Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland 1999

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CBS

Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland 1999

Het aantal bedden in de instellingen voor gezondheidszorg is toegenomen, vooral in de verpleeghuizen. In de ziekenhuizen is het aantal verpleegdagen afgenomen. Dit hangt onder meer samen met een verschuiving van klinische zorg naar dagverpleging en met een daling van de gemiddelde verpleegduur. Jaarlijks hebben meer dan een miljoen mensen spoedeisende hulp nodig als gevolg van ongevallen in en om de woning, sportblessures, verkeers- en arbeidsongevallen. Dit, en veel meer, staat in de CBS-publicatie Vademecum gezondheids-statistiek Nederland 1999 die vandaag verschijnt. Deze publicatie toont trends in gezondheid van de bevolking en in de gezondheidszorg tot en met 1998. Ook wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van diensten en voorzieningen in de gezondheidszorg en de personele en financiële middelen die daarmee gemoeid zijn.

Meer bedden, vooral in verpleeghuizen
Het aantal bedden in instellingen voor gezondheidszorg is tussen 1990 en 1998 met bijna 3% toegenomen tot circa 181 duizend. De ontwikkeling is echter niet bij alle categorieën instellingen gelijk. In de instellingen voor verstandelijk gehandicapten is sprake van een stijging met bijna 3 900 bedden en in verpleeghuizen zelfs met bijna 5 800 bedden. Het aantal ziekenhuisbedden laat daarentegen een duidelijke daling zien.

Verpleegdagen in ziekenhuizen afgenomen
Het aantal verpleegdagen in ziekenhuizen is tussen 1990 en 1998 afgenomen van 17,3 miljoen tot ongeveer 14,8 miljoen (-14,4%). In psychiatrische ziekenhuizen is het aantal verpleegdagen afgenomen met 5,6%. In de instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de verpleeghuizen daarentegen is het aantal verpleegdagen sinds 1990 met respectievelijk 10,5% en 11,6% gestegen.

Minder klinische zorg, meer dagverpleging
In de ziekenhuizen is al jaren sprake van een verschuiving van klinische zorg naar dagverpleging. Bij klinische zorg verblijft men 24 uur per dag in het ziekenhuis; bij dagverpleging slechts enkele uren. In 1990 werden in ziekenhuizen 410 duizend patiënten in dagverpleging behandeld, in 1998 was dat aantal gestegen tot 752 duizend. Ook de psychiatrische ziekenhuizen, de instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de verpleeghuizen laten een aanmerkelijke stijging in de deeltijd- en dagbehandeling zien.

Veel slachtoffers van ongevallen in en om de woning Uit cijfers van Consument en Veiligheid blijkt dat in 1997 bijna 1,1 miljoen slachtoffers van ongevallen op spoedeisende-hulpafdelingen van ziekenhuizen zijn behandeld. Privé-ongevallen, waarbij vooral sprake is van vallen, maken verreweg de meeste slachtoffers: 578 duizend. Dit zijn ongevallen die plaats vinden in en om de woning, in scholen, winkels, e.d., op het trottoir en in de recreatieve sfeer (park, strand e.d.). Daarnaast spelen ook sportblessures (186 duizend), verkeers-ongevallen (141 duizend) en arbeidsongevallen (114 duizend) een belangrijke rol. Geweld en zelfverminking vergen met 54 duizend minder slachtoffers. Jongeren van 15 tot 25 jaar lopen daarbij meer risico dan ouderen. Bij een derde van de behandelde slachtoffers is sprake van oppervlakkig letsel en bij een op de vijf gaat het om een botbreuk.

Technische toelichting
In deze nieuwe CBS-publicatie is mede gebruik gemaakt van cijfers van instituten als SIG Zorginformatie, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Consument en Veiligheid en andere organisaties. De cijfers gaan ook over het fysisch milieu, sociale structuur en leefwijze, geboorte en anticonceptie, gezondheid en ziekte, en doodsoorzaken. De bezettingsgraad van ziekenhuizen wordt nu voor het eerst op twee manieren berekend. De nieuwe berekeningsmethode houdt rekening met het gebruik van bedden voor dagverpleging en geeft een iets zuiverder beeld van de bezettingsgraad van ziekenhuisbedden. Op de oude manier berekend was de bezettingsgraad in 1998 70,1%, op de nieuwe manier komt die op 73,6%.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie