Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres: Seksualiteit in de 21ste eeuw

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek

Seksualiteit in de 21ste eeuw. Congres van de Rutgers Nisso Groep

| Inleiding | Programma | Workshops | Praktische Informatie |


Locatie: Iona-gebouw, gelegen op Landgoed "De Reehorst" Plaats: Driebergen Datum: 18 november 1999


Inleiding

Het einde van een millenium is het moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In de bijna voorbije eeuw zijn de ontwikkelingen op het gebied van seksualiteit talrijk en indrukwekkend geweest; het vrouwelijk orgasme, de pil, baas in eigen buik, AlDS en op de valreep de erectiepil, om er maar eens een paar te noemen. Als nooit tevoren krijgen wij Nederlanders de gelegenheid vrije keuzes te maken als het gaat om anticonceptie, kinderwens, partnerkeuze en relatievorm. Maar ook als nooit tevoren worden we geconfronteerd met de schaduwkanten van seksualiteit zoals seksueel misbruik en HIV. Aan het begin van de 20ste eeuw hadden we niet kunnen bevroeden wat die eeuw ons allemaal zou brengen. Ook aan het begin van de 21ste eeuw kunnen we slechts gissen. We kunnen wel, op basis van het verleden, een aantal contouren schetsen van de rol die seksualiteit in de volgende eeuw gaat spelen en hoe de seksueel actieve mens er uit zal zien. Dat een nieuwe eeuw nieuwe eisen stelt aan de hulp- en dienstverlening op het terrein van seksualiteit en nieuwe perspectieven biedt als het gaat om onderzoek en informatievoorziening staat voor ons als een paal boven water. Om aan die nieuwe uitdagingen gehoor te kunnen geven is begin dit jaar de Rutgers Nisso Groep ontstaan uit een fusie tussen de Rutgers Stichting en het NISSO.

Een unieke organisatie met een vooraanstaande positie op het terrein van seksualiteit in Nederland. De Groep bestaat uit een holding en drie werkmaatschappijen (de Rutgers Stichting, het NISS0 en Rutgers Consult. De Rutgers Nisso Groep biedt een breed scala aan produkten en diensten op het terrein van seksualiteit: onderzoek en ontwikkeling, documentatie, informatie, training, advisering en medische en psychosociale hulpverlening. Deze produkten en diensten worden zowel regionaal, nationaal als internationaal aangeboden.

Ter gelegenheid van deze fusie wil de Rutgers Nisso Groep u dit congres aanbieden in de hoop dat u hiermee goed beslagen ten ijs komt in het nieuwe millennium.

Programma

Voorzitter van het ochtendprogramma is Annette Heffels, psycholoog, en psychotherapeut. Ze heeft een eigen praktijk en publiceert in diverse tijdschriften.

09.00 uur Ontvangst en inschrijving

09.30 uur Opening door de heer P. Wijnsma, Raad van Bestuur, Rutgers Nisso Groep

09.45 uur Seksueel gezond en wel: rollen voor de overheid. Inleiding door de heer P.H.B. Pennekamp, directeur-generaal Welzijn, Ministerie van VWS

10.05 uur Versierde lichamen Inleiding door de heer P. Schnabel, directeur Sociaal Cultureel Planbureau

10.45 uur koffiepauze

11.15 uur Intimiteit in de 21ste eeuw. Inleiding door de heer A. van Steenwegen, hoogleraar seksuologie aan de Universiteit van Leuven

12.00 uur Forum. Prioriteiten in het overheidsbeleid met betrekking tot seksuele gezondheid. Doel van het forum is een dialoog op gang brengen tussen politiek en veld over de proriteiten in het overheidsbeleid met betrekking tot seksuele gezondheid.

Deelnemers aan het forum zijn de directeuren van organisaties in het werkveld en leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
Voorzitter: de heer P. van Rooijen, directeur Aids Fonds.
Deelnemers namens de veldorganisaties:
mevrouw K. Kunsma, directeur Transact
mevrouw R. Stienstra, directeur SAD/Schorer Stichting
mevrouw G. van der Schoot, directeur Rutgers Stichting
de heer R. van Lunsen, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Seksuologie.

13.00 uur Lunch en informatiemarkt

14.00 uur Eerste ronde workshops

15.00 uur Theepauze en informatiemarkt

15.30 uur Tweede ronde workshops

16.30 uur Ludieke afsluiting en borrel

In het middagprogramma kan u kiezen uit een aantal workshops.

Deze workshops.worden zowel in ronde 1 als ronde 2 gehouden. Gedurende de dag kunt u op ons surfstrand kennis maken met de online activiteiten van de Rutgers Nisso Groep. Bekijk eens onze seniorensite, blader eens door de catalogus van ons informatie- en Documentatiecentrum, of doe de seksquiz en test uw kennis over seksualiteit. En voor wie durft: op deze dag is het plaatsen van een advertentie op onze contactpagina gratis.

Workshops:

1.

Gender en seksualiteit in voorlichting en hulpverlening

Inleiders: Ine Vanwesenbeeck, Paul Vennix, Leonoor Nicolaï (NISSO). Na drie korte inleidingen van ieder tien minuten (Vanwesenbeeck over sekseverschillen in seksualiteitsbeleving en consequenties daarvan voor de voorlichting, Vennix over seksualiteitsbeleving van transgenderisten en Nicolaï over gender in de seksuologische hulpverlening) worden de deelnemers uitgenodigd te discussiëren over het thema en hun eigen praktijkervaringen aan de hand van een aantal geformuleerde stellingen.

Doelgroep: Voorlichters en hulpverleners.

2.

Seks op Recept

Inleider: Jelto Drenth (Rutgers Sichting), m.nm.v. Theaterbureau Kapok. Met de komst van Viagra, ruim een jaar geleden, leken erectie-stoornissen ineens bespreekbare problemen geworden, met een voor veel mannen acceptabele oplossing. In de praktijk blijkt het voor zowel huisartsen als mannen met erectiestoornissen niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. In deze workshop wordt u door middel van interactief theater, met ondersteuning van een seksuoloog, inzicht geboden in de problemen die kunnen spelen bij hulpverlening aan mannen met erectiestoornissen en de mogelijkheden om die problemen te voorkomen.

Doelgroep: (Huis)artsen, seksuologen.

3.

Vergrijzing

Inleider: Albert Neeleman(Rutgers Stichting). Seksualiteit van ouderen is voor veel hulpverleners een confrontatie met zichzelf. Hoe ga je als zorg- of hulpverlener om met de seksuele behoeften van ouderen. Hoeveel intimiteit past er in een professionele relatie? Aan de hand van videofragmenten wordt door de deelnemers gediscussieerd over de emoties die seksualiteit van ouderen oproept en worden handreikingen gegeven hoe je daar professioneel mee om kunt gaan.

Doelgroep: Hulp- en zorgverleners van ouderen.

4.

Minderheden, werk en gepaste omgangsvormen

Inleiders: Marieke den Ouden (Bureau Schouten & Nelissen), en Henny Bos (NISSO). In de introductie wordt besproken hoe verschillen in sociale posities (geslacht, voorkeur en etnische achtergrond) van invloed zijn op de wijze waarop werknemers de omgang met collega's en hun werk beleven. Met de deelnemers wordt besproken wat organisaties kunnen doen om de acceptatie van diversiteit te bevorderen, zodat een werkklimaat ontstaat waarin werknemers zich op hun plaats voelen.

Doelgroep: Personen die werkzaam zijn als personeelsfunctionaris of vertrouwenspersoon.

5.

Seks en agressie

Inleider: Leendert Koppenol(Rutgers Consult), m.m.v. buro Fenno Moes. In deze workshop kunnen deelnemers oefenen in het voeren van een gesprek met een jeugdige pleger van seksueel geweld. Hoe krijg je de precieze gebeurtenissen boven tafel? Hoe pakje dat aan? Wat moet je doen en wat kun je beter laten? (Hoe) noem je zaken bij de naam? Hoe bepaal je je houding. De oefeningen vinden plaats aan de hand van een casus, met ondersteuning door een acteur.

Doelgroep: Medewerkers Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering, docenten Bo en VO, werkers uit de jeugdhulpverlening en aanverwante disciplines.

6.

Kiezen of kunnen

Inleiders: Olga Loeber(Rutgers Consult) en Jany Rademakers (NISSO). Hoe kun je vrouwen (en hun partners) een weloverwogen, goed geïnformeerde keuze bieden uit het gevarieerde aanbod van anticonceptie-middelen, en niet slechts uit diverse pilmerken? Vier thema's zullen de revue passeren: 'goede raad is goud waard' (over anticonceptie advies), 'de kunst van het spiraaltje', 'de (eigen)aardigheden van progestageen alleenmethoden' en 'het pas- en meetwerk' (barrièremiddelen en andere methoden).

Doelgroep: (Huis)artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, gynaecologen, ggd-functionarissen.

7.

Niet weer een rollenspel! Inleiders: Teun Visser (Rutgers Consult) en Veroon Vermeer (NIGZ). Het opzetten van een training, voorlichting of lesprogramma over seksualiteit of reproductieve gezondheid vraagt vaak een grote dosis creativiteit. In deze workshops krijgen de deelnemers de kans kennis te nemen van een breed scala aan mogelijkheden om met rollenspelen binnen het werk aan de slag te gaan.

Doelgroep: Voorlichters, trainers, docenten, hulpverleners.

8.

Homoseksualiteit, gezondheid en gezondheidszorg

Inleider: Theo Sandfort (NISSO). In deze workshop wordt een overzicht gegeven van wat er bekend is over gezondheidsproblemen in relatie tot homoseksualiteit en de ervaringen van homoseksuele mannen en vrouwen met de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Na de introductie worden ervaringen en indrukken van de deelnemers uitgewisseld. Vervolgens wordt besproken in hoeverre specifieke preventie gericht op homoseksuele mannen en vrouwen zinvol is en wat er gedaan kan worden om het aanbod van de gezondheidszorg beter te laten aansluiten bij de vraag. Doelgroep:Personen die werkzaam zijn in de preventieve en curatieve gezondheidszorg die zich betrokken voelen bij het onderwerp.

9.

Open sessie

Relaties van de Rutgers Nisso Groep worden uitgenodigd mee te denken over de invulling van deze workshop.

Voor suggesties met betrekking tot de inhoud van deze workshop kunt u contact opnemen met Regien van Adrichem, telefoon: 030 - 231 34 31. Het uiteindelijke onderwerp van de open sessie wordt in het ochtendprogramma bekend gemaakt.

Praktische informatie

Het congres

Het congres vindt plaats in het Iona-gebouw, gelegen op het landgoed "De Reehorst", Hoofdstraat 20 te Driebergen, telefoon: 0343 - 531 818. De kosten voor deelname aan het congres bedragen f. 245,00. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor Seksualiteit in de 21ste eeuw door een antwoordkaart aan te vragen, en te retourneren en de Rutgers Stichting te machtigen om eenmalig het verschuldigde deelnamebedrag van bank- of girorekening af te schrijven. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een routebeschrijving.

Accreditatie

Het congres is geaccrediteerd door de Onderwijscommissie van de Nederlancse Vereniging voor Seksuologie en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen die door deze vereniging met betrekking tot seksuologie- onderwijs worden gesteld. Voor dit congres zijn 5 punten toegekend.

Informatie

Voor het aanvragen van de antwoordkaart en meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rutgers Nisso Groep
Regien van Adrichem of Antoinette Schilder
Postbus 9663
3506 GR
Utrecht
Telefoon 030 - 231 34 31.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie