Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraak zaak Troll Group v.s. electriciteitsproducenten

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof Amsterdam

ONDERNEMINGSKAMER

P E R S B E R I C H T

Aan: de Financiële Redacties van de schrijvende pers en het ANP

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S. en zes andere verzoekers, tezamen TROLL GROUP geheten (advocaat: Mr S.M. Bartman) tegen N.V. SAMENWERKENDE ELEKTRICITEITSPRODUCTIEBEDRIJVEN (SEP) (advocaat: Mr J.Th.A. de Keijzer).

In verband met de tussen TROLL GROUP en SEP in samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken gesloten gasimportcontracten heeft TROLL GROUP verzet gedaan tegen de voorgenomen juridische afsplitsing van een deel van het vermogen van SEP aan SARANNE B.V. De Rechtbank te Arnhem had eerder het verzet ongegrond verklaard.

Ook de Ondernemingskamer heeft TROLL GROUP in het ongelijk gesteld en het hoger beroep dus verworpen. Eerder, op 21 oktober 1998, heeft SEP de economische eigendom van het landelijk hoogspanningsnet overgedragen aan haar dochtervennootschap TENNET B.V. De Ondernemingskamer heeft, kort aangeduid, overwogen dat, nu TROLL GROUP geen rechtstreeks verhaal meer heeft op de kasstromen in verband met de exploitatie van het hoogspanningsnet, de belangen van TROLL GROUP als (toekomstig) schuldeiser door die economische eigendomsoverdracht (kunnen) worden benadeeld, maar dat door de juridische afsplitsing van het bij SEP achtergebleven vermogen haar verhaalsrechten in verband met gasleveranties niet worden aangetast. De Ondernemingskamer heeft voorts geoordeeld dat de wettelijke regeling van verzet tegen een voorstel tot juridische splitsing niet mede kan worden aangewend teneinde een vóór die splitsing bestaande toestand alsnog ongedaan te maken.

De volledige tekst van de beslissing van de Ondernemingskamer zal zo spoedig mogelijk zijn te raadplegen op de internetpagina van het Gerechtshof te Amsterdam. Het adres van die pagina is: www.gerechtshof-amsterdam.nl

Nadere inlichtingen en eventueel afschriften van de beslissing kunnen worden verkregen door tussenkomst van ondergetekende.

Amsterdam, 18 november 1999.

Mevrouw Mr W.M. de Vries,

Griffier van de Ondernemingskamer,

telefoon: 020-5413432,

fax: 020-5413817.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie