Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe media in het Vlaamse onderwijs

Datum nieuwsfeit: 19-11-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

19 NOVEMBER 1999

Nieuwe media in het onderwijs

Netd@ys Europe is een initiatief van de Europese Commissie (DG22), bedoeld om het gebruik van internet en andere nieuwe media in het onderwijs te promoten. De Netd@ys Europe vonden een eerste keer plaats in 1997 als onderdeel van het actieplan "Learning in the information society". De oorspronkelijke idee achter Netd@ys werd ontwikkeld in de VS waar vrijwilligers gemobiliseerd werden om op één dag tijd een school op het internet aan te sluiten. In Europa koos men voor een andere formule. De nadruk ligt hier op sensibilisering: in plaats van het technische aspect te benadrukken wil men een ruimer publiek "mentaal" op het internet aansluiten. De Netdays vinden deze week plaats, van 13 tot 21 november 1999.

Vorig jaar werden ruim 5000 projecten betoelaagd, waarbij samen ongeveer 35.000 organisaties (scholen, bibliotheken, musea, bedrijven, enz.) betrokken waren. Dat maakt van de Netd@ys het grootste
sensibiliseringsinitiatief rond internetgebruik ter wereld. Netd@ys '99 wil de verwezenlijkingen van de edities '97 en '98 verder verankeren. De uitdaging bestaat erin de kwaliteit van de projecten en het multiplicatoreffect te verhogen. Een belangrijke conclusie van de vorige edities was dat lerarenopleiding een cruciale factor is voor een efficiënt educatief gebruik van nieuwe media. Netd@ys '99 focust dan ook op de nieuwe rol van de leerkracht in de kennismaatschappij. Om het aantal ingediende projecten niet verder te laten uitbreiden, werd beslist om slechts rond een beperkt aantal categorieën of thema's projecten te subsidiëren en enkel grotere zgn Umbrellaprojects te subsidiëren. Deze thema's zijn burgerzin, solidariteit met minderheden en/of achtergestelde groepen, wetenschap, kunst en cultuur, milieu, werkgelegenheidsproblematiek en werkloosheid, en Europese culturele identiteit en diversiteit. Bovendien dient elk project een samenwerkingsverband te bevatten tussen scholen en andere organisaties uit minstens drie verschillende landen. Een projectsubsidie bedraagt 20.000 Euro.

Projectsubsidies staan open voor alle
onderwijsinstellingen (basis- secundair en hoger onderwijs), culturele organisaties (bibliotheken, musea, opera,.), non-profit organisaties, enz. die mee willen werken aan de sensibilisering van het gebruik van nieuwe media, in het bijzonder internet. In het kader van het beleid rond gelijke kansen werden in het bijzonder "cybergirls" aangemoedigd om te participeren in Netd@ys '99.

In Vlaanderen werden 15 projectaanvragen ingediend. De selectie gebeurde door de Europese Commissie (Directoraat-generaal 22 - nu : onderwijs en cultuur). Slechts één project werd geselecteerd : NetGO, de educatieve website van het gemeenschapsonderwijs. Het schoolweb is de internetserver voor alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs. Op deze server hebben alle Gemeenschapsscholen hun vaste stek. Daarnaast is er ook een inhoudelijk-educatief luik rond het gebruik van ICT in talen, milieu, aardrijkskunde, sport, enz.

Het project wordt n.a.v. de Netdays voorgesteld op de CST-beurs : schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be De CST-beurs is een computerbeurs die zich richt tot onderwijzend personeel, studenten, leerlingen en opuders, met speciale aandacht voor studenten lerarenopleiding. Departement Onderwijs is hoofdsponsor. Het initiatief 'Computers en multimedia op School en Thuis' is ontstaan vanuit de vraag van leerkrachten en ouders hoe op school en thuis nieuwe media op een educatieve en zinvolle manier te integreren. Welke meerwaarde kan educatieve software en internet bieden voor pedagogisch gebruik? Als antwoord hierop wil CST een platform aanbieden voor kennisuitwisseling en samenwerking i.v.m. informatie- en communicatietechnologieën (ICT) op school en thuis. De CST-initiatieven staan volledig in het kader van sensibilisering, motivering en opleiding van onderwijspersoneel en vorming van ouders.

Meer info en het integrale programma op de site cst.smic.be

De beurs vindt plaats in de gebouwen van KAHO Sint- Lieven, Gebr. Desmetstraat 1 te 9000 GENT en dit op 19-20 november.

Info : www.ond.vlaanderen.be/ICT
of ww.netdays99.org

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie