Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Benoemingen bij ministerie LNV

Datum nieuwsfeit: 17-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht van het ministerie van LNV
17 november 1999

Benoemingen ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

In het kader van de interne mobiliteit bij het ministerie vinden binnenkort enkele nieuwe benoemingen plaats. In een enkel geval wordt tijdelijk in een vacature voorzien. Ook zijn bij enkele directies nieuwe plaatsvervangend directeuren benoemd, onder wie vier personen van buiten het ministerie.

Directeursbenoemingen:

Directie Wetenschap en Kennisoverdracht
mw. dr. C.H.M. Julicher

Landelijke Service bij Regelingen (LASER)
mr. J.M.P.H. van der Zijden

Directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden ir. G.A. Koopstra

Directie Landbouw
mw. ir. A.M. Burger

Directie Financieel-Economische Zaken
drs. P.H. Draaisma

Directie Natuurbeheer
drs. N. van Heijst (waarnemend)

Plaatsvervangend directeuren:

Landelijke Service bij Regelingen (LASER)
ir. P.A. Vermeij

Directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden ir. E.F.F. Hecker

Van buiten het ministerie:

Directie Landbouw
drs. R. van Lint

Directie Juridische Zaken
mw. mr. M.T. Greidanus

Directie Groene Ruimte en Recreatie
ing. K.J. de Ruiter

Regionale beleidsdirectie Noord
drs. C.W.M. Lander

Rinette Julicher (46) studeerde af als biofysisch chemicus. In 1986 trad zij in dienst van het ministerie. Vanaf die tijd heeft zij bij verschillende directies managementfuncties bekleed. In 1995 is zij benoemd als directeur van het huidige agentschap LASER. In deze functie volgt zij mw. prof. dr. L. van Vloten- Doting op, aan wie voorafgaand aan een nieuwe benoeming buitengewoon verlof is verleend in verband met
familieomstandigheden.

Hans van der Zijden (51) studeerde Nederlands Recht. In 1979 trad hij in dienst van het ministerie en vervulde daar verschillende functies, onder als directeur bij de directies Personeelszaken en Openluchtrecreatie. Vanaf 1995 was hij directeur Groene Ruimte en Recreatie.

Geert Koopstra (58) studeerde Agrarische Economie in Wageningen. Na een loopbaan bij de Koninklijke Nederlandse Heidemij volgde in 1977 zijn benoeming bij het ministerie waar hij verschillende functies bekleedde, laatstelijk als directeur Financieel- Economische Zaken.

Annemie Burger (42) studeerde cultuurtechniek in Wageningen waarna zij in 1981 in dienst trad bij de Landinrichtingsdienst van het ministerie. In 1990 volgde haar benoeming als plaatsvervangend directeur bij de directie Uitvoering Regelingen. Als projectmanager was zij vanaf 1992 verantwoordelijk voor het project voor het mest- en ammoniakbeleid. Sinds 1996 is zij directeur van de regionale beleidsdirectie Zuid (Limburg en Noord-Brabant). In de functie van directeur Landbouw volgt zij T. Kampstra op, van wie de benoeming in een andere functie is aangehouden in afwachting van duidelijkheid over het herstel van zijn rug.

Peter Draaisma (47) studeerde Algemene Economie aan de VU te Amsterdam. Na een aantal functies bij de Inspectie der Rijksfinancien van het Ministerie van Financien aanvaardde hij in april 1989 de functie van adjunct directeur bij de directie Internationale Aangelegenheden van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 1990 volgde zijn benoeming tot directeur Visserijen, in 1995 werd hij belast met de leiding van de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden.

Niek van Heijst (45) studeerde biologie. Na een loopbaan bij Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland trad hij in 1987 in dienst van het ministerie. Hij wordt nu vanuit het zelfstandig bestuursorgaan Staatsbosbeheer voor vier maanden gedetacheerd in de positie van waarnemend directeur Natuurbeheer. Dit in verband met de afwezigheid om gezondheidsredenen van de huidige directeur Natuurbeheer, drs. P.E. de Jongh. Bij het Staatsbosbeheer is de heer Van Heijst thans adjunct-directeur.

Peter Vermeij (44) trad na zijn studie cultuurtechniek (Wageningen) in 1982 als planoloog in dienst van de Grontmij. In 1982 trad hij in dienst van het toenmalige ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, waarna hij bij de departementale herindeling van 1983 in dienst trad van het ministerie van Landbouw en Visserij, directie Openluchtrecreatie.

Hierna volgde benoemingen in verschillende beleids- en managementfuncties bij de directie Aalgemene Zaken en de Landinrichtingsdienst. In 1996 werd hij plaatsvervangend directeur van de directie Landbouw

Edwin Hecker (36) trad na zijn studie aan de Landbouwuniversiteit in 1987 in dienst van het ministerie bij de toenmalige directie Veehouderij en Zuivel. Daar was hij werkzaam bij diverse consulentschappen. Hij vervult thans reeds een managementfunctie bij de directie Veterinaire, Voedings- en Milieuaangelegenheden.

Rob van Lint (41) ving na zijn studies biologie en bedrijfskunde voor de publieke sector zijn loopbaan in 1985 aan bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf 1992 vervulde hij daar verschillende managementfuncties, laatstelijk als plaatsvervangend directeur Drinkwater, Water, Landbouw tevens hoofd van de afdeling Emissies Landelijk Gebied en doelgroepmanager landbouw.

Therese Greidanus (44) studeerde Nederlands Recht in Nijmegen. Bij de provincie Zuid-Holland en verschillende ministeries heeft zij juridische functies van uiteenlopende aard bekleed. Vanaf 1998 was zij werkzaam bij het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie in de functie van hoofd Bestuurlijk Juridische Zaken, tevens hoofd Kabinet.

Kees de Ruiter (50) heeft in 1972 zijn HTS-opleiding afgerond. Na functies in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Landbouw en Visserij is hij bij verschillende provincies in dienst geweest. In diverse functies daar hield hij zich bezig met planologie en landinrichting. Laatstelijk was hij werkzaam bij de provincie Gelderland. Daar was hij hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en tevens plaatsvervangend directeur van de dienst Ruimte Economie en Welzijn.

Ron Lander (38) studeerde Algemene Economie in Groningen. In 1988 trad hij in dienst van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf 1993 was hij werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken waar hij laatstelijk de functie van hoofd Internationaal Milieubeleid, Instrumenten en Waterbeer vervulde.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten

www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie