Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving zandwinning Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Datum nieuwsfeit: 19-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving aanvr./ontw.-besch. winnen zand tbv kalksteenprod. Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van plan zijn te voldoen aan het verzoek van Kalkzandsteenfabriek Bergumermeer B.V, om verle-ning van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de verlenging van de geldigheidstermijn van een reeds verleende vergunning voor het winnen van zand ten behoeve de kalkzandsteenproduktie in de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeente Achtkarspelen.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 19 november 1999 gedurende vier weken ter inzage:

- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (telefoonnummer 058 - 292 55 67);
- in het gemeentekantoor van Achtkarspelen, Stationsplein 1 te Buitenpost,
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur;

- in het Jeltingahuis, Stationsstraat 18 te Buitenpost, op dinsdagen van 17.00 tot 20.00 uur;

- in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op verzoek (telefoon 0511- 46 63
32) kunnen de stukken op maandag van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. De stukken liggen dan bij de receptie van "Berchhiem", Prinses Margrietstraat 1 te Burgum;
Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen tijdens de kantooruren tot zes weken na het bekendmaken van de definitieve beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerp-beschikking kan door een ieder binnen de hiervoor aangegeven termijn van vier weken bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als daarom wordt verzocht, is het tot en met 16 december 1999 ook mogelijk een verzoek in te dienen om over het ontwerp van het besluit van gedach-ten te wisselen met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de aanvrager. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondelinge bedenkingen worden ingediend.

Informatie
Hiervoor, en ook voor andere inlichtingen over deze procedure kunt u bellen met de provincie op nummer: 058 292 55 67.


18 november 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie