Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlichtingsbijeenkomst Europese Vijfde Kaderprogramma

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging FME-CWM

Voorlichting Europese Vijfde Kaderprogramma

Het Europese Vijfde Kaderprogramma (KP5) is een subsidieprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, dat wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. Het ondersteunt Europese samenwerkingsprojecten met 33 miljard gulden voor 1999-2002. Nadat de Vereniging VNO-NCW in de afgelopen jaren een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over Europese- en andere subsidieprogramma's had georganiseerd, bleek er bij vele leden belangstelling te bestaan voor de mogelijkheden die KP5 biedt. Dit te meer omdat nog steeds het hardnekkige gerucht de ronde doet dat de gelden uit dit programma alleen bestemd zijn voor universiteiten en onderzoeksinstellingen.
VNO-NCW organiseert met medewerking van de Vereniging FME-CWM een bijeenkomst op dinsdag 16 november 1999. VNO-NCW en FME-CWM willen hun leden duidelijk maken dat het programma juist ook bedoeld is voor ondernemingen, met als doel bedrijfsgerichte onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te ontplooien via Europese samenwerkingsprojecten.
Het succesvol indienen van een projectvoorstel is echter voor veel bedrijven een niet geringe opgave. Tevens is het vaak onduidelijk voor welke ondersteuning men nu wel en voor welke niet in aanmerking komt. Ook kan de vraag rijzen of het wel of geen zin heeft om aan een dergelijk programma deel te nemen. Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over mogelijkheden om succesvolle projectvoorstellen in te dienen met Europese partners. De bijeenkomst wordt gehouden op 16 november 1999 ten kantore van VNO-NCW in Den Haag. Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening door mr. J.H. Schraven (per 5 november 1999 voorzitter Vereniging VNO-NCW)
13.45 uur Plenaire inleidingen
14.30 uur Pauze en infomatiemarkt
15.00 uur Parallelsessies
16.30 uur Plenaire samenvatting
17.00 uur Borrel en informatiemarkt

Er kan door de deelnemers een keuze worden gemaakt uit één van de volgende vijf parallelsessies, die elk ingaan op een specifiek thema van het Vijfde Kaderprogramma. In elke sessie komen ten minste twee sprekers aan bod. Na een korte introductie door een expert volgen een praktische toelichting door een adviseur, een ondernemer die vertelt over zijn eigen ervaringen met het betreffende thema, en tenslotte is er ruimte voor discussie:
1. Kwaliteit van het bestaan en beheer van de biologische hulpbronnen
In deze workshop komen R&D-subsidies voor de life sciences aan bod op o.a. de gebieden voeding en gezondheid, milieu en gezondheid, en 'de cel als fabriek'.
Sprekers: een ondernemer uit de life sciences, PNO Voorzitter: Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
2. De gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij In deze workshop worden R&D-subsidies besproken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor o.a. systemen en diensten voor de burger, nieuwe werkmethoden en elektronische handel, multimedia-inhoud en instrumenten, en essentiële technologie en infrastructuur.
Sprekers: Philips Research, PricewaterhouseCoopers Voorzitter: IBM Nederland N.V.

3. Concurrerende en duurzame groei
In deze workshop gaat het om R&D-subsidies voor industrie en transport, o.a. op het gebied van innovatieve producten, processen en organisatie, duurzame mobiliteit en intermobiliteit, en landvervoer, zeevaart en luchtvaart.
Sprekers: een industriële ondernemer, Senter/EG-Liaison Voorzitter: Vereniging FME-CWM

4. Energie, milieu en duurzame ontwikkeling In deze workshop komen R&D-subsidies aan bod op o.a. de gebieden van duurzaam waterbeheer en waterkwaliteit, en systemen voor schonere, hernieuwbare, economische en efficiënte energie. Sprekers: een ondernemer, een subsidie-adviseur Voorzitter: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
5. Het bevorderen van innovatie en stimuleren van participatie van het midden- en kleinbedrijf
In deze workshop worden subsidieregelingen voor kleine en middelgrote ondernemingen (met of zonder R&D capaciteit) besproken, zoals het CRAFT-programma en de exploratory award. Sprekers: RTP Products, Senter/EG-Liaison
Voorzitter: Europese Commissie
Tijdens de pauze en de borrel is het mogelijk algemene informatie te verkrijgen over de andere parallelsessies. Aanmelden
De toegangsprijs bedraagt f 75, -- (exclusief 17,5% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via de éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. Dit aanmeldingsformulier kunt u aanvragen bij VNO-NCW, mevrouw C.J.M. Dellemijn (070) 349 03 74 of via de website www.vno-ncw.nl.

Vereniging FME-CWM
Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon (079) 353 11 00 Telefax (079) 353 13 65 E-mail (com@fme.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie