Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese richtlijn basis voor nieuw normpakket geluidwering

Datum nieuwsfeit: 18-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Normalisatie-instituut

Persberichten

18 november, 1999

Europese richtlijn basis voor nieuw ‘normpakket’ geluidwering in gebouwen

Delft - Het Bouwbesluit bevat minimumeisen voor geluidwering in gebouwen. Voor projecten met een hogere eis aan geluidsisolatie maken bouwers en anderen vaak gebruik van de Nederlandse norm NEN 1070. Om gebruikers handvatten te bieden bij het toepassen van deze norm, brengt het Nederlands Normalisatie-instituut tegelijk met een nieuwe versie van NEN 1070 ook een nieuwe praktijkrichtlijn uit: de NPR 5079. Hierin staan eisen in verband met het bepalen en hanteren van eengetalsaanduidingen voor geluidwering in gebouwen en van bouwelementen’.

NEN 1070 ‘Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit’ is in de loop der jaren van grote invloed geweest op de bouwpraktijk. De eisen uit de tweede druk van de norm in 1976 vormden de basis voor overheidsvoorschriften als het ‘Besluit geluidwering gebouwen’ (1982) en later het Bouwbesluit (1991). De éénwording van Europa en de daaruit voortkomende Europese Richtlijn Bouwproducten, heeft geleid tot een verdere uniformering van te hanteren grootheden en daarbij behorende ééngetalsaanduidingen. De nieuwe NEN 1070 sluit bij die Europese ontwikkelingen aan en geeft tevens een methode om de geluidwering van gebouwen te specificeren.

Drie uitgaven in pakket
Door een nauwe samenwerking met de Stichting Bouw Research (SBR) is een brochure opgesteld over ‘Geluidwering als kwaliteit’. Deze SBR-brochure beschrijft de samenhang tussen NEN 1070 en de NPR 5079. De drie documenten zijn gezamenlijk, in één pakket bij het NNI te verkrijgen.

Informatie en bestellen
Voor meer informatie kan men terecht bij mw. ir. A.P. van der Horn - De Vries, telefoon: (015) 2 690 286 of dhr. ing. Th. Bos, telefoon: (015) 2 690 157. Beide zijn
normalisatieadviseur bij NNI-Bouw.
Een pakket met daarin NEN 1070, NPR 5079 en de SBR-brochure kost NLG 115,- (excl. 6 % btw) en is te bestellen via NNI-Klantenservice. Telefoon: (015) 2 690 391, e-mail: (bestel@nni.nl).


-------------------------------------------------------------

Bijlage

NEN 1070 ‘Geluidwering in gebouwen - Specificatie en beoordeling van de kwaliteit’

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de tweede druk zijn:


* ook de geluidwering van geluid van buiten wordt nu in de norm behandeld;

* in plaats van uitsluitend minimumeisen worden in de norm verschillende niveaus van de kwaliteit aangegeven voor alle relevante aspecten van de geluidwering;
* uitgangspunt voor de niveaus van kwaliteit is de beleving door bewoners en gebruikers;

* als ééngetalsaanduiding van de prestaties wordt niet langer de isolatieindex gehanteerd, maar is een systeem gekozen dat aansluit op het internationale normen;
* de meetmethoden zijn in NEN 5077 (die van kracht blijft in het Bouwbesluit) ondergebracht;

* de toepassing van de norm is verbreed (het systeem van kwaliteitsniveau’s kan nu ook worden toegepast op gebouwen anders dan tot bewoning bestemd).

In het Bouwbesluit zijn minimumeisen voorgeschreven voor de geluidwering in woongebouwen. NEN 1070 is met name bruikbaar voor projecten waar een hogere eis aan de geluidsisolatie wordt gesteld dan in het Bouwbesluit (deze komt ongeveer overeen met kwaliteitscijfer 3).

NPR 5079
Bij de herziening van NEN 1070 in 1976 werd de norm beperkt tot gebouwen i.p.v. alle aspecten van de akoestische prestaties van bouwelementen en gebouwen. Het uitdrukken in één getal van die prestaties geschiedde op basis van NEN 5079 terwijl voor het meten van de prestatie van bouwelementen in het laboratorium NEN-EN-ISO 140 gold. NEN 5079 wordt tegelijkertijd met het publiceren van NPR 5079 ingetrokken omdat de bepaling van de ééngetalsaanduiding in de internationale normen wordt geregeld.
NPR 5079 geeft aan op welke wijze de geluidwering van gebouwen voor de diverse aspecten in één getal kan worden weergegeven op basis van NEN-EN-ISO 717-1 en -2 en (de toekomstige) NEN-EN-ISO 16032. De wijze van uitdrukken in één getal sluit aan op de beoordeling van de akoestische prestaties van gebouwen volgens NEN 1070.
Tevens wordt een toelichting gegeven op het uitdrukken in één getal van de akoestische prestaties van bouwelementen en constructies en de wijze waarop deze kunnen worden gehanteerd om een indicatie te krijgen van de te verwachten prestatie (ééngetalsaanduiding) voor het overeenkomstige aspect in gebouwen.
NPR 5079 heeft betrekking op gebouwen waarvan de geluidwering door metingen is bepaald volgens NEN 5077 (delen van NEN 5077 zullen t.z.t. worden vervangen door delen 4, 5 en 7 van NEN-EN-ISO 140) en op bouwelementen en constructies waarvan een akoestische eigenschap is bepaald in het laboratorium volgens NEN-EN-ISO 140-3, NEN-EN-ISO 140-6, NEN-ISO 140-8 en NEN-ISO 140-1-0.

SBR-brochure
De brochure geeft informatie over de inhoud van de herziene NEN 1070 en de daaraan gerelateerde documenten, licht de achtergronden toe en illustreert de gebruiksmogelijkheden. Bij dit laatste worden punten aangehaald die ingaan op het gebruik in de verschillende fasen van de ralisatie van een gebouw. Dit zijn de programmafase met o.a. initiatie- en haalbaarheidsstudie, de ontwerpfase, de uitwerkingsfase (bestek) en de realisatiefase. Hierna volgt de gebruiks- en beheersfase.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie