Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres: Seksualiteit in de 21ste eeuw

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek

Seksualiteit in de 21ste eeuw. Congres van de Rutgers Nisso Groep

| Inleiding | Programma | Workshops | Praktische Informatie |


Locatie: Iona-gebouw, gelegen op Landgoed "De Reehorst" Plaats: Driebergen Datum: 18 november 1999


Inleiding

Het einde van een millenium is het moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In de bijna voorbije eeuw zijn de ontwikkelingen op het gebied van seksualiteit talrijk en indrukwekkend geweest; het vrouwelijk orgasme, de pil, baas in eigen buik, AlDS en op de valreep de erectiepil, om er maar eens een paar te noemen. Als nooit tevoren krijgen wij Nederlanders de gelegenheid vrije keuzes te maken als het gaat om anticonceptie, kinderwens, partnerkeuze en relatievorm. Maar ook als nooit tevoren worden we geconfronteerd met de schaduwkanten van seksualiteit zoals seksueel misbruik en HIV. Aan het begin van de 20ste eeuw hadden we niet kunnen bevroeden wat die eeuw ons allemaal zou brengen. Ook aan het begin van de 21ste eeuw kunnen we slechts gissen. We kunnen wel, op basis van het verleden, een aantal contouren schetsen van de rol die seksualiteit in de volgende eeuw gaat spelen en hoe de seksueel actieve mens er uit zal zien. Dat een nieuwe eeuw nieuwe eisen stelt aan de hulp- en dienstverlening op het terrein van seksualiteit en nieuwe perspectieven biedt als het gaat om onderzoek en informatievoorziening staat voor ons als een paal boven water. Om aan die nieuwe uitdagingen gehoor te kunnen geven is begin dit jaar de Rutgers Nisso Groep ontstaan uit een fusie tussen de Rutgers Stichting en het NISSO.

Een unieke organisatie met een vooraanstaande positie op het terrein van seksualiteit in Nederland. De Groep bestaat uit een holding en drie werkmaatschappijen (de Rutgers Stichting, het NISS0 en Rutgers Consult. De Rutgers Nisso Groep biedt een breed scala aan produkten en diensten op het terrein van seksualiteit: onderzoek en ontwikkeling, documentatie, informatie, training, advisering en medische en psychosociale hulpverlening. Deze produkten en diensten worden zowel regionaal, nationaal als internationaal aangeboden.

Ter gelegenheid van deze fusie wil de Rutgers Nisso Groep u dit congres aanbieden in de hoop dat u hiermee goed beslagen ten ijs komt in het nieuwe millennium.

Programma

Voorzitter van het ochtendprogramma is Annette Heffels, psycholoog, en psychotherapeut. Ze heeft een eigen praktijk en publiceert in diverse tijdschriften.

09.00 uur Ontvangst en inschrijving

09.30 uur Opening door de heer P. Wijnsma, Raad van Bestuur, Rutgers Nisso Groep

09.45 uur Seksueel gezond en wel: rollen voor de overheid. Inleiding door de heer P.H.B. Pennekamp, directeur-generaal Welzijn, Ministerie van VWS

10.05 uur Versierde lichamen Inleiding door de heer P. Schnabel, directeur Sociaal Cultureel Planbureau

10.45 uur koffiepauze

11.15 uur Intimiteit in de 21ste eeuw. Inleiding door de heer A. van Steenwegen, hoogleraar seksuologie aan de Universiteit van Leuven

12.00 uur Forum. Prioriteiten in het overheidsbeleid met betrekking tot seksuele gezondheid. Doel van het forum is een dialoog op gang brengen tussen politiek en veld over de proriteiten in het overheidsbeleid met betrekking tot seksuele gezondheid.

