Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse uitrustingsgoederen naar minder ontwikkelde landen

Datum nieuwsfeit: 19-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 19 NOVEMBER 1999

Export uitrustingsgoederen naar minder ontwikkelde landen

Op voorstel van minister Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering principieel een nieuw besluit goedgekeurd dat de modaliteiten regelt voor de subsidiëring van de ter beschikking stelling van uitrustingsgoederen aan minder ontwikkelde landen. Het systeem waarvan sprake werd in 1994 gecreëerd als maatregel ter bevordering van de export. Het voorziet dat contracten met betrekking tot de levering van uitrustingsgoederen aan minder ontwikkel- de landen door de Vlaamse overheid met subsidies kunnen worden ondersteund.

Na een grondige en positieve evaluatie van dit beleids- instrument werd een herwerkt besluit goedgekeurd door de Vlaamse regering op 27/10/1998. Na voorlegging van het nieuw ontwerp aan de Europese Commissie ontstond daarover een intense briefwisseling. Na aanpassing aan een aantal van haar opmerkingen en suggesties heeft Commissie in een schrijven van 27/10/1999 laten weten dat de nieuw voorge- stelde steunmaatregel in overeenstemming is met het EG- Verdrag.

Op vraag van de Commissie werd de nieuwe regeling in overeenstemming gebracht met de bestaande OESO-consensus, of het akkoord tussen de OESO-landen om de concurrentie inzake door de overheid gesubsidieerde exportkredieten te beteugelen. Toepassing van die OESO-consensus vereist (1) dat het uitsluitend mag gaan over leveringen aan ont- wikkelingslanden volgens de door de OESO gehanteerde classificatie, en (2) dat de toegekende subsidies mini- maal 35 % van het contractbedrag moeten bedragen, en 50 % in geval het gaat over leveringen aan de zgn. Minst Ont- wikkelde Landen (MOL's).

Het door de Vlaamse regering principieel goedgekeurde besluit wordt thans voor advies verzonden aan de Raad van State.

In de voorbije jaren werd dit instrument door de bedrij- ven ruim benut. In 1997 en 1998 keurde de Vlaamse admini- stratie Economie resp. 18 en 19 dossiers goed, voor een totale subsidiëring van resp. 84,16 miljoen en 85,8 mil- joen fr. De goedgekeurde projecten zijn hoofdzakelijk gesitueerd in Azië (42,59%), gevolgd door Centraal- en Oost-Europa (29,62%), Zuid-Amerika (14,81%) en Afrika (12,03%).

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie