Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Pax Christi aan de Tweede Kamer over Tsjetsjenie

Datum nieuwsfeit: 16-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Pax Christi Nederland

TEKST VAN DE BRIEF AAN DE VASTE KAMERCOMMISSIE VAN DE TWEEDE KAMER VAN BUITENLANDSE ZAKEN INZAKE TSJETSJENIË

Utrecht, 16 november 1999.

Zeer geachte leden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken,

Zoals bekend worstelt de Nederlandse regering, zoals vele anderen, met de vraag welke mogelijkheden bestaan om het beleid van de Russische regering t.a.v. Tsjetsjenië tot bezinning te brengen. Dat met woorden alleen niets bereikt wordt is inmiddels duidelijk. Uit- of afstel van de tweede tranche van het IMF stand-by krediet is de belangrijkste harde optie die genoemd wordt. Daartegen wordt aangevoerd:
1. dat het om een boekhoudkundige operatie zou gaan (de tweede tranche dient ter aflossing van oudere schulden en zal van de ene naar de andere bankrekening in Washington gaan)

2. dat het de default van Rusland zal teweegbrengen en de Russische economie onherstelbaar zal schaden

3. dat het IMF geen politieke criteria hanteert.

Pax Christi Nederland staat over het algemeen huiverig tegenover economische sancties, omdat de ervaring leert dat daarmee al te vaak bevolkingen worden getroffen zonder dat de politieke doeleinden worden bereikt. Het niet uitbetalen van het stand-by IMF krediet kan echter niet zomaar als een economische sanctie worden gezien. Het gaat in dit geval eerder om het vermijden van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Zoals bekend, heeft de Russische regering ervoor gekozen om de defensie-uitgaven structureel te verhogen, en hebben alle belangrijke presidentskandidaten hierover hun voldoening uitgesproken. Over de vraag hoe de Tsjetsjeense campagne gefinancierd wordt, antwoordt Poetin dat daarvoor - niet-gespecificeerde - extra budgetinkomsten gevonden zijn. Dat laatste is de vraag, maar hoe dan ook wordt de oorlog uit het staatsbudget betaald, hoe dan ook zal de rekening in de miljarden dollars gaan lopen, en hoe dan ook vormt het IMF-krediet een directe ontlasting van dit budget. Dat de tweede tranche van de ene naar de andere bankrekening in Washington overgemaakt wordt, doet niets af aan het feit dat het een storting in de Russische staatskas is, met als bedoeling het budget in evenwicht te houden. Het is toegekend omdat een financiële ineenstorting gevreesd werd als Rusland zijn internationale afbetalingen uit eigen middelen zou moeten verrichten. Door nu te kiezen voor een enorme stijging van de militaire uitgaven, te vergelijken met de omvang van het IMF-krediet, en dat te betalen uit eigen inkomen, haalt de Russische regering zelf de logica achter dit IMF krediet onderuit. De conclusie lijkt onafwendbaar dat het IMF-krediet op zichzelf niet meer noodzakelijk is, maar wel de financiële ruimte schept om oorlog te voeren.

Nederland heeft zich de afgelopen weken in diverse internationale fora actief opgesteld en aangedrongen op scherpe veroordelingen van de Russische politiek in Tsjetsjenië. Desalniettemin wil de regering zijn stemrecht in het bestuur van het IMF gebruiken ten gunste van een toekenning van de tweede tranche aan Rusland. Pax Christi meent dat Nederland daarmee medeplichtig wordt aan de oorlogsmisdaden, die, zo bevestigde de Amerikaanse regering onlangs, dagelijks door het Russische leger in Tsjetsjenië worden gepleegd. Het valt met de beste wil van de wereld niet in te zien hoe uitbetaling van de tweede tranche de stabiliteit in Rusland kan bevorderen terwijl de regering de eigen bevolking met ballistische raketten bestookt, terwijl de vele tienduizenden burgers die in Grozny vastzitten door de legerleiding ter dood lijken te zijn veroordeeld. ("In Grozny zitten alleen nog terroristen", en "We zullen alle terroristen elimineren", aldus de bevelhebber van west- Tsjetsjenië.

Ten onrechte probeert men vast te houden aan de idee dat Rusland al hervormend op weg is een vrije, verantwoordelijke, stabiele staat te worden. President Clinton toonde gisteren nog hoezeer het Amerikaanse beleid los is komen te staan van de werkelijkheid, door te beweren dat zich in Rusland een "monumentale democratische revolutie" voltrekt. In plaats daarvan volgt de Russische regering een koers van desintegratie-van-binnen-uit. Tsjetsjenië is geen perifeer incident dat genegeerd kan worden. De oorlog vormt op het moment het hart van het desintegratieproces. Als de Russische veiligheidselite beloond wordt voor zijn ramkoers, voor zijn op economisch en politiek catastrofale beleidkeuzes, en het westen steeds weer zelfs bereid blijkt de door de Russische regering schade te vergoeden, zal dat Rusland op termijn bepaald niet stabieler maken. Als men vanuit Moskou naar het westen kijkt, ziet men geen enkele reden om in mensen te investeren in plaats van in wapens. Wie betoogt dat een de Russische regering nog radicaler zal worden van westerse oppositie, vergeet hoe radicaal zij al is geworden van westerse toegeeflijkheid.

Pax Christi Nederland roept de leden van vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer op om er tijdens de behandeling van het Tsjetsjenië dossier op woensdag 17 november op aan te dringen dat Nederland tegen uitbetaling van de tweede tranche van het IMF krediet zal stemmen, en zich zal inzetten daarvoor andere stemgerechtigde landen mee te krijgen.

Ook roept Pax Christi op om erop aan te dringen te voorkomen dat de aanstaande OVSE-top een farce zal worden door onder de huidige omstandigheden de voorbereide verklaring over de mensenrechten aan te nemen. Als de OVSE wil staan voor stabiliteit, vrede en universele waarden, als het meer wil zijn dan een inhoudsloos diplomatiek vergadercircuit, zal een politieke oplossing voor de oorlog in Tsjetsjenië de inzet van de top te Istanboel moeten zijn.

Rusland moet niet geïsoleerd worden. Wel moeten we constateren dat de Russische regering weinig behulpzaam is bij de bevorderen van vrede en welvaart. Het ligt daarom voor de hand om de bestaande hulpprogramma's die direct ten goede komen aan waardevolle initiatieven, voort te zetten of uit te breiden, maar om de programma's die via de Russische regering uitgevoerd worden te heroverwegen. Prioriteit zou verder moeten worden gegeven aan een regionaal ontwikkelingsplan voor zowel het noordelijke als het zuidelijke Kaukasusgebied. De Nederlandse regering zou op de komende OVSE-top steun kunnen vragen voor deze laatste benadering.

Pax Christi is immer bereid nadere vragen over de toestand in de noordelijke Kaukasus te beantwoorden.

Hoogachtend

Egbert G.Ch. Wesselink
Tel: 030 233 3346 / Mobiel: 062 062 6756

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie