Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe aanpak suikerziekte onder Hindoestanen

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Haag

18 november 1999

Nieuwe aanpak suikerziekte onder Hindoestanen.

Vandaag is het verslag van een project aanpak diabetes onder Hindoestanen in Den Haag overhandigd aan Jetta Klijnsma, wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders hebben de Stichting Thuiszorg Den Haag en de GGD Den Haag advies uitgebracht over het verbeteren van de zorg van diabetes (suikerziekte) onder Hindoestanen in Den Haag. Aanleiding voor dit project was een Haags onderzoek in 1995-1996 naar diabetes onder deze bevolkingsgroep. Hieruit bleek dat in de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder ongeveer 40% lijdt aan diabetes. Het doel van het project, met de titel 'Diabetes mellitus en cardiovasculair risico bij Hindoestanen in Den Haag', was om maatregelen voor preventie en complicaties van diabetes te ontwikkelen en de zorg voor patiënten te verbeteren. Het project heeft nieuw materiaal opgeleverd voor voorlichting over diabetes aan de doelgroep en materiaal voor gespecialiseerde verpleegkundigen op dit terrein. Het materiaal voor de doelgroep bestaat uit brochures en boekjes over oorzaken, ziektebeeld, behandeling etc. van diabetes en over voedingsgewoonten en -adviezen. Bovendien is over deze onderwerpen een audiocassette gemaakt in de Surinaams-Hindoestaanse taal. Voor de zorgverleners is ook voorlichtingsmateriaal gemaakt over de sociaal-culturele en religieuze achtergronden van Hindoestanen. Al het materiaal wordt inmiddels in de zorgsector in Den Haag toegepast en is ook op landelijk niveau aan de sector aangeboden om de Haagse expertise uit te bouwen. De gemeente Den Haag en Zorgonderzoek Nederland hebben het project financieel mogelijk gemaakt.

Onderzoek in 1995-1996 toonde aan dat met name veel oudere Hindoestanen in Den Haag lijden aan diabetes. Dit gegeven en signalen van zorgverleners, huisartsen, verpleeg- en voedingsdeskundigen, om specifiek voor Hindoestanen adviezen en maatregelen te ontwikkelen versterkte de noodzaak om in 1996 een specifiek project te starten. De Stichting Thuiszorg Den Haag en GGD Den Haag hebben gedurende twee jaar dit project geleid. De belangrijkste activiteiten waren het verbeteren van voorlichting over diabetes aan Hindoestanen, met speciale aandacht voor scholieren en vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, het opstellen van voedingsadviezen, het stimuleren van lichaamsbeweging, het verbeteren van specifieke kennis over de ziekte bij de zorgverleners en evaluatie over het bereik en de waardering van het project. In het project zijn binnen de doelgroep zowel patiënten als personen zonder de ziekte benadert.

De werkzaamheden zijn verricht door twee Hindoestaanse voedingsdeskundigen, een stafarts van Stichting Thuiszorg Den Haag en een arts-epidemioloog van GGD Den Haag. Zij kregen voor voorlichtingsaspecten ondersteuning van medewerkers -m.n. migrantenvoorlichters- van GGD/GVO (Gezondheidsvoorlichting en
-opvoeding). Voorlichting heeft enige honderden personen uit de doelgroep bereikt, waarvoor ook lokale radio- en (landelijke)televisieprogramma's zijn benut. Voor zorgverleners zijn specifieke informatiebijeenkomsten belegd. Zij hebben bovendien gedurende het project ervaringen over de bruikbaarheid en kwaliteit van het voorlichtings- en instructiemateriaal uitgewisseld. De Hindoestaanse patiënten hebben veel waardering voor de audiocassette in eigen taal en de voedingsboekjes.

De aanbevelingen uit het project worden in de Haagse zorgsector verder uitgewerkt. De sector heeft baat bij het verder ontwikkelen van kennis en plannen voor diabeteszorg en gezondheidszorg voor meer groepen allochtonen. Tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2000 heeft de Haagse gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders verzocht de mogelijkheid te onderzoeken voor het vestigen van een Haags diabetescentrum voor Hindoestanen. Een centrum dat bij voorkeur aan een bestaand gezondheidscentrum kan worden verbonden. Het college zal zich volgend jaar over dit voorstel uitspreken.

Het Haagse project heeft inmiddels landelijk in de zorgsector de aandacht getrokken. De GGD'n in de grote steden maken samen met verzekerings- en voorlichtingsinstanties gebruik van de Haagse expertise. Tevens werken deze instanties gelijksoortig voorlichtingsmateriaal uit voor Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie