Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Belinfante (PvdA) internationaal cultuurbeleid

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 18 november 1999

BIJDRAGE VAN JUDITH BELINFANTE (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE NOTITIE INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EN DE BESTEDING VAN HGIS-CULTUURMIDDELEN (26 682 nr.1)

Inleiding
Sinds 1997 is ervaring opgedaan met de inzet van HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerkingsgelden)-cultuurmiddelen. Tot het jaar 2003 gaat het jaarlijks om 16 miljoen gulden, ter versterking van het internationale cultuurbeleid. Een fractie van het totale HGIS-budget. Het budget komt ten goede aan het internationaal cultuurbeleid wat door OCW en BZ gezamenlijk wordt gevoerd De nu voorliggende brief is daarom van belang omdat het de voorbereiding is tot het internationaal cultuurbeleid, zoals dat nog toegevoegd moet worden aan de nota Cultuur als confrontatie. De HGIS-cultuurmiddelen worden ingebed in het algemene cultuurbeleid, met prioriteiten uit de nota als culturele diversiteit en jongeren, publieksbereik. Daarnaast geeft de nota verschillende vormen van internationaal cultuurbeleid:
* nationaal beleid is statelijk beleid waarbij het belang van Nederland voorop staat;
* gemeenschappelijk beleid richt zich op culturele uitwisselingen met landen van herkomst van nieuwe Nederlanders landen waarmee we historische banden hebben dan wel nieuwe banden willen smeden zoals de toekomstige toetreders tot de EU in Midden en Oost Europa;
* individueel beleid richt zich op de instellingen zelf. Een tweede beoordelingslaag is regionale prioriteiten. De subsidiering zal deels meerjarig via de cultuurfondsen plaats vinden.

Relatie overheid-culturele instellingen
Inbedding van HGIS-cultuurmiddelen in het algemene cultuurbeleid maakt de werkwijze en uitgangspunten inzichtelijk maar roept ook vragen op. Vooral de andere cultuur op de beide departementen heeft in het verleden misschien wel tot 'intensieve' maar niet altijd 'constructieve' samenwerking geleid. Zoals ook in de brief is aangegeven, kan het beter. HGIS-commissie lijkt de oplossing maar moet ook op de departementen niet beter worden aangestuurd? Hoe zien de staatssecretarissen die ontwikkeling? Is de aanstelling van een project DG, zoals ook op andere departementen gebeurd voor interdepartementale projecten, wellicht een oplossing? Zou dat een intercultureel internationaal festival voor 400 jaar VOC dan toch nog mogelijk worden? Ondanks de kritiek hopen wij dat de HGIS-middelen structureel kunnen worden omdat het positieve effect op het ICB niet genoeg benadrukt kan worden. En waarom is dit HGIS-geld gefixeerd terwijl HGIS zelf een percentage van het BNP is?

De verhouding tussen de instellingen en de overheid zou beter gedefinieerd moeten worden. Voor instellingen zijn de nationale of statelijke projecten niet altijd prioritair, zou het niet verstandiger zijn daarvoor een apart door de overheid zelf beheerd budget voor te reserveren? En de gemeenschappelijke en individuele subsidies middels de fondsen te laten verdelen? De instellingen die nu zelf als geldverdeler in de brief genoemd worden hebben hun twijfels bij deze functie. Blij dat voorstel om Stichting Internationale Culturele Activiteiten de plannen te laten toetsen van de baan is. Toetsing door de Raad van de Cultuur is objectiever en creëert geen belangentegenstellingen.

Het budget wordt naar verhouding van de structurele subsidies verdeeld, terwijl de behoeften daarmee niet hoeven sporen. Zo krijgt het Popinstituut een relatief klein bedrag, terwijl de exposure in het buitenland groot is en ook veel meer geld kost. Voor muziek geldt dat export van Nederlandse muziek en musici prioritair is omdat import van buiten al erg groot is. Een groter internationaal marktbereik voor onze ensembles zou zeker de moeite waard zijn. Blij dat ook daar nu een Europees kader voor lijkt te komen.

Prioriteitslanden
De keuze is nogal beperkend en star.
Waarom is Afrika zo onderbedeeld daar waar zeer interessante ontwikkelingen zich ook daar voor doen? En op welke manier kunnen nieuwe contacten worden gelegd? Mede gezien de groeiende bevolkingsgroep in ons land die zijn identiteit ook in Afrika vindt. Vergelijkbaar met gemeenschappelijk beleid landen als Turkije en Marokko. En hoe moet dat met de veel kleinere maar toch aanzienlijke groepen vluchtelingen? Iran, Irak, Afghanistan, Somalië etc.? Ik ben het eens met de raad dat uiteenlopende schakeringen van regionale prioriteiten landenkeuze ontoereikend maken.

Naast het werk voor de gemeenschappelijke HGIS-middelen hebben beide ministeries ook nog een eigen budget. Voor BZ kan dat worden ingezet op meer politiek getint cultureel werk. Hoe verhoudt zich dat tot de prioriteitslanden? Worden die plannen aan dezelfde systematiek onderworpen? Wordt de relatie gelegd en hoe wordt dat vorm gegeven? Zijn beleidsplannen daarvoor het meest aangewezen en zo ja hoe loopt dan de beoordeling?

Is de instemming van de posten noodzakelijk voor alle activiteiten bij hen? En hoe zeker weten we dat in het land van ontvangst de beoordeling van de CZ-functionarissen de juiste is als de uitwisseling door de instellingen wordt gedaan?

Ambassadefunctionaris culturele zaken en netwerken De inzet van culturele attachés, zoals voorzien in het regeerakkoord, is een goede weg. Maar voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat op alle beoogde posten ook dergelijke gekwalificeerde mensen zullen kunnen worden benoemd vanuit OCW. Het 'New York' model is immers erg duur. Overigens waarom geen Cairo?

Het is mede daarom de vraag of, anders dan in de jaarlijkse bijeenkomsten met eventuele jaarplannen, ook nog per activiteit instemming van de posten gevraagd moet worden. Advies, lijkt mogelijk maar instemming vooronderstelt een grotere professionaliteit dan voorlopig geleverd kan worden. Ook door de Raad voor de Cultuur. En hoe gaat dat met de uitwisseling die door instellingen zelf tot stand wordt gebracht? Is het niet wat zwaar als ook daar instemming aan de posten gevraagd moet worden? Zeker indachtig de Raad voor de Cultuur dat de ontwikkeling van het ICB mede tot bloei gekomen is omdat de overheid zich er niet mee bemoeid heeft?

Vooral in Midden- en Oost-Europa bestaan grote netwerken waarvan de culturele instellingen zelf deel uit maken. De fractie van de PvdA is zeer tevreden met het advies van de Raad van de Cultuur ten aanzien van Europese netwerken. Het verheugt ons dat de Raad de bijdrage aan de 'civil society' en Europese integratie van evenveel belang vindt als wij. Evenzeer verheugt het ons dat de raad het informele losse karakter als kenmerkend ziet. En dat financiering zowel nationaal als Europees kan plaats vinden als in HGIS en de cultuurnota. Gezien de aard van de financiering zal dat ook niet anders kunnen. Door de toetreding van Midden- en Oost- Europa is het financieringsprobleem klemmender geworden omdat die landen geen of nauwelijks eigen financiën hebben en ook vertaalproblemen aanzienlijk omvangrijker van aard geworden zijn. Kan de uitvoering van de motie Koenders die zich richt op culturele uitwisseling met landen in Midden- en Oost-Europa? (26 200V nr. 24) hierbij misschien een rol spelen?

Gemeenschappelijk cultureel erfgoed
Wij hechten aan de internationale samenwerking bij gemeenschappelijk cultureel erfgoed, niet alleen vanwege het behoud van monumenten maar omdat middels die monumenten werkgelegenheid, infrastructuur en bedrijvigheid voor de lokale bevolking nieuwe perspectieven kan bieden. Betrokkenheid van lokale bestuurders is dan ook van belang, evenals inbedding in eventuele projecten van ontwikkelingssamenwerking in hetzelfde gebied. Overigens geldt hetzelfde voor niet gemeenschappelijk erfgoed ook. Ander cultureel erfgoed zijn de archieven van de VOC voor veel landen langs de route hun enige schriftelijke bronnen van hun geschiedenis en de collectie in het Nationaal Herbarium waar verzamelingen berusten van plantenmateriaal wat ook in de landen zelf vaak niet meer aanwezig is. Internationale samenwerking is daarbij van wezenlijk belang.

Vraag in het kader van het integraal beleid
Hoe is de verhouding tot het prins Claus Fonds wat juist op het gebied van cultuur en ontwikkelingssamenwerking uitstekend werk levert. Is voorzien in het voortbestaan in de meerjarenraming?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...