Deelnemers aan het forum zijn de directeuren van organisaties in het werkveld en leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
Voorzitter: de heer P. van Rooijen, directeur Aids Fonds.
Deelnemers namens de veldorganisaties:
mevrouw K. Kunsma, directeur Transact
mevrouw R. Stienstra, directeur SAD/Schorer Stichting
mevrouw G. van der Schoot, directeur Rutgers Stichting
de heer R. van Lunsen, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Seksuologie.

13.00 uur Lunch en informatiemarkt

14.00 uur Eerste ronde workshops

15.00 uur Theepauze en informatiemarkt

15.30 uur Tweede ronde workshops

16.30 uur Ludieke afsluiting en borrel

In het middagprogramma kan u kiezen uit een aantal workshops.

Deze workshops.worden zowel in ronde 1 als ronde 2 gehouden. Gedurende de dag kunt u op ons surfstrand kennis maken met de online activiteiten van de Rutgers Nisso Groep. Bekijk eens onze seniorensite, blader eens door de catalogus van ons informatie- en Documentatiecentrum, of doe de seksquiz en test uw kennis over seksualiteit. En voor wie durft: op deze dag is het plaatsen van een advertentie op onze contactpagina gratis.

Workshops:

1.

Gender en seksualiteit in voorlichting en hulpverlening

Inleiders: Ine Vanwesenbeeck, Paul Vennix, Leonoor Nicolaï (NISSO). Na drie korte inleidingen van ieder tien minuten (Vanwesenbeeck over sekseverschillen in seksualiteitsbeleving en consequenties daarvan voor de voorlichting, Vennix over seksualiteitsbeleving van transgenderisten en Nicolaï over gender in de seksuologische hulpverlening) worden de deelnemers uitgenodigd te discussiëren over het thema en hun eigen praktijkervaringen aan de hand van een aantal geformuleerde stellingen.

Doelgroep: Voorlichters en hulpverleners.

2.

Seks op Recept

Inleider: Jelto Drenth (Rutgers Sichting), m.nm.v. Theaterbureau Kapok. Met de komst van Viagra, ruim een jaar geleden, leken erectie-stoornissen ineens bespreekbare problemen geworden, met een voor veel mannen acceptabele oplossing. In de praktijk blijkt het voor zowel huisartsen als mannen met erectiestoornissen niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. In deze workshop wordt u door middel van interactief theater, met ondersteuning van een seksuoloog, inzicht geboden in de problemen die kunnen spelen bij hulpverlening aan mannen met erectiestoornissen en de mogelijkheden om die problemen te voorkomen.

Doelgroep: (Huis)artsen, seksuologen.

3.

Vergrijzing

Inleider: Albert Neeleman(Rutgers Stichting). Seksualiteit van ouderen is voor veel hulpverleners een confrontatie met zichzelf. Hoe ga je als zorg- of hulpverlener om met de seksuele behoeften van ouderen. Hoeveel intimiteit past er in een professionele relatie? Aan de hand van videofragmenten wordt door de deelnemers gediscussieerd over de emoties die seksualiteit van ouderen oproept en worden handreikingen gegeven hoe je daar professioneel mee om kunt gaan.

Doelgroep: Hulp- en zorgverleners van ouderen.

4.

Minderheden, werk en gepaste omgangsvormen

Inleiders: Marieke den Ouden (Bureau Schouten & Nelissen), en Henny Bos (NISSO). In de introductie wordt besproken hoe verschillen in sociale posities (geslacht, voorkeur en etnische achtergrond) van invloed zijn op de wijze waarop werknemers de omgang met collega's en hun werk beleven. Met de deelnemers wordt besproken wat organisaties kunnen doen om de acceptatie van diversiteit te bevorderen, zodat een werkklimaat ontstaat waarin werknemers zich op hun plaats voelen.

Doelgroep: Personen die werkzaam zijn als personeelsfunctionaris of vertrouwenspersoon.

5.

Seks en agressie

Inleider: Leendert Koppenol(Rutgers Consult), m.m.v. buro Fenno Moes. In deze workshop kunnen deelnemers oefenen in het voeren van een gesprek met een jeugdige pleger van seksueel geweld. Hoe krijg je de precieze gebeurtenissen boven tafel? Hoe pakje dat aan? Wat moet je doen en wat kun je beter laten? (Hoe) noem je zaken bij de naam? Hoe bepaal je je houding. De oefeningen vinden plaats aan de hand van een casus, met ondersteuning door een acteur.

Doelgroep: Medewerkers Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering, docenten Bo en VO, werkers uit de jeugdhulpverlening en aanverwante disciplines.

6.

Kiezen of kunnen

Inleiders: Olga Loeber(Rutgers Consult) en Jany Rademakers (NISSO). Hoe kun je vrouwen (en hun partners) een weloverwogen, goed geïnformeerde keuze bieden uit het gevarieerde aanbod van anticonceptie-middelen, en niet slechts uit diverse pilmerken? Vier thema's zullen de revue passeren: 'goede raad is goud waard' (over anticonceptie advies), 'de kunst van het spiraaltje', 'de (eigen)aardigheden van progestageen alleenmethoden' en 'het pas- en meetwerk' (barrièremiddelen en andere methoden).

Doelgroep: (Huis)artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, gynaecologen, ggd-functionarissen.

7.

Niet weer een rollenspel! Inleiders: Teun Visser (Rutgers Consult) en Veroon Vermeer (NIGZ). Het opzetten van een training, voorlichting of lesprogramma over seksualiteit of reproductieve gezondheid vraagt vaak een grote dosis creativiteit. In deze workshops krijgen de deelnemers de kans kennis te nemen van een breed scala aan mogelijkheden om met rollenspelen binnen het werk aan de slag te gaan.

Doelgroep: Voorlichters, trainers, docenten, hulpverleners.

8.

Homoseksualiteit, gezondheid en gezondheidszorg

Inleider: Theo Sandfort (NISSO). In deze workshop wordt een overzicht gegeven van wat er bekend is over gezondheidsproblemen in relatie tot homoseksualiteit en de ervaringen van homoseksuele mannen en vrouwen met de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Na de introductie worden ervaringen en indrukken van de deelnemers uitgewisseld. Vervolgens wordt besproken in hoeverre specifieke preventie gericht op homoseksuele mannen en vrouwen zinvol is en wat er gedaan kan worden om het aanbod van de gezondheidszorg beter te laten aansluiten bij de vraag. Doelgroep:Personen die werkzaam zijn in de preventieve en curatieve gezondheidszorg die zich betrokken voelen bij het onderwerp.

9.

Open sessie

Relaties van de Rutgers Nisso Groep worden uitgenodigd mee te denken over de invulling van deze workshop.

Voor suggesties met betrekking tot de inhoud van deze workshop kunt u contact opnemen met Regien van Adrichem, telefoon: 030 - 231 34 31. Het uiteindelijke onderwerp van de open sessie wordt in het ochtendprogramma bekend gemaakt.

Praktische informatie

Het congres

Het congres vindt plaats in het Iona-gebouw, gelegen op het landgoed "De Reehorst", Hoofdstraat 20 te Driebergen, telefoon: 0343 - 531 818. De kosten voor deelname aan het congres bedragen f. 245,00. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor Seksualiteit in de 21ste eeuw door een antwoordkaart aan te vragen, en te retourneren en de Rutgers Stichting te machtigen om eenmalig het verschuldigde deelnamebedrag van bank- of girorekening af te schrijven. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een routebeschrijving.

Accreditatie

Het congres is geaccrediteerd door de Onderwijscommissie van de Nederlancse Vereniging voor Seksuologie en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die door deze vereniging met betrekking tot seksuologie- onderwijs worden gesteld. Voor dit congres zijn 5 punten toegekend.

Informatie

Voor het aanvragen van de antwoordkaart en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rutgers Nisso Groep
Regien van Adrichem of Antoinette Schilder
Postbus 9663
3506 GR
Utrecht
Telefoon 030 - 231 34 31.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...