Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Intentieverklaring van Gemeente Groningen en MKB-Nederland

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht


18-11-1999
Gemeente Groningen en MKB-Nederland ondertekenen intentieverklaring De gemeente Groningen en MKB-Nederland hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk de economische structuur van de stad te versterken, mede door een daarop afgestemd arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. Voor Groningen tekende de wethouder Economische Zaken, mr. K.F. Schuiling. Voor MKB-Noord voorzitter B. de Graaf.

De gemeente Groningen en MKB-Nederland zijn overtuigd van het belang van de stad voor het midden- en kleinbedrijf en van het belang van het mkb voor de stad. MKB-Nederland en de gemeente Groningen vinden het belangrijk dat de GSB-middelen (Grote Stedenbeleid) waar mogelijk worden ingezet voor een integrale aanpak gericht op economische structuurversterking.
Zij zullen zich inspannen om waar mogelijk in gezamenlijkheid de doelstellingen van Groningen Werkt´ te realiseren. Gezamenlijk zullen ontwikkelingen worden gestimuleerd op de volgende terreinen: bedrijfsfacilitering, arbeidsmarkt en onderwijs; in het bijzonder de scholing van werkenden en werkzoekenden, werken in de wijk, innovatie en internationalisering en professionalisering van lokale ondernemersorganisaties.
De gemeente Groningen en MKB-Nederland spreken tevens de intentie uit dat zij actief willen samenwerken bij de realisatie van een gemeentelijk bedrijvenloket in Groningen.

Samenwerking
MKB-Nederland bestuurslid A. Gijsberts benadrukte dat Groningen voor de mkb-ondernemer een aantrekkelijke stad is om te wonen, te werken en te leven. Echter, om te bereiken dat de stad weer een vitale economie krijgt, zal op velerlei terreinen moeten worden samengewerkt tussen gemeente en ondernemersverenigingen. Maar ook tussen de ondernemersorganisaties onderling. "Door samenwerking of federatievorming kan een representatieve vereniging voor het totale bedrijfsleven in Groningen ontstaan die ook namens alle ondernemers kan optreden. Maar dan moet er ook de bereidheid bij ondernemers zijn dit te doen. MKB-Nederland is graag bereid om in nauwe samenwerking met de bij ons aangesloten Groninger City Club en de gemeente, ondernemers in Groningen op professionele wijze te organiseren, te begeleiden en van advies te voorzien", aldus Gijsberts.

Grote Stedenbeleid
Voor MKB-Nederland is het Grote Stedenbeleid één van de belangrijkste aandachtsvelden. Samen met de aangesloten organisaties worden netwerken gebouwd, concrete projecten opgezet en initiatieven ontplooid om de Nederlandse steden weer vitaal en leefbaar te maken. Binnen de stedelijke economie is het midden- en kleinbedrijf dé levensader. In totaal zijn er 125.000 mkb-bedrijven in de steden gevestigd; dat is bijna 30% van alle mkb-bedrijven. Het mkb creëert als geen andere sector nieuwe arbeidsplaatsen en levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aantal inactieven. Ook voor de instandhouding van een leefbaar en vitaal stedelijk milieu is een hoogwaardig en breed samengesteld voorzieningen- en dienstenniveau noodzakelijk. Het mkb kan daarop vanwege de veelvormigheid, slagvaardigheid en schaalgrootte goed inspelen. De kracht van het mkb is de grote verscheidenheid en de directe relatie van de ondernemers met andere ondernemers. Ze versterken elkaar, kunnen in een netwerk samenwerken en in veel gevallen ook gezamenlijk optrekken. Bijvoorbeeld bij aanbestedingsprojecten, scholingsprojecten, arbeidspools, renovatie van wijken, exportmogelijkheden of op een bedrijventerrein. Hoe sterker en gevarieerder het mkb in een stad is, hoe groter ook de aantrekkingskracht op burgers en consumenten, maar ook op grotere bedrijven om zich in de stad te vestigen. Bovendien is er een grote investeringscapaciteit en -bereidheid van het mkb binnen het stedelijk milieu.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie