool St. Willibrodus ten behoeve van een steenmarterproject. Een plafond van de school, waar de beschermde steenmarters hun intrek hebben genomen is ingericht tot gedooggebied. De subsidie is bedoeld voor de inrichting en de onderwijskundige en educatieve aspecten.

11. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 24.500,- te verlenen aan Landschapsbeheer Groningen voor het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor vleermuisbescherming.
12. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 95.000,- te verlenen aan de Federatie van Musea in de provincie Groningen voor de invoering van een museumregister in de provincie Groningen.
13. GS hebben besloten een bijdrage van ƒ 10.000,- te verlenen aan Syntens Groningen voor het project "BioMed Region". Het project is een vervolg op de doorlichting van de "Biomedische sector". Het project past in het provinciale beleid ter versterking van het provinciale bedrijfsleven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie